Informatyka stosowana - Bydgoszcz

Informatyka stosowana - Bydgoszcz

Informatyka stosowana - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

informatyka stosowana

Odkryj kierunek informatyka stosowana w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Informatyka stosowana studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Informatyka stosowana w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka stosowana - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek informatyka stosowana

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Informatyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka stosowana w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka stosowana najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • informatyka
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Kandydaci na studia informatyczne w Bydgoszczy muszą spełniać określone wymagania rekrutacyjne. Oczywiście wszyscy zainteresowani muszą zdać podstawowe egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Warto jednak pokusić się także o dobrze zdane egzaminy z matematyki, fizyki, fizyki i astronomii, informatyki.

Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym. Uczelnie w Bydgoszczy tworzą listy rankingowe kandydatów, a dodatkowych punktów mogą dostarczyć Ci także wysokie wyniki uzyskane w ramach olimpiad przedmiotowych. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka stosowana w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku informatyka stosowana na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA STOSOWANA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

INFORMATYKA STOSOWANA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka stosowana na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA STOSOWANA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

INFORMATYKA STOSOWANA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka stosowana na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
120
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
45
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka stosowana na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku informatyka stosowana w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka stosowana w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Kierunki informatyczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA STOSOWANA?

 

Informatyka stosowana to połączenie nauk ścisłych i technicznych. Matematyka i statystyka inżynierska są w tym przypadku łączone z elektroniką i inżynierią sterowania. Starannie wyselekcjonowana wiedza informatyczna kładzie nacisk na algorytmy i strukturę danych, programowanie, systemy operacyjne czy sieci komputerowe. To pozwala swobodnie działać w zakresie inżynierii oprogramowania, a co za tym idzie tworzyć i testować oprogramowania komputerowe.

Kandydaci na kierunki studiów w Bydgoszczy, które powiązane są z informatyką, muszą wykazywać zainteresowanie szeroko pojmowaną informatyką, między innymi grafiką komputerową, modelowaniem i analizą danych. Wiąże się to z kreatywnością i analitycznym myśleniem, a także z zainteresowaniem strefą nowości technologicznych. Wszelkiego rodzaju studia informatyczne uważane są aktualnie za najbardziej opłacalne i przyszłościowe.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku informatyka stosowana możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka stosowana w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Jeśli kiedykolwiek interesowały Cię technologie informacyjne bądź programowanie aplikacji biznesowych, kierunek informatyka stosowana w Bydgoszczy jest dla Ciebie idealny. Wykaz bydgoskich uczelni, które mają w swojej ofercie tego typu studia informatyczne, znajdziesz w dziale poniżej. Kadrę akademicką tworzą najlepsi w swojej dziedzinie specjaliści, którzy wnikliwie tworzą i badają różnego rodzaju oprogramowania informatyczne.

Studenci uczęszczają na zajęcia typowe dla kierunków informatycznych jak bazy danych, sieci komputerowe czy grafika komputerowa. W siatce zajęć znajdziesz jednak o wiele więcej, między innymi takie przedmioty jak:

 • układy cyfrowe
 • statystyka inżynierska
 • algorytmy i struktury danych
 • zaawansowane programowanie obiektowe

 

Program kształcenia bazuje przede wszystkim na naukach informatycznych, matematycznych i fizycznych.

Ile trwają studia na kierunku informatyka stosowana w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Informatyka stosowana w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA STOSOWANA?

Studia w Bydgoszczy w ramach informatyki stosowanej gwarantują kandydatom bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Absolwenci mogą poszczycić się umiejętnością programowania w środowiskach Windows i Android. Zajmują się tworzeniem aplikacji mobilnych, tworzeniem rozwiązań bazodanowych, a także sztuczną inteligencją.

Rzetelne wykształcenie techniczne umożliwia zatrudnienie w przedsiębiorstwach, które zajmują się tworzeniem i rozwojem oprogramowania, w tym bazodanowego, sieciowego, dedykowanego dla urządzeń mobilnych, a także w firmach, które udzielają wsparcia informatycznego podmiotom gospodarczym na terenie kraju i za granicą. Absolwenci pracują jako: 

 • programiści
 • analitycy systemów
 • testerzy oprogramowania systemów informatycznych i teleinformatycznych
 • projektanci sieci komputerowych

Komentarze (0)