Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Bydgoszcz

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Bydgoszcz

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Bydgoszcz

Studia I stopnia

w Bydgoszczy 2022

Odkryj studia I stopnia w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Bydgoszcz (licencjackie i inżynierskie)

Studia I stopnia w Bydgoszczy to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Kierunki studiów - Bydgoszcz: znaleziono 121

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agrotronika I stopnia stacjonarne
Analityka chemiczna i spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne
Audiofonologia I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Edytorstwo I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne
Engineering management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej I stopnia stacjonarne
Fizyka I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne
Humanistyka drugiej generacji I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inspekcja weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It in business I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia stacjonarne
Komunikacja wizualna I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - arabska I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska I stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing cyfrowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Muzyka kościelna I stopnia stacjonarne
Ochrona i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optyka okularowa z elementami optometrii I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przewodnictwo i pilotaż turystyczny I stopnia stacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rewitalizacja dróg wodnych I stopnia stacjonarne
Reżyseria dźwięku I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne
Tourism I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i hotelarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia online
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kryzysowe w środowisku I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
Zoofizjoterapia I stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Bydgoszczy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne

Bydgoska Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 28 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Bydgoska

Kierunki studiów: 34 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 57 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 24 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 104 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 94 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Bydgoszczy - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia I stopnia - licencjacjkie i inżynierskie w Bydgoszczy

Zdobycie wyższego wykształcenia jest celem wielu młodych ludzi, którzy zdają sobie sprawę z potrzeb współczesnego rynku pracy i chcieliby im sprostać. Studia licencjackie i inżynierskie w Bydgoszczy umożliwiają zdobycie gruntownego wykształcenia, dzięki któremu każdy absolwent będzie mógł liczyć na podjęcie dobrze płatnej pracy w zawodzie.

Niektóre kierunki studiów I stopnia możesz rozpocząć stacjonarnie i zaocznie, inne natomiast umożliwiają kształcenie w ramach tylko jednego z tych trybów. Jednak niezależnie od ostatecznego wyboru, otrzymasz gwarancję uzyskania takich kompetencji, które pozwolą ci na stabilne zatrudnienie. Po ukończeniu trwającego trzy lata lub 3,5 roku cyklu kształcenia, będziesz mógł pomyśleć również o kontynuowaniu edukacji na studiach magisterskich drugiego stopnia, które w znacznym stopniu poszerzą posiadane przez ciebie kompetencje. Nie jest to jednak konieczne do otrzymania możliwości mianowania się osobą z wykształceniem wyższym.

Studia I stopnia w Bydgoszczy możesz podjąć na kilku uczelniach, jednak te najbardziej znane, to między innymi: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Niektóre uczelnie w Bydgoszczy, na których można realizować dowolne studia licencjackie lub inżynierskich, oczekują od kandydatów uzyskania odpowiednich wyników maturalnych, które wyróżnią je pośród innych kandydatów na wybrany wcześniej kierunek, inne natomiast decydują się na kwalifikowanie kandydatów zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Cenisz sobie wysokie kompetencje kadry wykładowców? Marzysz o uzyskaniu wyższego wykształcenia, bez którego podjęcie dobrze płatnej pracy jest obecnie mało prawdopodobne? Cenisz architekturę województwa kujawsko-pomorskiego i wyobrażasz sobie spędzenie czasu na studiowanie tylko w Bydgoszczy? Jeżeli tak, to bez wahania aplikuj na studia w Bydgoszczy!

Komentarze (0)