Mechatronika - Olsztyn

Mechatronika - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Mechatronika studia Olsztyn| woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Mechatronika zgłębia tajniki wiedzy odnoszące się do mechaniki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki i programowania, a także automatyki i robotyki. Interdyscyplinarna dziedzina nauki oferuje niezbędną wiedzę, która pozwala rozwiązywać problemy działania urządzeń już istniejących i daje narzędzia do projektowania nowych pomysłów. Dzięki temu powstają nowoczesne urządzenia z dziedzin takich jak motoryzacja, lotnictwo, sprzęt domowy, sprzęt medyczny.

Idealni kandydaci na studia inżynierskie nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza matematyką, fizyką i informatyką. Ważne są uzdolnienia techniczne i manualne, ale także twórczy umysł, który pozwoli kreować nowe projekty. Jeśli jesteś nastawiony na nowoczesność i pragniesz zapewnić komfortowe życie wszystkim ludziom, tego typu kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak mechatronika możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie oferują najwyższy poziom edukacji w szerokim zakresie, to znaczy zarówno w zakresie nauk medycznych, humanistycznych, jak i technicznych czy artystycznych.

Program kształcenia opiera się na przedmiotach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: elektrotechnika, grafika inżynierska, przedsiębiorczość, nauka o materiałach, systemy komputerowego wspomagania CAD/CAE, zarządzanie systemami budynku inteligentnego, mechatronika pojazdów i diagnostyka pokładowa, diagnostyka urządzeń mechatronicznych, układy sterowania i komunikacji w pojazdach i maszynach roboczych, automatyka, elektrohydraulika i pneumatyka, mechatronika w odnawialnych źródłach energii i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Olsztynie na kierunku mechatronika przygotowują studentów do rozwiązywania różnego rodzaju problemów z zakresu projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, eksploatacji i sterowania mechatronicznego zarówno samochodów, jak i ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych, rolniczych i leśnych, urządzeń stosowanych w produkcji i w medycynie.

Dzięki tak rozległej wiedzy i potrzebnym umiejętnościom abiturienci bardzo chętnie są zatrudniani w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, w przedsiębiorstwach przemysłu kolejowego, w jednostkach projektowych, w jednostkach technicznej obsługi rolnictwa i leśnictwa, w średnich i małych przedsiębiorstwach, w dużych koncernach, w jednostkach badawczo-naukowych, w szpitalach.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek mechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika w Olsztynie?

Studia inżynierskie takie jak mechatronika uchodzą za jedne z najbardziej obleganych. Kandydatów przekonuje praktycyzm, a zarazem prestiż studiów tego typu. Zainteresowanych jest więc bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: informatykę, fizykę i astronomię, matematykę, chemię, język obcy nowożytny, geografię. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

MECHATRONIKA OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

MECHATRONIKA OLSZTYN STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku mechatronika w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie dbają o komfort studiowania, dlatego kierunek mechatronika możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci systematyczna nauka i regularne spotkania w tygodniu, warto wybrać studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na studia stacjonarne, warto rozważyć weekendowy tryb kształcenia. Pamiętaj również o tym, że studia zaoczne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Podstawą programu kształcenia są nauki ścisłe. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • grafika inżynierska,
 • elektrotechnika,
 • inżynieria wytwarzania i CAM,
 • systemy komputerowego wspomagania CAD/CAE,
 • mechanika techniczna,
 • wytrzymałości materiałów,
 • podstawy mechatroniki,
 • układy sterowania w pojazdach i maszynach,
 • podstawy telekomunikacji,
 • technika mikroprocesorowa,
 • sztuczna inteligencja i SE,
 • projektowanie mechatronicznych układów produkcyjnych,
 • zaawansowane sterowanie manipulatorów i robotów
 • i wiele innych.

