Zarządzanie i inżynieria produkcji - Olsztyn

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Olsztyn 2021 | woj. warmińsko-mazurskie

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie to studia inżynierskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 72 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWM oraz na uczelni niepublicznej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak zarządzanie i inżynieria produkcji uchodzą za jedne z najbardziej rozchwytywanych wśród propozycji studiów inżynierskich. Kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe takie jak: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI OLSZTYN STUDIA I STOPNIA


Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić najwyższy poziom komfortu studiowania. Właśnie dlatego studia inżynierskie możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto rozważyć studia dzienne. Jeśli jednak wolałbyś/wolałabyś kształcić się w weekendy, warto wybrać studia zaoczne. Pamiętaj, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Uczelnie nieustannie szukają nowych pomysłów na kierunki studiów, które będą odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Zarządzanie i inżynieria produkcji łączy umiejętności menedżerskie, kwestie ekonomiczno-prawne, nowe technologie i kwestie techniczne, czyli to wszystko, czego wymaga kandydat na inżyniera.

Osoby, które pragną realizować studia inżynierskie, nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne są także umiejętności kierownicze i predyspozycje do zarządzania. Kandydaci powinni wyróżniać się silną osobowością i twórczymi pomysłami, a także umiejętnością pracy w zespole. Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu cechy, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie możesz realizować na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Uczelnie w Olsztynie zapewniają najwyższy poziom kształcenia w różnorodnych dziedzinach.

 

4. Praca po studiach

Studia w Olsztynie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowują absolwentów do pracy w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się inżynierią produkcji, w przedsiębiorstwach, które wykorzystują nowoczesne technologie, w jednostkach administracyjnych, które wymagają wiedzy technicznej, ekonomicznej, informatycznej, umiejętności organizacyjnych, w jednostkach gospodarczych.

Absolwenci posiadają umiejętności menedżerskie i umiejętności realizacji zadań odnoszące się do inżynierii produkcji, to znaczy zajmują się projektowaniem nowych procesów i systemów produkcyjnych oraz nadzorują już istniejące, dobierają i szkolą personel, zarządzają kosztami, finansami i kapitałem, zajmują się marketingiem, logistyką, zarządzaniem inwestycjami, transferem technologii i innowacyjnością.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika inżynierska,
 • automotyzacja procesów produkcyjnych,
 • zintegrowanie systemy wytwarzania,
 • informatyka w projektach inżynierskich,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • ekologia i zarządzanie środowiskowe,
 • innowacyjne formy zatrudnienia,
 • polityka naukowo-techniczna,
 • finansowanie działalności innowacyjnej,
 • ochrona środowiska a innowacje,
 • robotyzacja procesów produkcyjnych,
 • logistyka w przedsiębiorstwie,
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • i wiele innych.

Studenci mogą rozwijać się w ramach wybranych specjalności, na przykład zarządzania innowacjami. Ofertę specjalizacyjną warto zweryfikować na stronach uczelni w Olsztynie, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zgłębiają wiedzę z zakresu inżynierii produkcji, nauk ekonomicznych i zarządzania. Rozwijają najpotrzebniejsze umiejętności, to znaczy menedżerskie i umiejętność realizacji zadań w ramach inżynierii produkcji, to znaczy projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych oraz nadzorowania już istniejących, zarządzania inwestycjami, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, doboru i szkolenia personelu. Rozwijają także umiejętności techniczne, zdolności komunikacyjne i predyspozycje językowe, które umożliwiają pracę na arenie międzynarodowej.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie?

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie możesz realizować w ramach pierwszego stopnia, który trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera umożliwia rozpoczęcie pracy zawodowej, a także pozwala kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają półtora roku, czyli trzy semestry i w założeniu mają rozszerzyć wiedzę zdobytą na studiach inżynierskich. Absolwenci zarządzania i inżynierii produkcji mogą realizować studia magisterskie w ramach innego pokrewnego kierunku, na przykład związanego z zarządzaniem, marketingiem czy inżynierią produkcji. Kolejnym etapem kształcenia są studia trzeciego stopnia.

Jaka praca po kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie?

Studia inżynierskie w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji przygotowują przyszłych absolwentów do pracy w jednostkach gospodarczych, w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się inżynierią produkcji, w jednostkach administracyjnych, wymagających wiedzy technicznej, ekonomicznej, informatycznej oraz umiejętności organizacyjnych, w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie.

Absolwenci zajmują się projektowaniem procesów i systemów produkcyjnych oraz nadzorują procesy istniejące, doborem i szkoleniem personelu, zarządzaniem kosztami, finansami i kapitałem, logistyką, marketingiem, zarządzaniem inwestycjami, transferem technologii i innowacji, prowadzeniem i organizacją prac badawczo-rozwojowych. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w pracy obejmującej projektowanie i nadzorowanie procesów, które wiążą się z produkcją, logistyką, eksploatacją, nadzorowaniem obiektów i systemów zarządzania, doradztwo techniczne i organizację w zakresie inżynierii, która wiąże się z wytwarzaniem.

Studia w Olsztynie w ramach zarządzania i inżynierii produkcji kształtują kandydatów na menedżerów logistyki, inżynierów produkcji, specjalistów do spraw zarządzania procesami produkcyjnymi, doradców technicznych i organizacyjnych w obszarze inżynierii wytwarzania, specjalistów w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Absolwenci chętnie zatrudniani są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, transportowych, spedycyjnych, usługowych, handlowych, w jednostkach projektowych i doradczych, które skupiają się na wybranym zakresie inżynierii produkcji. Absolwenci stają się ekspertami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, audytorami wewnętrznego i zewnętrznego systemu zapewniania jakości, specjalistami do spraw utylizacji odpadów.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie?

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to niezwykle istotny kierunek studiów, którym interesuje się coraz więcej kandydatów na studia techniczne. Nim podejmiesz decyzję o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się nowe technologie i sposoby ich wykorzystywania?
 • Czy masz zdolności kierownicze i predyspozycje językowe?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka i język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe takie jak: chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Fizycznej lub w Olimpiadzie Innowacji Technicznych.

Warto także zweryfikować, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Często uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja wymaga przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Olsztynie.

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

zarządzanie i inżynieria produkcji  studia

studia inżynierskie i techniczne Olsztynie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Olsztynie?

Studia inżynierskie w Olsztynie w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji uchodzą za jedne z najbardziej popularnych.

Dominik, student drugiego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Ten kierunek z pewnością zapewnia więcej możliwości niż zarządzanie po prostu. Prócz umiejętności kierowniczych, zdobywasz także wiedzę techniczną, tak bardzo potrzebną w wieku XXI. Kierunek jest świetny. Polecam.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Olsztynie

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W OLSZTYNIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Komentarze (0)