ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. | zarządzanie bezpieczeństwem narodowym - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności zarządzanie bezpieczeństwem narodowym możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | zarządzanie bezpieczeństwem narodowym - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z zarządzania bezpieczeństwem narodowym charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym: system bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzanie kryzysowe.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM :

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym?

Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu wielu dziedzin związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa oraz kwestii związanych z zarządzaniem.

W toku studiów dowiesz się więcej na temat czterech najważniejszych dziedzin zarządzania bezpieczeństwem, do których należą: monitorowanie zagrożeń, zapobieganie zagrożeniom, usuwanie zagrożeń oraz obrona państwa podczas bezpośredniego zagrożenia militarnego.

Ponadto, zyskasz umiejętności z obszaru zarządzania i marketingu oraz rozwiniesz swoje kompetencje miękkie, ze szczególnym naciskiem na komunikacje, umiejętności negocjacyjne czy zdolności pracy zespołowej.

Wszystkie wykłady i zajęcia prowadzone są przez wybitnych i wieloletnich praktyków z różnych branż związanych z bezpieczeństwem narodowym, którzy podzielą się z tobą swoją wiedzą i cennym doświadczeniem, co niewątpliwie zaprocentuje w twojej przyszłej pracy zawodowej.

Uzyskane, podczas kursu, kompetencje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • znajomość różnych strategi zarządzania
 • znajomość czterech najważniejszych aspektów bezpieczeństwa państwowego
 • wiedza z zakresu podstaw marketingu
 • umiejętności praktyczne
 • wiedza na temat wojska
 • umiejętność zarządzania kryzysowego
 • umiejętność przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym można określić mianem kierunku dla prawdziwych przywódców. Jest to dyscyplina, która łączy w sobie zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa z wiedzą na temat organizacji i zarządzania.

To kierunek dla tych, którzy interesują się problemem bezpieczeństwa narodowego, ale nie wybierają kierunku o takiej nazwie, pragnąc pozyskać dodatkowe umiejętności zarządcze, jak również i te uniwersalne, stanowiące niezbędną podstawę do pracy w przedsiębiorstwach, czy korporacjach międzynarodowych.

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym polegają na pozyskaniu wiedzy z różnorodnych dziedzin, wśród których wymienić można historię, politykę, stosunki międzynarodowe, czy logistykę. To wszystko okraszone zostaje zajęciami przybliżającymi zagadnienia zarządzania kryzysowego, funkcjonowania sił zbrojnych, komunikacji w sytuacjach kryzysowych.

Naturalnie, w szerokim programie kształcenia można odnaleźć również zagadnienia uniwersalne, rozwijające typowe dla przestrzeni zarządzania umiejętności, czyli zarządzanie projektami, zachowania organizacyjne, zarządzanie strategiczne, czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym jest kierunkiem, który coraz częściej występuje w ofertach dydaktycznych. Kandydaci mogą dokonać nie tylko wyboru uczelni, ale także formy kształcenia, ponieważ kierunek ten zazwyczaj realizowany jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Bezpieczeństwo narodowe to stan uzyskany dzięki odpowiedniej obronie i ochronie przed zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami i działaniami, mogącymi zagrozić państwowości i obywatelom.

W dobie różnorodnych konfliktów zbrojnych, nieporozumień na arenie międzynarodowej ale także tych w skali krajowej, zapewnienie względnego spokoju i stabilnej sytuacji wewnętrznej stało się priorytetem wśród struktur rządzących.

Dlatego też, w związku ze zmianami zachodzącymi w otaczającej nas rzeczywistości, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów doskonale orientujących się w kwestiach bezpieczeństwa i potrafiących nimi zarządzać.

Studia związane z tym obszarem wiedzy od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród studentów, którzy chcą mieć realny wpływ na wewnętrzną sytuację narodową.

Jednym z tego typu kierunków jest zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, którego program skierowany jest do wszystkich osób o dużych zdolnościach przywódczych i charakterze lidera. Jeżeli ty także do nich należysz to weź udział w rekrutacji na ten nowatorski kierunek!

 

4. Gdzie studiować Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym:

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

Studia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym trwają 2 lata (studia II stopnia).

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym to kierunek skupiający w sobie różne zagadnienia i problemy oraz łączący teorię z praktyką. Czas trwania nauki uzależniony jest od wyboru uczelni, ponieważ każda szkoła wyższa oferująca ten kierunek proponuje inną formułę nauki. Kierunek ten można realizować w ramach studiów drugiego stopnia, które trwać będą dwa lata, czyli cztery semestry. Po obronie pracy dyplomowej zyskasz tytuł magistra.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM :

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe będziesz miał rozległą wiedzę na tematy związane bezpośrednio z bezpieczeństwem państwowym, zagrożeniami zewnętrznymi oraz różnorodnymi metodami i strategiami zarządzania.

Uzyskana wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne sprawią, że idealnie odnajdziesz się w wielu różnorodnych branżach z obszaru tej problematyki.

Po ukończeniu tych niezwykle perspektywicznych studiów będziesz mógł podjąć zatrudnienie w różnych obszarach administracji rządowej, między innymi jako specjalista do spraw zarządzania bezpieczeństwem.

Ponadto, idealnie sprawdzisz się jako pracownik jednostek wojskowych, w tym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Równie ciekawą opcją jest związanie swojej przyszłości z takimi służbami, jak: CBA, Policja, Straż Graniczna czy Straż Celna.

Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i zdobywać dalsze wykształcenie kierunkowe.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • administracja rządowa
 • organy ścigania ( CBA, Policja, ABW)
 • Straż Graniczna
 • Straż Celna
 • jednostki wojskowe
 • administracja samorządowa
 • Centra Zarządzania Kryzysowego
 • organizacje związane z bezpieczeństwem narodowym
 • żandarmeria wojskowa

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia