Mechanika i budowa maszyn - Olsztyn

Mechanika i budowa maszyn - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Mechanika i budowa maszyn studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

William Ockham wspominał, że najlepsze są proste rozwiązania, co ważne jest także w technice. Coś ma dobrze, sprawnie działać i dlatego nie musi być niezwykle wymyślne. Burrhus Frederic Skinner zaznaczał w końcu, że to ludzie muszę myśleć, a nie ich maszyny. Kierunek mechanika i budowa maszyn w Olsztynie to nowoczesna droga rozwoju, która skupia się na projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń.

Idealni kandydaci na studia inżynierskie tego typu nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza z matematyką, fizyką i informatyką. Ważne są także predyspozycje kierownicze i komunikacyjne, które ułatwią pracę w grupie. Jeśli jesteś osobą kreatywną, ale ciągnie Cię ku możliwościom technicznym, studia na kierunku mechanika i budowa maszyn są właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Studia w Olsztynie na kierunku mechanika i budowa maszyn możesz realizować na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie oferują najbardziej popularne kierunki studiów, by zapewnić kandydatom możliwość rozwoju w dziedzinach dla nich interesujących.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych i technicznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: tworzywa sztuczne i kompozyty, geometria i grafika inżynierska, technologia metali, materiałoznawstwo i obróbka cieplna, podstawy techniki i maszynoznawstwa, ergonomia przemysłowa, numeryczne metody obliczeniowe, dynamika konstrukcji, współczesne materiały inżynierskie, wytrzymałość materiałów, urządzenia mechatroniczne w pojazdach i wiele innych.

Praca po studiach

Studia inżynierskie w Olsztynie w zakresie mechaniki i budowy maszyn zapewniają swoim studentom pracę w jednostkach projektowych, w zakładach przemysłu maszynowego, w jednostkach konstrukcyjnych i technologicznych, w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w jednostkach odbioru technicznego.

Absolwenci z powodzeniem odnajdują się w pracy w jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, w zakładach, które zajmują się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w przemyśle maszynowym oraz pokrewnych, w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, które wymagają wiedzy technicznej i informatycznej, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek mechanika i budowa maszyn

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak mechanika i budowa uchodzą za jedne z najbardziej obleganych kierunków wśród propozycji studiów inżynierskich. Kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: informatykę, fizykę i astronomię, matematykę, chemię, język obcy nowożytny, geografię. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OLSZTYN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić komfortowe studiowanie, dlatego studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci systematyczna nauka i regularne spotkania w tygodniu, warto wybrać studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na studia stacjonarne, warto rozważyć weekendowy tryb kształcenia. Pamiętaj również o tym, że studia zaoczne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Podstawą programu kształcenia są nauki ścisłe, zwłaszcza matematyka, fizyka i informatyka. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • tworzywa sztuczne i kompozyty,
 • geometria i grafika inżynierska,
 • materiałoznawstwo i obróbka cieplna,
 • technologia metali,
 • numeryczne metody obliczeniowe,
 • współczesne materiały inżynierskie,
 • zintegrowane systemy wytwarzania,
 • urządzenia mechatroniczne w pojazdach,
 • ergonomia przemysłowa,
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • i wiele innych.

Studenci mają okazję dokształcać się w ramach wybranych specjalności, takich jak: mechanika i budowa maszyn, eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn czy inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszyn. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zgłębiają wiedzę odnoszącą się do mechaniki, technologii, organizacji produkcji, nowoczesnych metod i technik wytwarzania, które jest wspomagane technikami komputerowymi. Studenci zyskują także wiedzę z zakresu metrologii i systemów pomiarowych, elektrotechniki, automatyki i robotyki, programowania komputerowego. Doskonalą także umiejętności analityczne oraz projektowania, co przekłada się na lepsze rozumienie problemów inżynierskich.

Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Olsztynie?

Kierunek mechanika i budowa maszyn w Olsztynie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia techniczne tego typu możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera pozwala na podjęcie pracy zawodowej, a także umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem magisterskim, zapewniając tym samym tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie mogą podjąć absolwenci także innych pokrewnych kierunków inżynierskich.

Jaka praca po kierunku mechanika i budowa maszyn w Olsztynie?

Kierunek mechanika i budowa maszyn w Olsztynie przygotowuje studentów do pracy w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej, w przemyśle maszynowym oraz pokrewnych, w zakładach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych.

Abiturienci stają się specjalistami od samochodów, śmigłowców i tworzyw polimerowych, co gwarantuje im pracę w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, na produkcjach, które zajmują się projektowaniem i automatyzacją procesów technologicznych, w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, w jednostkach nadzoru technicznego, w firmach projektowych, w doradztwie i konsultingu, w biurach konstrukcyjnych, w biznesie, w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, w placówkach projektowo-konstrukcyjnych, w placówkach technologicznych

Studia inżynierskie w zakresie mechaniki i budowy maszyn przygotowują studentów do pełnienia funkcji kierowników serwisu, konstruktorów-inżynierów, inżynierów eksploatacji floty pojazdów samochodowych, inżynierów technologów, doradców technicznych, audytorów obiektów komunalnych i przemysłowych, projektantów systemów mechanicznych. Tego typu kierunek techniczny zapewnia bardzo wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju, między innymi w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w zakładach przemysłu maszynowego, w jednostkach odbioru technicznego, i właśnie dlatego tak chętnie kandydaci na studia decydują się na udział w rekrutacji.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechanika i budowa maszyn w Olsztynie?

Studia inżynierskie w Olsztynie w zakresie mechaniki i budowy maszyn to bardzo popularne studia techniczne, które dają wiele możliwości zatrudnienia. Kandydatów jest bardzo wielu, ale nie jest to kierunek dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się sposoby obróbki i eksploatacji maszyn, a także wszelkie nowości techniczne?
 • Czy masz twórczy umysł i dużo pomysłów do wykorzystania w dziedzinach technicznych?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, tego typu kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: informatykę, fizykę i astronomię, matematykę, chemię, język obcy nowożytny, geografię. Maksymalną ilość punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują na najwyższych pozycjach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Fizycznej lub w Olimpiadzie Innowacji Technicznych.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej we wskazanym przez nią terminie. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jakie opinie mają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku mechanika i budowa maszyn to jedne z najbardziej popularnych kierunków technicznych.

Marcel, student drugiego roku studiów inżynierskich, wyznał:

Od dziecka lubiłem majsterkować z ojcem w garażu. Z czasem zainteresowałem się nowikami technicznymi. Myślę, że świadomie ukierunkowałem swój umysł ku technice, dlatego teraz chciałbym zajmować się projektowaniem i wytwarzaniem różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Jest bardzo ciekawie.

Kierunki inżynierskie i techniczne w Olsztynie

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)