Akademia Górniczo-Hutnicza - kierunki studiów 2023/2024

 Akademia Górniczo-Hutnicza - kierunki studiów 2023/2024

Akademia Górniczo Hutnicza

kierunki studiów 2023

Odkryj kierunki na AGH i sprawdź gdzie możesz studiować 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - kierunki studiów 2023

Kandydaci na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku akademickim 2023/2024 mają do wyboru 75 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Informatyka (1127), Informatyka i Systemy Inteligentne (1042), Automatyka i Robotyka (728), Budownictwo (665), Informatyka Społeczna (644), Informatyka Stosowana (630), Informatyka Techniczna (594), Geodezja i Kartografia (544), Mechanika i Budowa Maszyn (539), Teleinformatyka (515). 
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: informatyka i systemy inteligentne (9,92), informatyka społeczna (8,94), inżynieria i analiza danych (8,5), cyberbezpieczeństwo (7,5), informatyka stosowana (7,5), teleinformatyka (7,36), informatyka i ekonometria (5,64), zarządzanie (5,22), automatyka i robotyka (5,06), informatyka techniczna (4,95).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie:
 • Informatyka: 1127 kandydatów
 • Informatyka i Systemy Inteligentne: 1042 kandydatów
 • Automatyka i robotyka: 728 kandydatów
 • Budownictwo: 665 kandydatów
 • Informatyka społeczna: 644 kandydatów
 • Informatyka stosowana: 630 kandydatów
 • Informatyka techniczna: 594 kandydatów
 • Geodezja i kartografia: 544 kandydatów
 • Mechanika i budowa maszyn: 539 kandydatów
 • Teleinformatyka: 515 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Informatyka i systemy inteligentne: 10 kandydatów
 • Informatyka społeczna: 9 kandydatów
 • Inżynieria i analiza danych: 9 kandydatów
 • Cyberbezpieczeństwo: 8 kandydatów
 • Informatyka sotoswana: 8 kandydatów
 • Teleinformatyka: 7 kandydatów
 • Informatyka i ekonometria: 6 kandydatów
 • Zarządzanie: 5 kandydatów
 • automatyka i robotyka: 5 kandydatów
 • informatyka techniczna: 5 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest największą polską uczelnią techniczną, a zarazem zalicza się do najlepszych, zajmując pierwsze miejsce tego typu uczelni w Polsce. Akademia kształci studentów z najwyższą dbałością o przyszłość absolwentów, kierując się aktualnie niezbędnym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Uczelnia wyróżnia się w dziedzinie nowoczesnych technologii, oddając studentom do użytku nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę. Unikatowa atmosfera studiowania przejawia się także w stałej współpracy krajowej  i zagranicznej z innymi uczelniami oraz dzięki licznie występujących udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Akademia Górniczo-Hutnicza dysponuje szesnastoma wydziałami, na których prowadzone są dziesiątki interesujących kierunków studiów. 

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Automatyka i robotyka - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Automatyka przemysłowa i robotyka - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Ceramika - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Chemia budowlana - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Computer science - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Cyberbezpieczeństwo - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Edukacja techniczno - informatyczna - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Ekologiczne źródła energii - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Electronics and telecommunications - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Elektronika - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Elektrotechnika - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Energetyka - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energetyka odnawialna i zarządzanie energią - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energetyka wodorowa - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Fizyka medyczna - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Geodezja i kartografia - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
 • Geofizyka - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geoinformatyka - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geoinżynieria i górnictwo otworowe - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
 • Geologia stosowana - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geoturystyka - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Informatyka - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Informatyka - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Informatyka - data science - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Informatyka geoprzestrzenna - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Zarządzania AGH
 • Informatyka i systemy inteligentne - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Informatyka społeczna - Wydział Humanistyczny AGH
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Informatyka techniczna - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria akustyczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Inżynieria ciepła - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria górnicza - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria i analiza danych - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Inżynieria i monitoring środowiska - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
 • Inżynieria i ochrona środowiska - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria kształtowania środowiska - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Inżynieria mechaniczna i materiałowa - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Inżynieria mechatroniczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Inżynieria metali - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria metali nieżelaznych - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Inżynieria naftowa i gazownicza - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
 • Inżynieria obliczeniowa - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria procesów odlewniczych - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Inżynieria procesów przemysłowych - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria produkcji i jakości - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Kulturoznawstwo - Wydział Humanistyczny AGH
 • Matematyka - Wydział Matematyki Stosowanej AGH
 • Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Materiały i technologie metali nieżelaznych - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Mechatronic engineering - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Metallurgical engineering - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Metalurgia - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Mikro­elektronika w technice i medycynie - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Mikro- i nanotechnologie w biofizyce - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Nanoinżynieria materiałów - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Nanoinżynieria materiałów - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Nowoczesne technologie paliwowe - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce - Wydział Humanistyczny AGH
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Recykling i metalurgia - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Socjologia - Wydział Humanistyczny AGH
 • Technologia chemiczna - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Technologia chemiczna - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Technologie przemysłu 4.0 - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Teleinformatyka - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Tworzywa i technologie motoryzacyjne - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania AGH
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Zarządzania AGH

Dowiedz się więcej kandydaci.agh.edu.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - studia 2023

Kierunki studiów - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: znaleziono 75

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Automatyka i robotyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka przemysłowa i robotyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ceramika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia budowlana

I stopnia

stacjonarne

Computer science

I stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo

I stopnia

stacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekologiczne źródła energii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Electronics and telecommunications

I stopnia

stacjonarne

Elektronika

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka wodorowa

II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geofizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinżynieria i górnictwo otworowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geologia stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoturystyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka - data science

II stopnia

stacjonarne

Informatyka geoprzestrzenna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i systemy inteligentne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka techniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria akustyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria ciepła

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria górnicza

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i analiza danych

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i monitoring środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i ochrona środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria kształtowania środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechaniczna i materiałowa

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechatroniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria metali

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria metali nieżelaznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria naftowa i gazownicza

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria obliczeniowa

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów odlewniczych

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów przemysłowych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria produkcji i jakości

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa

II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie metali nieżelaznych

II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronic engineering

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Metallurgical engineering

II stopnia

stacjonarne

Metalurgia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikro­elektronika w technice i medycynie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie paliwowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce

I stopnia

stacjonarne

Recykling i metalurgia

II stopnia

stacjonarne

Rewitalizacja terenów zdegradowanych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie przemysłu 4.0

I stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Tworzywa i technologie motoryzacyjne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie popularne kierunki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)