Studenci otrzymują interdyscyplinarne wykształcenie, a wiedza, którą zgłębiają, odnosi się do mechaniki, elektroniki i elektrotechniki, informatyki, robotyki, automatyki, analizy sygnałów, inżynierii sterowania. Umiejętności praktyczne w zakresie projektowania i integracji układów automatyki przemysłowej, programowania manipulatorów i robotów, zarządzania i nadzoru urządzeń i linii technologicznych oraz przekazywania danych do sterowania są niezwykle cenne w branży mechatronicznej i dają przyszłym absolwentom wiele możliwości zatrudnienia. Ważne są także umiejętności kierownicze, analityczne, zdolność do pracy w grupie, a także dbanie o rozwój predyspozycji językowych. Kierunek mechatronika w Olsztynie oferuje wiedzę podstawową, wiedzę specjalistyczną i umiejętności wytwarzania, badania i obsługi systemów mechatronicznych stosowanych w pojazdach i maszynach roboczych, instalacjach przemysłowych, urządzeniach AGD, a także w instalacjach nowoczesnego budownictwa.

Ile trwają studia na kierunku mechatronika w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak mechatronika podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia inżynierskie tego typu możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera pozwala na podjęcie pracy zawodowej, a także umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem magisterskim. Zapewniaj one tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia mogą podjąć absolwenci także innych pokrewnych kierunków inżynierskich.

Jaka praca po kierunku mechatronika w Olsztynie?

Kierunek mechatronika w Olsztynie kształci najlepszych w swoim fachu specjalistów. Abiturienci potrafią rozwiązywać problemy techniczne odnoszące się do projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, eksploatacji i sterowania mechatronicznego zarówno samochodów, jak i ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych, rolniczych i leśnych, urządzeń stosowanych w produkcji i w medycynie. Studenci są przygotowywani do pracy zwłaszcza w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, w przedsiębiorstwach przemysłu kolejowego, w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, w dużych koncernach, w jednostkach technicznej obsługi rolnictwa i leśnictwa, w jednostkach projektowych, w jednostkach badawczo-naukowych, w szpitalach, w średnich i małych przedsiębiorstwach.

Absolwenci chętnie są zatrudniani w firmach wdrożeniowych i eksploatacyjnych urządzenia, w zakładach przemysłu elektromaszynowego, w zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego, w firmach z branży medycznej. Wiedza z zakresu elektroniki, automatyki i robotyki, informatyki, budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki i sterowania gwarantuje pracę w przemyśle lotniczym, obrabiarkowym, motoryzacyjnym, elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego i wielu innych.

Studia inżynierskie w Olsztynie skłaniają absolwentów do zakładania własnych działalności gospodarczych, w których to mogą oni świadczyć usługi z zakresu mechatroniki, robotyki, elektroniki, informatyki. Studenci mogą także podjąć pracę w stacjach serwisowych i diagnostycznych, w placówkach służby zdrowia, gdzie zajmują się wykorzystywaniem urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej, w instytucjach naukowo-badawczych. Możliwości zatrudnienia i rozwoju jest bardzo wielu, dlatego kandydaci na studia tak chętnie wybierają mechatronikę.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechatronika w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku mechatronika to bardzo zajmujące studia techniczne, idealne dla osób, które pragną mieć praktyczny zawód. Zdobyta wiedza i umiejętności są na tyle uniwersalne, że pozwalają odnaleźć się w bardzo wielu branżach. Nim zdecydujesz się na rekrutację, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz umysł twórczy, ale analityczne, praktyczne podejście?
 • Czy interesujesz się mechaniką, elektroniką i programowaniem?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: informatykę, fizykę i astronomię, matematykę, chemię, język obcy nowożytny, geografię. Dodatkowych punktów dostarczy Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej czy też Olimpiadzie Matematycznej.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej we wskazanym przez nią terminie. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jakie opinie mają studia na kierunku mechatronika w Olsztynie?

Studia inżynierskie w Olsztynie na kierunku mechatronika uchodzą za jedne z najbardziej obleganych wśród kierunków technicznych.

Paweł, student drugiego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Jako dziecko pomagałem wujkowi, który jest mechanikiem, naprawiać samochody. Tak, jako dziecko. Ta pasja doprowadziła mnie tutaj, na studia techniczne w zakresie mechatroniki. Jest to kierunek bardzo wszechstronny i daje wiele możliwości nie tylko pracy, ale i przekwalifikowania się. Polecam.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Olsztynie

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)