ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Bezpieczeństwo narodowe to stan uzyskany dzięki odpowiedniej obronie i ochronie przed zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami i działaniami, mogącymi zagrozić państwowości i obywatelom. W dobie różnorodnych konfliktów zbrojnych, nieporozumień na arenie międzynarodowej ale także tych w skali krajowej, zapewnienie względnego spokoju i stabilnej sytuacji wewnętrznej stało się priorytetem wśród struktur rządzących. Dlatego też, w związku ze zmianami zachodzącymi w otaczającej nas rzeczywistości, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów doskonale orientujących się w kwestiach bezpieczeństwa i potrafiących nimi zarządzać.

Studia związane z tym obszarem wiedzy od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród studentów, którzy chcą mieć realny wpływ na wewnętrzną sytuację narodową. Jednym z tego typu kierunków jest zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, którego program skierowany jest do wszystkich osób o dużych zdolnościach przywódczych i charakterze lidera. Jeżeli ty także do nich należysz to weź udział w rekrutacji na ten nowatorski kierunek!

 

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym?

Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu wielu dziedzin związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa oraz kwestii związanych z zarządzaniem. W toku studiów dowiesz się więcej na temat czterech najważniejszych dziedzin zarządzania bezpieczeństwem, do których należą: monitorowanie zagrożeń, zapobieganie zagrożeniom, usuwanie zagrożeń oraz obrona państwa podczas bezpośredniego zagrożenia militarnego. Ponadto, zyskasz umiejętności z obszaru zarządzania i marketingu oraz rozwiniesz swoje kompetencje miękkie, ze szczególnym naciskiem na komunikacje, umiejętności negocjacyjne czy zdolności pracy zespołowej. Wszystkie wykłady i zajęcia prowadzone są przez wybitnych i wieloletnich praktyków z różnych branż związanych z bezpieczeństwem narodowym, którzy podzielą się z tobą swoją wiedzą i cennym doświadczeniem, co niewątpliwie zaprocentuje w twojej przyszłej pracy zawodowej. Uzyskane, podczas kursu, kompetencje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe będziesz miał rozległą wiedzę na tematy związane bezpośrednio z bezpieczeństwem państwowym, zagrożeniami zewnętrznymi oraz różnorodnymi metodami i strategiami zarządzania. Uzyskana wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne sprawią, że idealnie odnajdziesz się w wielu różnorodnych branżach z obszaru tej problematyki. Po ukończeniu tych niezwykle perspektywicznych studiów będziesz mógł podjąć zatrudnienie w różnych obszarach administracji rządowej, między innymi jako specjalista do spraw zarządzania bezpieczeństwem.

Ponadto, idealnie sprawdzisz się jako pracownik jednostek wojskowych, w tym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Równie ciekawą opcją jest związanie swojej przyszłości z takimi służbami, jak: CBA, Policja, Straż Graniczna czy Straż Celna. Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i zdobywać dalsze wykształcenie kierunkowe.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, powinieneś zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, WOS-u, geografii, historii lub matematyki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Termin rekrutacji I stopnia:
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM :

 • znajomość różnych strategi zarządzania
 • znajomość czterech najważniejszych aspektów bezpieczeństwa państwowego
 • wiedza z zakresu podstaw marketingu
 • umiejętności praktyczne
 • wiedza na temat wojska
 • umiejętność zarządzania kryzysowego
 • umiejętność przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym można określić mianem kierunku dla prawdziwych przywódców. Jest to dyscyplina, która łączy w sobie zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa z wiedzą na temat organizacji i zarządzania. To kierunek dla tych, którzy interesują się problemem bezpieczeństwa narodowego, ale nie wybierają kierunku o takiej nazwie, pragnąc pozyskać dodatkowe umiejętności zarządcze, jak również i te uniwersalne, stanowiące niezbędną podstawę do pracy w przedsiębiorstwach, czy korporacjach międzynarodowych.

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym polegają na pozyskaniu wiedzy z różnorodnych dziedzin, wśród których wymienić można historię, politykę, stosunki międzynarodowe, czy logistykę. To wszystko okraszone zostaje zajęciami przybliżającymi zagadnienia zarządzania kryzysowego, funkcjonowania sił zbrojnych, komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Naturalnie, w szerokim programie kształcenia można odnaleźć również zagadnienia uniwersalne, rozwijające typowe dla przestrzeni zarządzania umiejętności, czyli zarządzanie projektami, zachowania organizacyjne, zarządzanie strategiczne, czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym jest kierunkiem, który coraz częściej występuje w ofertach dydaktycznych. Kandydaci mogą dokonać nie tylko wyboru uczelni, ale także formy kształcenia, ponieważ kierunek ten zazwyczaj realizowany jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym to kierunek skupiający w sobie różne zagadnienia i problemy oraz łączący teorię z praktyką. Czas trwania nauki uzależniony jest od wyboru uczelni, ponieważ każda szkoła wyższa oferująca ten kierunek proponuje inną formułę nauki. Coraz częściej Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym realizowane jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia, zatem po obronie pracy licencjackiej od razu możemy przystąpić do studiów magisterskich. Warto jednak dokładnie zapoznać się z ofertami edukacyjnymi, aby przekonać się jaką formę proponuje wybrana przez nas uczelnia.

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie bezpieczeństwem narodowym na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM :

 • administracja rządowa
 • organy ścigania ( CBA, Policja, ABW)
 • Straż Graniczna
 • Straż Celna
 • jednostki wojskowe
 • administracja samorządowa
 • Centra Zarządzania Kryzysowego
 • organizacje związane z bezpieczeństwem narodowym
 • żandarmeria wojskowa

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

Komentarze (0)