Transport studia I stopnia - Bydgoszcz

Transport studia I stopnia - Bydgoszcz

Transport studia I stopnia - Bydgoszcz

Studia I stopnia w Bydgoszczy

transport

Odkryj transport w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Transport studia I stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Transport w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Transport studia I stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek transport

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek transport w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku transport najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • matematyka

 

Kandydaci na studia logistyczne w Bydgoszczy takie jak transport muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne. Ranking punktowy uwzględnia przedmioty obowiązkowe dla wszystkich maturzystów na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, takie jak matematyka, chemia, fizyka/fizyka i astronomia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku transport w Bydgoszczy

Czas trwania studiów na kierunku transport na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek transport na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku transport na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
75
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
15
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek transport na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku transport (studia I stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek transport (studia I stopnia) w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Popularne kierunki logistyka i transport w Bydgoszczy

Kierunki logistyka i transport w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT?

Transport to dział logistyki, ale również nauki i techniki, który w XXI wieku rozwija się bardzo prężnie. Powiązać go można z systemami transportowymi, eksploatacją pojazdów różnego typu, a także działaniem w przedsiębiorstwach, które wykorzystują środki transportu bliskiego oraz dalekiego. Studia logistyczne w tym zakresie pozwolą Ci spojrzeć na rozwój lokalnego przemysłu, a także działania badawcze, które są prowadzone w kierunku transportu.

Kierunek jest idealny dla kandydatów, którzy odznaczają się analitycznym, ale zarazem twórczym myśleniem. Powinieneś/powinnaś wykazywać zainteresowanie najnowszymi technologiami i naukami matematyczno-fizycznymi. Są to studia dla ambitnych i komunikatywnych, którzy nie boją się pracy zespołowej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku transport możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku transport w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Specjaliści od transportu zajmują się głównie projektowaniem systemów transportowych. Uczelnie w Bydgoszczy dbają o wysoki poziom kształcenia, a konstruowany program kształcenia weryfikowany jest przez wyspecjalizowaną kadrę akademicką. Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak:

 • mechanika techniczna,
 • logistyka,
 • inżynieria ruchu,
 • systemy transportowe,
 • infrastruktura transportu,
 • grafika inżynierska i konstrukcja maszyn,
 • środki transportu,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • organizacja i zarządzanie.

Plan zajęć wypełniony jest przedmiotami obligatoryjnymi oraz specjalizacyjnymi. Interdyscyplinarne kształcenie umożliwia wypracowanie najważniejszych umiejętności i zdobycie potrzebnych kompetencji.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Transport w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia w Bydgoszczy na kierunku transport możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku lub cztery lata, czyli siedem lub osiem semestrów. Ukończenie tego etapu kształcenia jest równoznaczne z tytułem inżyniera, który umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie oraz dalsze kształcenie na studiach magisterskich.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TRANSPORT?

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak transport dają absolwentom bardzo wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Zatrudniani są oni przede wszystkim w:

 • jednostkach eksploatacji środków transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,
 • zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu,
 • jednostkach organizacyjnych i zarządczych ruchu drogowego i szynowego
 • firmach logistycznych i centrach magazynowo-dystrybucyjnych.

Absolwenci z powodzeniem mogą prowadzić własną działalności gospodarczą w postaci firmy transportowo-spedycyjnej, a także obejmują stanowiska kierownicze i zarządcze w działach gospodarki, które dotyczą ogółu zagadnień z zakresu transportu i logistyki. Pracują w zakładach przemysłowych, w centrach logistycznych, logistyce transportu, w eksploatacji lotniczej, transporcie przemysłowym.

Komentarze (0)