Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Peadgogicznym w Krakowie odbędzie się w terminie od 1 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.up.krakow.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca 2023 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację
Rekrutacja śródroczna od stycznia do lutego 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do września 2023

Ogłoszenie wyników od lipca do września 2023
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do września 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji od lipca do września 2023
Składanie dokumentów  

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do września 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji do września 2023
Składanie dokumentów  

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.up.krakow.pl

 

Uchwałę rekrutacyjną 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdziesz tutaj.

Zasady rekrutacji na wszystkie kierunki znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (49 kierunków) i drugiego (42 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UP mogą aplikować na 61 kierunków studiów stacjonarnych oraz 43 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Pedagogiczny Krakowie kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Instytut Prawa i Ekonomii
 • Architektura informacji - Instytut Nauk o Informacji
 • Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Art & design - Instytut Grafiki i Wzornictwa
 • Art & science - Instytut Grafiki i Wzornictwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo państwa - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo zdrowotne - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Bioinformatyka - Instytut Biologii
 • Biologia - Instytut Biologii
 • Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Design - Instytut Grafiki i Wzornictwa
 • Digital design - Instytut Sztuki Mediów
 • Dziennikarstwo - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Dziennikarstwo przyrodnicze - Instytut Biologii
 • Dziennikarstwo społeczne - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Edukacja techniczno - informatyczna - Instytut Nauk Technicznych
 • Ekonomia - Instytut Prawa i Ekonomii
 • Etyka - mediacje i negocjacje - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Filologia angielska - Instytut Filologii Angielskiej
 • Filologia germańska - Instytut Neofilologii
 • Filologia hiszpańska - Instytut Neofilologii
 • Filologia polska - Instytut Filologii Polskiej
 • Filologia romańska - Instytut Neofilologii
 • Filologia rosyjska - Instytut Neofilologii
 • Filologia ukraińska - Instytut Neofilologii
 • Filologia włoska - Instytut Neofilologii
 • Filozofia i psychologia rozwoju osobistego - Instytut Filozofii i Socjologii
 • Fizyka - Instytut Nauk Technicznych
 • Geografia - Instytut Geografii
 • Geopolityka - Instytut Geografii
 • Gospodarka przestrzenna - Instytut Geografii
 • Grafika - Instytut Grafiki i Wzornictwa
 • Historia - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Informatyka - Instytut Informatyki
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Instytut Nauk Technicznych
 • Kognitywistyka - Instytut Filozofii i Socjologii
 • Komunikacja wizualna - Instytut Grafiki i Wzornictwa
 • Kryminalistyka - Instytut Prawa i Ekonomii
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach - Instytut Filologii Polskiej
 • Logopedia - Instytut Filologii Polskiej
 • Malarstwo - Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
 • Matematyka - Instytut Matematyki
 • Media content & creative writing - Instytut Filologii Polskiej
 • Ochrona środowiska - Instytut Biologii
 • Odnowa biologiczna - Instytut Biologii
 • Pedagogika - Instytut Nauk o Wychowaniu
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
 • Pedagogika specjalna - Instytut Pedagogiki Specjalnej
 • Praca socjalna - Instytut Spraw Społecznych
 • Prawo - Instytut Prawa i Ekonomii
 • Psychologia - Instytut Psychologii
 • Psychologia i biologia zwierząt - Instytut Biologii
 • Socjologia - Instytut Filozofii i Socjologii
 • Stosunki międzynarodowe - Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Sztuka i edukacja - Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
 • Sztuka i media - Instytut Sztuki Mediów
 • Sztuka współczesna - Instytut Sztuki Mediów
 • Turystyka historyczna i muzealnictwo - Instytut Historii i Archiwistyki
 • Turystyka i rekreacja - Instytut Geografii
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe - Instytut Nauk o Informacji
 • Zarządzanie kryzysowe - Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi - Instytut Filozofii i Socjologii
 • Zarządzanie w służbach społecznych - Instytut Spraw Społecznych

Dowiedz się więcej: rekrutacja.up.krakow.pl

 

Nowe kierunki studiów Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - rekrutacja 2023/2024

 1. art & science
 2. dziennikarstwo społeczne
 3. filologia ukraińska
 4. turystyka historyczna i muzealnictwo
 5. zarządzanie kryzysowe

Dowiedz się więcej: rekrutacja.up.krakow.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 drugą najchętniej wybieraną uczelnią pedagogiczną był Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na który wpłynęło 24 421 zgłoszeń. 

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie cieszył się dużym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów zainteresowanych naukami pedagogicznymi. Kandydaci na Uniwersytet Pedagogiczny mogli wybierać pomiędzy 62 kierunkami studiów w trybie stacjonarnym oraz 43 kierunkami w trybie niestacjonarnym.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajduje się 62 kierunki studiów, na które łączna liczba rejestracji wyniosła 24421.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć m.in. psychologię (26,97), grafikę (9,87), dziennikarstwo (7,69), digital design (7,68), prawo (7,67), filologię angielską (7,46).

