Informatyka stosowana - Poznań

Informatyka stosowana - Poznań

Informatyka stosowana - Poznań

Studia w Poznaniu 

informatyka stosowana

Odkryj informatykę stosowaną w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Informatyka stosowana studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku informatyka stosowana to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia na kierunku informatyka stosowana w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu informatykę stosowaną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP).

czytaj dalej wszystko o Informatyka stosowana - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek INFORMATYKA STOSOWANA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informatyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka stosowana?

W przypadku studiów na kierunku informatyka stosowana warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi. Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

W zależności od poziomu i trybu kształcenia sposób kwalifikacji może wyglądać inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informatyka stosowana w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA STOSOWANA W POZNANIU?

Studia informatyczne powszechnie uznawane są za jedne z najbardziej rozwojowych i opłacalnych. Informatyka stosowana to kierunek interdyscyplinarny, który łączy wiedzę informatyczną z inżynierią rolniczą.

Studenci tego typu kształcenia mają okazję zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w różnych obszarach rolnictwa i gospodarki rolno-spożywczej.

Będziesz miał/a okazję zgłębiać także wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii, przede wszystkim jednak poznasz nowoczesne rozwiązania informatyczne, które wspomagają złożone procesy produkcji.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Informatyka stosowana możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Informatykę stosowaną możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. Studia informatyczne trwają trzy i pół roku (siedem semestrów) lub cztery lata (studia inżynierskie niestacjonarne). Studia magisterskie odbywają się w trakcie trzech semestrów (półtora roku).

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Informatyka stosowana pozwoli Ci zdobyć kompleksowe wykształcenie, które łączy wiedzę informatyczną z treściami związanymi z inżynierią rolniczą, przy czym kładzie się nacisk na technologie informatyczne i ich praktyczne zastosowanie.

W siatce zajęć znajdziesz szereg fascynujących przedmiotów, wśród których są na przykład: podstawy chemii, informatyka w technice cieplnej, algorytmy i struktury danych, elektrotechnika i elektronika, mechanika i wytrzymałość materiałów. Studenci nauczą się wdrażać nowoczesne technologie informatyczne do szeroko rozumianych obszarów rolnictwa i gospodarki rolno-spożywczej.

W trakcie zdobywanej edukacji z pewnością przyjdzie Ci poznać metody stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które w znaczący sposób wspomagają złożone procesy produkcji.

Będziesz posługiwał/a się nowoczesnymi metodami analitycznymi i logicznymi, a także metodami opierającymi się na sztucznych sieciach neuronowych z uwzględnieniem analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA STOSOWANA W POZNANIU?

Studia na kierunku Informatyka stosowana trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Informatyka stosowana w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA STOSOWANA W POZNANIU?

Absolwenci informatyki stosowanej są przygotowani do wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w sposób samodzielny i twórczy, a odnosi się to do różnych obszarów rolnictwa i gospodarki rolno-spożywczej i leśnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku informatyka stosowana:

  • administracja sieci komputerowych
  • architektura i administracja baz danych
  • programowanie i projektowanie witryn internetowych
  • doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania maszyn i urządzeń

Zawodowo będziesz mógł/mogła zajmować się wytwarzaniem oprogramowania, które wspomaga analizę, projektowanie i sterowanie procesami technologicznymi w rolnictwie i jego otoczeniu. Absolwenci są zatrudniani także w sektorze IT (Business intelligence oraz obszar sztucznej inteligencji), w firmach zajmujących przetwarzaniem i analizą danych, w przedsiębiorstwach, które wspierają przemysł rolniczy.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Informatyka stosowana w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Informatyka stosowana Poznań studia i stopnia

Informatyka stosowana Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Informatyka stosowana Poznań studia stacjonarne

Informatyka stosowana Poznań studia niestacjonarne

Kierunki informatyczne w Poznaniu

grafika
Rozwiń

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Poznaniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia