Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym - Bydgoszcz

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym - Bydgoszcz

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Odkryj zarządzanie bezpieczeństwem narodowym w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie bezpieczeństwem narodowym?

Jeśli rozważasz studiowanie zarządzania bezpieczeństwem narodowym, warto wcześniej sprawdzić wymagania kwalifikacyjne, które indywidualnie ustalane są przez bydgoskie placówki akademickie.

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. Proces rekrutacyjny zmienia się w zależności od trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym w Bydgoszczy

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM W BYDGOSZCZY?

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym to kierunek idealny dla osób, które mają zdolności przywódcze i nie boją się wyzwań. Studenci mają niepowtarzalną okazję do tego, by zdobyć kompetencje menedżerskie w ramach zarządzania bezpieczeństwem, a także wiedzę i umiejętności odnoszące się do obrony państwa i monitorowania zagrożeń oraz zapobiegania im.

Kompleksowo opracowany kierunek wypełniony jest najważniejszymi przedmiotami, zapewniającymi zdobycie wykształcenia z zakresu obronności oraz porządku publicznego, które jest niezwykle cenne w pracy w służbach mundurowych i sztabach zarządzania kryzysowego.

Nauczysz się kierować zespołem ludzi, zarządzać sytuacjami kryzysowymi, a także projektować rozwiązania polityczne i prawne, które mają na celu ochronę obywateli i mienia.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia w Bydgoszczy na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Tego typu propozycja kształcenia prowadzona jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny może być prowadzony zaocznie w weekendy lub wieczorowo od poniedziałku do piątku (zajęcia odbywają się nawet przez cały dzień). Sprawdź, jaką niestacjonarną formę obiera kierunek zarządzanie bezpieczeństwem narodowym.

Studia stacjonarne są bezpłatne, tryby niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym uczęszczają na szereg przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych, fakultatywnych. W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a okazję wybrać specjalizację, która znacząco wpłynie nie tylko na dalszą ścieżkę kształcenia, ale i uformuje przyszłą ścieżkę kariery. Wśród proponowanych modułów znajdziesz zarządzanie kryzysowe oraz systemy bezpieczeństwa i obronności państwa.

Realizowany program studiów umożliwi Ci zdobycie lub rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych i planowania strategicznego, a także pozwala nabyć kwalifikacje odnoszące się do specjalistycznego kierowania zespołem ludzi, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz kształtowania rozwiązań politycznych i prawnych w zakresie ochrony obywateli i mienia.

Studenci zdobywają wiedzę związaną z zarządzaniem kryzysowym, logistyką w kierowaniu zespołem, a także z prawnymi i społecznymi uwarunkowaniami działania organów bezpieczeństwa.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM W BYDGOSZCZY?

Na absolwentów zarządzania bezpieczeństwem narodowym czeka bardzo wiele możliwości zatrudniania na współczesnym rynku pracy. Zdobyta wiedza i nabywane umiejętności odnoszące się do negocjowania i planowania strategicznego przygotują Cię do działania w zakresie obrony państwa.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym:

 • siły zbrojne i inne instytucje wojskowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • ośrodki doradcze
 • sektor edukacji dla bezpieczeństwa
 • zespoły zarządzania kryzysowego
 • struktury centralnej i terenowej administracji rządowej

Absolwenci mogą pracować w służbach mundurowych, chociażby w policji, straży granicznej, straży pożarnej, ale odnajdą się również w przedsiębiorstwach prywatnych, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, to znaczy w agencjach ochrony osób i mienia lub w agencjach detektywistycznych.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie bezpieczeństwem narodowym w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie bezpieczeństwem narodowym w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM - ważne informacje

zarządzanie bezpieczeństwem narodowym studia

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Bydgoszczy

Komentarze (0)