edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)