WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT studia – kierunek studiów

Studia na kierunku wychowanie fizyczne i sport to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek wychowanie fizyczne i sport zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauko zdrowiu, nauk medycznych czy pedagogicznych. Ponadto nauczą się prowadzenia zajęć sportowych czy promowania zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie jako nauczyciele wychowania fizycznego. Ponadto mogą związać swoją przyszłość zawodową z klubami sportowymi oraz siłowniami.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na studia sportowe powinni interesować się zdrowym trybem życia i być osobami aktywnymi fizycznie. Jednak przed przystąpieniem do rekrutacji na studia należy zapoznać się z wymaganiami, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku wychowanie fizyczne i sport to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zdolności przepłynięcia 50 m dowolnym stylem
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do podejmowania wysiłku fizycznego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne i sport stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne i sport

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT ?

Studia na kierunku wychowanie fizyczne i sport są skierowane do osób interesujących się sportem oraz chcących związać z nim swoją przyszłość zawodową. Studia będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dlatego też studenci powinni być przygotowani na podejmowanie wysiłku fizycznego. Ponadto będą mieli okazję rozwinąć wiedzę teoretyczną oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez uczestnictwo w praktykach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku wychowanie fizyczne i sport możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek wychowanie fizyczne i sport zdobędą wszechstronne przygotowanie z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk pedagogicznych i psychologicznych.

W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z historią kultury fizycznej, teorią wychowania fizycznego czy z rozwojem człowieka. Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci zdobędą także cenne umiejętności praktyczne.

Przede wszystkim nauczą się prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, z wykorzystaniem metod dydaktycznych. Ponadto naucza się prawidłowej emisji głosu, co z pewnością wykorzystają w codziennej pracy nauczyciela.

Studenci skupią się także na doskonaleniu własnych umiejętności sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem wybranej przez siebie dyscypliny. Integralną część studiów będą stanowić warsztaty praktyczne oraz praktyki, dzięki którym studenci podniosą swoje kwalifikacje i zdobędą niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

 

3. Gdzie studiować Wychowanie fizyczne i sport

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Wychowanie fizyczne i sport:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT ?

Studia na kierunku wychowanie fizyczne i sport trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku wychowanie fizyczne i sport na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku wychowanie fizyczne i sport na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek wychowanie fizyczne i sport na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT ?

Obecnie, aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia wzbudzają zainteresowanie ludzi na całym świecie. Dlatego też dyplom ukończenia studiów sportowych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne i sport nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej.

Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach i placówkach edukacyjnych. Równie ciekawą opcją może być wykonywanie zawodu trenera w klubach sportowych, klubach fitness i siłowniach.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku wychowanie fizyczne i sport:

 • szkoły publiczne i niepubliczne
 • szkoły policealne
 • placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego
 • szkoły wyższe
 • kluby sportowe
 • kluby fitness
 • siłownie
 • ośrodki spa i wellness

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

Komentarze (0)