Inżynieria bezpieczeństwa - Bydgoszcz

Inżynieria bezpieczeństwa - Bydgoszcz

Inżynieria bezpieczeństwa - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

inżynieria bezpieczeństwa

Odkryj inżynierię bezpieczeństwa w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Inżynieria bezpieczeństwa studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria bezpieczeństwa - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek inżynieria bezpieczeństwa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria bezpieczeństwa?

Ponieważ konkurencja na kierunek inżynieria bezpieczeństwa jest dość duża, warto zainteresować się wymogami kwalifikacyjnymi już wcześniej.

Obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych. Ich wykaz znajdziesz na naszym portalu lub na stronie wybranej uczelni. Wymagania rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od trybu kształcenia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria bezpieczeństwa na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
15
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria bezpieczeństwa na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Bydgoszczy

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA W BYDGOSZCZY?

Inżynieria bezpieczeństwa to kierunek, który doskonale wpisuje się w oczekiwania aktualnego rynku pracy. Współczesny świat musi mierzyć się z katastrofami żywiołowymi, pandemią, atakami terrorystycznymi. Specjaliści odnajdujący się w dziedzinie bezpieczeństwa, a jednocześnie posiadający wykształcenie inżynierskie, mają realny wpływ na prowadzenie działań neutralizujących skutki różnego rodzaju sytuacji.

Studia inżynierskie w tym zakresie umożliwią Ci zdobycie wiedzy i umiejętności odnoszących się do rozpoznawania zagrożeń, walki z nimi i usuwania ich skutków. Jest to kierunek dla osób, które nie boją się pracy w trudnych warunkach, wiążących się z walką z żywiołami, protestami, ulicznymi zamieszkami.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Inżynierię bezpieczeństwa możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów.

Kształcenie na studiach inżynierskich tego typu odbywa się stacjonarnie i niestacjonarnie. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku. Tryb niestacjonarny może być prowadzony zaocznie w weekendy lub wieczorowo od poniedziałku do piątku (zajęcia prowadzone są nawet przez cały dzień). Sprawdź, jaką niestacjonarną formę obiera kierunek inżynieria bezpieczeństwa.

Studia stacjonarne są bezpłatne, tryby niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program studiów inżynierii bezpieczeństwa wypełniony jest przedmiotami z zakresu nauk humanistycznych i ścisłych. Zajęcia mają charakter ogólny, podstawowy, kierunkowy, fakultatywny. Studenci uczęszczają na elektrotechnikę, elektronikę i zagrożenia elektryczne, humanizację techniki w życiu społecznym, podstawy bezpieczeństwa technicznego, organizację systemów ratownictwa, podstawy ekonomii i marketingu, materiałoznawstwo.

Poznasz metody projektowania inżynierskiego, a także rozwiniesz umiejętności analityczne, informatyczne, techniczne. Realizowane zajęcia pozwolą Ci działać w różnych obszarach bezpieczeństwa publicznego i cywilnego, chociażby w zakresie awarii przemysłowych, wypadków komunikacyjnych, klęsk żywiołowych. 

Wybrane moduły i specjalizacje pozwolą Ci zdobyć dodatkowe kompetencje, które mogą mieć duże znaczenie w wybranym zawodzie (na przykład specjalizacja nauczycielska).

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA W BYDGOSZCZY?

Absolwenci inżynierii bezpieczeństwa mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Miejsce pracy niejednokrotnie uzależnione jest od realizowanej specjalizacji, która umożliwia zdobycie potrzebnych do wykonywania zawodu kompetencji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

  • instytucje związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności
  • administracja państwowa i samorządowa ukierunkowana na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
  • obszary przemysłu i gospodarki

Z pewnością odnajdziesz się na stanowiskach związanych z ochroną bezpieczeństwa publicznego oraz z zarządzaniem kryzysowym. Możesz pracować w podmiotach gospodarczych, które zajmują się ochroną mienia i osób. Specjalistyczne kursy i odpowiednie kwalifikacje umożliwią Ci także pracę w służbach państwowych, które działają w obszarach ochrony porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego.

Komentarze (0)