Pedagogika specjalna - Kraków

Pedagogika specjalna - Kraków

Pedagogika specjalna - Kraków

Studia w Krakowie

pedagogika specjalna

Odkryj kierunek pedagogika specjalna w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika specjalna - studia Kraków | woj. małopolskie

Wielu ludzi zmaga się z rozmaitymi problemami rozwojowymi i społecznymi, wynikającymi z negatywnych wzorców wychowawczych w dzieciństwie, doświadczonych traumatycznych wydarzeń, czy też wrodzonych wad, utrudniających przystosowanie do życia w społeczeństwie i ogólnie pojętą edukację. W celu niesienie pomocy ludziom z tak zwanymi problemami specjalnymi, powstały studia na kierunku Pedagogika specjalna. Gwarantują one uzyskanie szerokiej świadomości na temat różnych zaburzeń rozwojowych i wychowawczych, dokonywania ich poprawnej diagnozy, wdrażania działań terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

Chętnych do podjęcia Pedagogiki specjalnej nie brakuje. Zdarza się, że liczba chętnych kilkukrotnie przewyższa dostępne dla konkretnej uczeni miejsca. Mimo, że studia w trybie stacjonarnym są głównym wyborem przyszłych studentów, to coraz więcej z nich chciałoby z jakichś powodów zdobywać wykształcenie kierunkowe dzięki weekendowym zjazdom. Właśnie do nich kierowane są studia na kierunku Pedagogika specjalna w trybie niestacjonarnym.

Studia pedagogiczne są jednym z najchętniej wybieranych rodzajów kształcenia wyższego, jednak z niewiadomych powodów są one często wybierane przez osoby o takich predyspozycjach, które nie pokrywają się ze specyfiką kształcenia. Uczelnie w Krakowie, które zaoferowały możliwość podjęcia studiów pedagogicznych, przygotowały program kształcenia, który z dużym prawdopodobieństwem odpowie na zainteresowania osób empatycznych, lubiących pracę z drugim człowiekiem, posiadających dobrze rozwinięte kompetencje interpersonalne, wyróżniają się analitycznym umysłem oraz umiejętnością słuchania ludzi. Jeżeli jesteś jedną z taki osób, nie wahaj się dłużej i aplikuj na Pedagogikę specjalną!

czytaj dalej wszystko o Pedagogika specjalna - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek pedagogika specjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku Pedagogika specjalna, zaliczają się do kanonu nauk społecznych. Co to oznacza w praktyce? Każdy z przyszłych kandydatów powinien przygotować się na zdawanie egzaminu maturalnego z określonych przedmiotów, biorących udział w procesie rekrutacji.

Najczęściej są nimi: matematyka, język angielski, biologia, wiedza o społeczeństwie, historia. Chcąc dowiedzieć się, jakie są aktualnie obowiązujące przepisy rekrutacyjne na Pedagogice specjalnej w Krakowie, odwiedź stronę internetową tamtejszego Uniwersytetu Pedagogicznego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA KRAKÓW STUDIA II STOPNIA

PEDAGOGIKA SPECJALNA KRAKÓW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

biologia, filozofia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA KRAKÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
25
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
90
jednolite:
120
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
90
jednolite:
120
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
60,5
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki pedagogiczne w Krakowie

arteterapia

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Krakowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

 

Program studiów i przedmioty 

Celem Pedagogiki specjalnej jest dostarczenie studentom pełni kompetencji, odnoszących się do zrozumienia społeczno-kulturowego aspektu funkcjonowania, wdrażania konkretnych działań resocjalizacyjnych i terapeutycznych dla osób, które maja specyficzne potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Jako student tego kierunku, zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę:

 • ogólnopedagogiczną
 • historyczną
 • filozoficzną
 • psychologiczną
 • oraz społeczną
 • dotyczącą rozwoju jednostki w ciągu całego życia
 • konkretnych umiejętności terapeutycznych

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA?

Takie kierunki studiów w Krakowie, jak na przykład Pedagogika specjalna, wykształcają w studentach takie kompetencje, które są atrakcyjne dla wielu pracodawców na współczesnym rynku pracy. Jako że istnienie placówek wychowawczych, resocjalizacyjnych i zajmujących się diagnozą zaburzeń rozwojowych u dzieci jest niezaprzeczalnie potrzebne, to miejsca pracy dla absolwentów Pedagogiki specjalnej również istnieją. Jeżeli ukończysz ten kierunek studiów, zajmiesz się wdrażaniem działań wychowawczych i resocjalizacyjnych w:

 • domach dziecka
 • świetlicach szkolnych i środowiskowych
 • placówkach terapeutycznych
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie 

Komentarze (0)