Towaroznawstwo - Olsztyn

Towaroznawstwo - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Towaroznawstwo studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Towaroznawstwo to nauka z pogranicza ekonomii, która skupia się na badaniu i ocenie towarów oraz wszelkich czynników, które wpływają na ich jakość. Jakość ta kształtuje się na każdym etapie zarówno przedprodukcyjnym, produkcyjnym, jak i poprodukcyjnym. Właściwości towarów, metody ich badania i oceny wymagają wiedzy zarówno ekonomicznej, jak i technicznej, przyrodniczej, chemicznej i laboratoryjnej.

Idealni kandydaci na studia inżynierskie w zakresie towaroznawstwa nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne także, aby kwestie wiążące się z różnego rodzaju towarami oraz sposobami ich tworzenia mieściły się w zakresie Twoich zainteresowań. Jeśli jesteś umysłem ścisłym i analitycznym z nutą kreatywnego myślenia, tego typu kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek towaroznawstwo w Olsztynie możesz realizować na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie oferują różnorodne kierunki kształcenia realizowane za pomocą interdyscyplinarnego programu nauczania.

Program kształcenia opiera się przede wszystkim na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: towaroznawstwo artykułów przemysłowych, logistyka z dystrybucją, procedury celne, zarządzanie jakością, przetwórstwo surowców zwierzęcych, zarządzanie procesami w produkcji i usługach, ekotechnologie, ekologia i ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, metody oceny produktów, grafika inżynierska, mikroekonomia, elementy prawa, ogólna technologia żywności, autentyczność produktów konsumpcyjnych i zafałszowania i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Olsztynie na kierunku towaroznawstwo zapewniają swoim absolwentom pracę w jednostkach gospodarczych na stanowiskach, które wiążą się z zarządzaniem jakością towarów żywnościowych i przemysłowych, w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości, w laboratoriach certyfikacji produktów, w jednostkach kontrolno-pomiarowych, w jednostkach doradczych i projektowych w organach nadzoru urzędowego, w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Studenci będą zajmować się ocenianiem autentyczności produktu, wykrywaniem zafałszowania produktu za pomocą właściwości fizykochemicznych, projektowaniem wyrobów, systemów lub procesów produkcji żywności i artykułów przemysłowych, analizą przyczyn i przebiegów procesów społecznych i zjawisk przyrodniczych.

czytaj dalej wszystko o Towaroznawstwo - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek towaroznawstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Towaroznawstwo stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek towaroznawstwo w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak towaroznawstwo przykuwają uwagę wielu kandydatów na studia inżynierskie. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: biologię, chemię, język obcy nowożytny, matematykę, fizykę i astronomię, geografię, język polski. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TOWAROZNAWSTWO OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TOWAROZNAWSTWO OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku towaroznawstwo w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku towaroznawstwo możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne odbywają się w ramach regularnych spotkań w tygodniu i wiążą się z systematyczną nauką, a także zapewniają wielogodzinne praktyki zawodowe.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • ekotechnologie, ekologia i ochrona środowiska,
 • podstawy towaroznawstwa,
 • mikroekonomia,
 • metody oceny produktów,
 • analiza instrumentalna,
 • ogólna technologia żywności,
 • instrumentalna analiza substancji obcych w surowcach i żywności,
 • projektowanie nowych technologii i wyrobów,
 • regulacje prawne w gospodarce żywnościowej,
 • autentyczność produktów konsumpcyjnych i zafałszowania,
 • bezpieczeństwo produktów w produkcji i obrocie,
 • akredytacja, certyfikacja i audyt jakości,
 • nowoczesne metody analizy surowców,
 • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • i wiele innych.

Studenci mogą realizować swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalności takich jak na przykład: menedżer produktu, zarządzanie procesami w produkcji i usługach, menedżer laboratorium badań żywności. Ofertę specjalnościową warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ utworzenie danej specjalizacji zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które są niezwykle przydatne w przypadku próby zrozumienia zjawisk i procesów społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych, które zachodzą w poszczególnych fazach cyklu życia towarów. Zapoznają się z zasadami funkcjonowania europejskiego i krajowego prawa żywnościowego, z organizacją struktury i instytucji społecznych, z oceną autentyczności produktu i sposobami wykrywania jego zafałszowania za pomocą właściwości fizykochemicznych. Zdobywają także niezbędne umiejętności analityczne i interpretatorskie. 

Ile trwają studia na kierunku towaroznawstwo w Olsztynie?

Kierunek towaroznawstwo w Olsztynie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia inżynierskie w tym zakresie możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera pozwala na podjęcie pracy zawodowej, a także umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają półtora roku, czyli trzy semestry, i zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Pamiętaj również, że studia magisterskie mogą realizować absolwenci pokrewnych kierunków inżynierskich.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek towaroznawstwo w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku towaroznawstwo uchodzą za jedne z najbardziej interesujących kierunków inżynierskich ostatnich lat. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy interesujesz się towarami różnego rodzaju i tym, jak powstają?
 • Czy masz analityczny umysł, otwarty na nowe technologie?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: biologię, chemię, język obcy nowożytny, matematykę, fizykę i astronomię, geografię, język polski. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Biologicznej i tym podobne.

Warto także zweryfikować, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jaka praca po kierunku towaroznawstwo w Olsztynie?

Studia inżynierskie w Olsztynie na kierunku towaroznawstwo zapewniają abiturientom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości, w laboratoriach certyfikacji produktów, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, w organach nadzoru urzędowego, w jednostkach doradczych i projektowych, w jednostkach gospodarczych na stanowiskach, które wiążą się z zarządzaniem jakością towarów żywnościowych i przemysłowych, w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w jednostkach kontrolno-pomiarowych.

Kierunek towaroznawstwo w Olsztynie promuje absolwentów, którzy w przyszłości stają się specjalistami do spraw dystrybucji towarów, specjalistami do spraw badań i rozwoju produktu i opakowań, koordynatorami do spraw organizacji dostaw, specjalistami w działach kontroli z zakresu jakości handlowej i sanitarnej lub w urzędach celnych, specjalistami do spraw jakości marki, specjalistami do spraw towaroznawczego zarządzania produktem, przedstawicielami handlowymi, specjalistami w działach eksportu czy finansów, pracownikami instytucji badawczych, towaroznawcami, laborantami.

Studenci przygotowywani są do zajmowania się jakościową kontrolą towarów, rzeczoznawstwem, marketingiem, zarządzaniem jakością produktów i usług, organizacją przedsięwzięć handlowych, logistyką w sferze produkcji i obrotu towarowego, towaroznawstwem, biznesem, zarządzaniem środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, ochroną i oceną jakości procesów i produktów spożywczych i przemysłowych. Uczelnie w Olsztynie dążą do zapewnienia jak największej możliwości zatrudnienia, a kierunek towaroznawstwo jest odpowiedzią na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy, dlatego tak wielu kandydatów interesuje się możliwością kształcenia się w tym zakresie.

Jakie opinie mają studia na kierunku towaroznawstwo w Olsztynie?

Studia inżynierskie w zakresie towaroznawstwa uchodzą za jedne z najbardziej popularnych.

Kamil, student drugiego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Towaroznawstwo to z pewnością odpowiedź na współczesne zapotrzebowania na rynku pracy, dlatego nie musisz martwić się o bezrobocie. Teraz specjalizuję się w zarządzaniu procesami w produkcji i usługach. Muszę przyznać, że jest bardzo ciekawie. Polecam.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Olsztynie

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)