Studia inżynierskie Olsztyn

Studia inżynierskie Olsztyn

Studia inżynierskie Olsztyn

Największy wybór studiów

inżynierskich w Olsztynie

Odkryj kierunki inżynierskie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia inżynierskie Olsztyn | woj. warmińsko mazurksie

„Pani inżynier”, „Panie inżynierze” – czy te słowa nie brzmią dumnie? Od wieków uważano, że być inżynierem to znaczy być kimś, a teraz te słowa znów nabierają mocy, bo inżynierów brakuje. Niesłabnący postęp techniczny sprawia, że dobry inżynier wciąż jest na wagę złota, a pracodawcy niemal biją się o najzdolniejszych absolwentów.

Studia inżynierskie w Olsztynie to bogata oferta dla tych, którzy chcą zyskać ważne, potrzebne i praktyczne wykształcenie. Stolica Warmii i Mazur oferuje wiele kierunków, na różnych wydziałach, po których znalezienie pracy nie powinno nikomu spędzać snu z powiek. Mieć dobry zawód w ręku, to mieć dobrą przyszłość. W aspekcie studiów inżynierskich w Olsztynie dominuje Uniwersytet Warmińsko- Mazurski. Uczelnia może pochwalić się szerokim wachlarzem kształcenia, jak również posiadaniem wielu agend kulturalnych, takich jak: teatr studencki, chór, klub turystyczny, koło naukowe, agencja fotograficzna, klub płetwonurków, oraz zespół pieśni i tańca.

Studia inżynierskie to studia, które zawsze będą modne i wartościowe. Od lat zapotrzebowanie na konkretnych specjalistów nie było tak wysokie. Co się z tym wiąże, kształcenie inżynierskie to kształcenie pewne, bez późniejszych wątpliwości i znaków zapytania. Studia inżynierskie w Olsztynie to przekrój najważniejszych dziedzin i specjalności. To także nauka w mieście wypełnionym zabytkami oraz największego w skali kraju święta studentów, czyli Kortowiadą. Nie czekaj! Sprawdź, co mają do zaoferowania studia inżynierskie w Olsztynie!

KIERUNKI INŻYNIERSKIE W OLSZTYNIE

Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OLSZTYNIE SĄ STUDIA INŻYNIERSKIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia inżynierskie w Olsztynie

Aby dołączyć do grona osób zgłębiających wiedzę na studiach inżynierskich, należy wziąć udział w dobrze znanym konkursie świadectw. W procesie rekrutacji największe znaczenie mają przedmioty ścisłe, takie jak: matematyka, biologia, fizyka, chemia, informatyka, a w przypadku kierunku Architektura krajobrazu obowiązuje egzamin praktyczny z rysunku, mający na celu ocenę predyspozycji plastycznych, bardzo ważnych w tym zawodzie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach inżynierskich w Olsztynie

Absolwenci studiów inżynierskich to ludzie, przed którymi stoi wiele możliwości i wiele dróg kariery zawodowej na wyspecjalizowanych stanowiskach. Będąc absolwentem, na przykład Architektury krajobrazu będziecie przygotowani do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury i krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Dodatkowo, może to być praca w instytucjach badawczych, przedsiębiorstwach opracowujących projekty zagospodarowania przestrzennego, czy też instytucjach zajmujących się konserwacją krajobrazu. Kończąc studia na kierunku Budownictwo możecie znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych, przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, jednostkach naukowo- badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych.

Po ukończeniu studiów i odbyciu stosownej praktyki zawodowej absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o uprawnienia zawodowe, związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. A czym może zająć się absolwent Bioinżynierii produkcji żywności? Może znaleźć zatrudnienie w przemyśle rolno- spożywczym, gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem oraz obrotem surowców i produktów żywnościowych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach badawczych, kontroli jakości i certyfikacji, jednostkach doradczych i projektowych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, czy też w administracji rządowej i samorządowej. Jak widać po kilku przykładach, wykwalifikowany inżynier nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy. Wykształcenie zdobyte na studiach inżynierskich daje wiele możliwości oraz otwiera wiele drzwi do kariery.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI STUDIA INŻYNIERSKIE

Uczelnią publiczną, która prowadzi kształcenie w zakresie studiów inżynierskich jest Uniwersytet Warmińsko- Mazurski.

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

 • Architektura krajobrazu- studia I i II- stopnia;
 • Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi- studia I-stopnia;
 • Leśnictwo- studia I-stopnia;
 • Ochrona środowiska;
 • Ogrodnictwo;
 • Rolnictwo;
 • Rybactwo;

dowiedz się więcej

Wydział Bioinżynierii Zwierząt i Nauk o Zdrowiu:

 • Bioinżynieria produkcji żywności- studia I i II- stopnia;
 • Zootechnika;

dowiedz się więcej 

Wydział Biologii i Biotechnologii:

 • Biotechnologia- studia I i II-stopnia;
 • Mikrobiologia;

dowiedz się więcej

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:

 • Budownictwo,
 • Geodezja i Kartografia. Specjalności: Geodezja i Geoinformatyka, Geodezja i szacowanie nieruchomości, Geodezja gospodarcza, Geodezja i nawigacja satelitarna,
 • Gospodarka przestrzenna. Specjalności: Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami, Zarządzanie przestrzenią;
 • Inżynieria informacji;
 • Inżynieria kosmiczna;

dowiedz się więcej 

Wydział Nauk Technicznych:

 • Energetyka;
 • Inżynieria bezpieczeństwa;
 • Mechanika i budowa maszyn;
 • Mechatronika;
 • Technologia drewna;
 • Technika rolnicza i leśna;

dowiedz się więcej 

Wydział Nauk o Środowisku:

 • Gospodarowanie zasobami wodnymi;
 • Inżynieria środowiska. Specjalności: Inżynieria komunalna, Inżynieria sanitarna i wodna;

dowiedz się więcej

Wydział Matematyki i Informatyki:

 • Informatyka. Specjalności: Informatyka ogólna, Inżynieria systemów informatycznych, Techniki multimedialne, Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych;

dowiedz się więcej

Wydział Nauk o Żywności:

 • Inżynieria Przetwórstwa Żywności;
 • Technologia żywności i żywienie człowieka;
 • Towaroznawstwo. Specjalności: Menedżer produktu, Menedżer laboratorium badań żywności;

dowiedz się więcej 

Wydział Nauk Ekonomicznych:

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji. Specjalność: Zarządzanie innowacjami;

dowiedz się więcej 

 


WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA STUDIA INŻYNIERSKIE

Uczelnią niepubliczną, która oferuje kształcenie inżynierskie jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Znajdziecie tutaj dwa kierunki studiów:

 • Mechatronika;
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji.

 TEMATY POWIĄZANE

 

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM 

Komentarze (0)