STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W EUROPIE WSCHODNIEJ

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W EUROPIE WSCHODNIEJ

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W EUROPIE WSCHODNIEJ

Studia w Lublinie

stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej

 

Odkryj studia stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Stosunki międzynarodowe w europie wschodniej studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Propozycja kształcenia w zakresie stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej przybliża najważniejsze wydarzenia w historii międzynarodowych stosunków politycznych tego obszaru Europy w XX i XXI wieku.

Studenci mają okazję zapoznać się z geografią polityczną Europy Wschodniej, polityką UE w zakresie ochrony zdrowia, problemami etnicznymi w Europie Wschodniej. Do najważniejszych przedmiotów należą również: międzynarodowe stosunki militarne, polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej, decydowanie międzynarodowe, wymiar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, zarządzanie granicami zewnętrznymi UE.

Abiturienci są przygotowywani do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych podejmujących współpracę z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach, które działają na rynkach międzynarodowych, ale również w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W EUROPIE WSCHODNIEJ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)