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 najchętniej wybieraną uczelnią pedagogiczną był Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na który wpłynęło 15 991 zgłoszeń. Na uczelnie pedagogiczne przypadało średnio 2,7 osób na jedno miejsce.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie cieszył się dużym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów zainteresowanych naukami pedagogicznymi. Kandydaci na Uniwersytet Pedagogiczny mogli wybierać pomiędzy 60 kierunkami studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znajduje się 60 kierunków studiów, na które łączna liczba rejestracji wyniosła 15 991, co pozwoliło Uniwersytetowi Pedagogicznemu na zajęcie pierwszego miejsca wśród najpopularniejszych uczelni pedagogicznych.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. psychologia (1876), filologia angielska (1224), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (519), prawo (408).

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest najstarszą w Polsce uczelnią kształcącą nauczycieli. Zapoczątkował działalność w 1946 roku, jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Od tamtego czasu uczelnia nieustannie rozwija się, powiększa ofertę dydaktyczną i przyciąga kandydatów o różnorodnych zainteresowaniach.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest uczelnią, która dba o poszerzanie oferty dydaktycznej oraz unowocześnianie programów nauczania, aby odpowiadały zapotrzebowaniu współczesnego rynku. Służy do tego między innymi Deklaracja absolwenta, czyli specjalna ankieta badająca losy absolwentów oraz sprawdzająca jak radzą sobie na rynku zatrudnienia i jak wygląda ich kariera zawodowa.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci, oprócz wyboru drogi kształcenia, otrzymują wybór jego formy. Uczelnia oferuje bowiem popularne programy mobilności: MOST oraz Erasmus+. Pierwszy zakłada naukę w jednym z ponad dwudziestu rodzimych ośrodków akademickich, a drugi umożliwia kształcenie poza granicami kraju, w jednej z partnerskich szkół wyższych.

Pomimo tego, że uczelnia nosi nazwę Uniwersytetu Pedagogicznego to wcale nie skupia się wyłącznie na kształceniu w dziedzinach pedagogicznych. Oferta edukacyjna, niczym alfabet, obejmuje kierunki od A do Z i odnajdą się w niej zarówno zainteresowani pedagogiką, jak również filologią, informatyką, czy stosunkami międzynarodowymi.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2023 do 09.07.2023 od 01.06.2023 do 09.07.2023
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 09.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 09.07.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: znaleziono 66

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Instytut Prawa i Ekonomii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura informacji
Instytut Nauk o Informacji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja
Instytut Historii i Archiwistyki

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Instytut Historii i Archiwistyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Art & design
Instytut Grafiki i Wzornictwa

II stopnia

stacjonarne

Art & science
Instytut Grafiki i Wzornictwa

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo państwa
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo zdrowotne
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatyka
Instytut Biologii

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Instytut Biologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
Instytut Historii i Archiwistyki

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Design
Instytut Grafiki i Wzornictwa

I stopnia

stacjonarne

Digital design
Instytut Sztuki Mediów

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo przyrodnicze
Instytut Biologii

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo społeczne
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna
Instytut Nauk Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Instytut Prawa i Ekonomii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Etyka - mediacje i negocjacje
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Instytut Filologii Angielskiej

I stopnia, II stopnia, jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Instytut Filologii Polskiej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia romańska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia ukraińska
Instytut Neofilologii

I stopnia

stacjonarne

Filologia włoska
Instytut Neofilologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia i psychologia rozwoju osobistego
Instytut Filozofii i Socjologii

I stopnia

stacjonarne

Fizyka
Instytut Nauk Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia
Instytut Geografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geopolityka
Instytut Geografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Instytut Geografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika
Instytut Grafiki i Wzornictwa

I stopnia

stacjonarne

Historia
Instytut Historii i Archiwistyki

I stopnia, II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Informatyka
Instytut Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Instytut Nauk Technicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kognitywistyka
Instytut Filozofii i Socjologii

I stopnia

stacjonarne

Komunikacja wizualna
Instytut Grafiki i Wzornictwa

I stopnia

stacjonarne

Kryminalistyka
Instytut Prawa i Ekonomii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Instytut Filologii Polskiej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia
Instytut Filologii Polskiej

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Malarstwo
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Instytut Matematyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media content & creative writing
Instytut Filologii Polskiej

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Instytut Biologii

I stopnia

stacjonarne

Odnowa biologiczna
Instytut Biologii

II stopnia

niestacjonarne

Pedagogika
Instytut Nauk o Wychowaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Instytut Pedagogiki Specjalnej

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Instytut Spraw Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Instytut Prawa i Ekonomii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Instytut Psychologii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia i biologia zwierząt
Instytut Biologii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Instytut Filozofii i Socjologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Instytut Historii i Archiwistyki

II stopnia

stacjonarne

Sztuka i edukacja
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka i media
Instytut Sztuki Mediów

I stopnia

stacjonarne

Sztuka współczesna
Instytut Sztuki Mediów

II stopnia

stacjonarne

Turystyka historyczna i muzealnictwo
Instytut Historii i Archiwistyki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Instytut Geografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Instytut Nauk o Informacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie kryzysowe
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Instytut Filozofii i Socjologii

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w służbach społecznych
Instytut Spraw Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)