Politechnika Łódzka - rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Łódzka - rekrutacja na studia 2022/2023

Politechnika Łódzka – rekrutacja na studia 2022 / 2023

Politechnika Łódzka prowadzi kształcenie w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych i szkoły doktorskiej.

Za przekazywanie wiedzy odpowiada dziewięć wydziałów. Są to: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Chemiczny, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Dzięki aktywnej współpracy międzynarodowej, studenci Politechniki Łódzkiej otrzymują możliwość kształcenia również poza murami, jak również poza granicami kraju. Taką możliwość zapewniają liczne programy mobilności, na czele z Erasmus+, czy Programem Podwójnego Dyplomu.

Oferta dydaktyczna Politechniki Łódzkiej to szeroka i różnorodna przestrzeń, zawierająca kierunki od A do Z; od analityki chemicznej po zarządzanie i inżynierię produkcji. Część oferowanych kierunków realizowana jest także w języku angielskim.

Politechnika Łódzka to uczelnia, która powstała z potrzeby rozwijającego się miasta oraz nabierania przez nie przemysłowego charakteru. Dzisiaj jest jedną z najważniejszych szkół wyższych, należącą do zdecydowanej czołówki kształcenia o charakterze technicznym.

Oprócz kształcenia studentów Politechnika Łódzka prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Ponadto, otwarta jest również dla lokalnej społeczności.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 18.06.2021 do 13.07.2021 od 18.06.2021 do 13.07.2021
Studia II stopnia od 18.06.2021 do 16.09.2021 od 18.06.2021 do 16.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 18.06.2021 do 13.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 18.06.2021 do 16.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 18.06.2021 do 13.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 18.06.2021 do 16.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka - studia 2021

Studia podyplomowe - Politechnika Łódzka: znaleziono 29

Grupa kierunku
 • 3d.med - technologie 3d w medycynie

  studia podyplomowe

 • Administracja systemami gnu/linux

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo procesów przemysłowych

  studia podyplomowe

 • Bim - współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych

  studia podyplomowe

 • Coaching i mentoring w biznesie

  studia podyplomowe

 • Doradztwo i kontrola w zakresie bhp

  studia podyplomowe

 • E - commerce in textiles

  studia podyplomowe

 • Grafika komputerowa i techniki multimedialne

  studia podyplomowe

 • Komercjalizacja technologii w praktyce

  studia podyplomowe

 • Konstrukcja ubioru

  studia podyplomowe

 • Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji

  studia podyplomowe

 • Menedżerskie studia podyplomowe

  studia podyplomowe

 • Nowoczesne aplikacje biznesowe java/jakarta ee

  studia podyplomowe

 • Opakowania - projektowanie, technologia, zarządzanie

  studia podyplomowe

 • Projektowanie innowacyjnych produktów i usług

  studia podyplomowe

 • Studium kosmetologii

  studia podyplomowe

 • Technologie i jakość w przemyśle cukrowniczym

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie i systemy zarządzania jakością

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie logistyką

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie ochroną środowiska w organizacji

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie produkcją

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w spółkach komunalnych

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)