Gospodarka przestrzenna - Olsztyn

Gospodarka przestrzenna - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Gospodarka przestrzenna studia Olsztyn 2021 | woj. warmińsko-mazurskie

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna w Olsztynie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 48 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

czytaj dalej wszystko o Gospodarka przestrzenna - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek gospodarka przestrzenna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku gospodarka przestrzenna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka

 

Kierunek gospodarka przestrzenna w Olsztynie uchodzi za jeden z najbardziej obleganych kierunków wśród propozycji studiów inżynierskich. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać chemię, fizykę i astronomię, geografię, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku gospodarka przestrzenna możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Studia dzienne odbywają się w ramach regularnych spotkań w tygodniu i wiążą się z systematyczną nauką, a także zapewniają wielogodzinne praktyki zawodowe.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Zbigniew Chojnicki stwierdził, że „gospodarka przestrzenna to działalność organizująca przestrzennie system gospodarczy lub przestrzenna organizacja tego systemu”. Gospodarka przestrzenna pragnie ochronić określone wartości przestrzeni i racjonalnie tę przestrzeń kształtować poprzez narastające procesy gospodarcze. Specjaliści w tej dziedzinie muszą zachować równowagę między elementami naturalnymi środowiska a wytworami ludzkiej działalności.

Idealni kandydaci na studia inżynierskie w tym zakresie nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się kwestie społeczno-gospodarcze. Jeśli odnajdujesz w sobie pasję odnoszącą się do kreowania przestrzeni, kierunek gospodarka przestrzenna w Olsztynie jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Olsztynie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak gospodarka przestrzenna możesz realizować na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie dążą do zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia w różnorodnych kierunkach życia.

 

4. Praca po studiach

Studia inżynierskie w Olsztynie w zakresie gospodarki przestrzennej motywują studentów do zajmowania się zarządzaniem nieruchomościami, gospodarowaniem przestrzenią, gospodarowaniem nieruchomościami. Możliwości pracy jest bardzo wiele, ponieważ kierunek gospodarka przestrzenna w Olsztynie zapewnia interdyscyplinarne kształcenie, niezbędne do odnalezienia się w pracy związanej z próbą zagospodarowania przestrzeni.

Absolwenci bardzo chętnie zatrudniani są w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, w pracowniach projektowych, w agencjach rozwoju, w agencjach nieruchomości, w firmach konsultingowych i doradczych. Niejednokrotnie studenci zakładają własną działalność gospodarczą, zajmując się tym samym wyceną nieruchomości i zarządzaniem nieruchomościami.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy kartografii i topografii,
 • przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej,
 • środowisko geograficzne Polski,
 • badania społeczne w naukach geograficznych,
 • podstawy geografii społeczno-ekonomicznej,
 • prawo administracyjne i gospodarcze,
 • systemy infrastruktury technicznej – funkcjonowanie i planowanie,
 • historia urbanistyki i architektury z elementami historii gospodarczej,
 • metody analizy przestrzennej,
 • ekonomika miasta i regionu,
 • gospodarka turystyczna w regionie łódzkim,
 • przestrzeń mieszkaniowa w Polsce i wybranych państwach świata,
 • urbanistyka i zagospodarowanie przestrzeni miast pozaeuropejskich
 • i wiele innych.

Studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań w ramach wybranych specjalności, takich jak na przykład: urbanistyka, gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami, planowanie i inżynieria przestrzenna, doradztwo na rynku nieruchomości, zarządzanie przestrzenią. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do kwestii technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Studenci zapoznają się z podstawami gospodarki przestrzennej, gospodarki społeczno-kulturowej, prawnymi i przyrodniczymi uwarunkowaniami gospodarki przestrzennej. Zdobywają niezbędne umiejętności odnoszące się do planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Rozwijają predyspozycje językowe, analityczne i komunikacyjne.

Ile trwają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Olsztynie?

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna w Olsztynie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Kierunek gospodarka przestrzenna w Olsztynie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia inżynierskie w tym zakresie możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów, i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera pozwala na podjęcie pracy zawodowej, a także umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają półtora roku, czyli trzy semestry, i zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Pamiętaj również, że studia magisterskie mogą realizować absolwenci pokrewnych kierunków inżynierskich.

Jaka praca po kierunku gospodarka przestrzenna w Olsztynie?

Kierunek gospodarka przestrzenna w Olsztynie zapewnia studentom interdyscyplinarne kształcenie, które odnosi się do planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, ekonomiki miast i regionów, systemów informacji przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Absolwenci wykonują specjalistyczne prace związane z gospodarowanie i zarządzaniem przestrzenią, które odnoszą się do dokonywania oceny, waloryzacji i przekształcania przestrzeni, polityki regionalnej, kształtowania krajobrazu, ruralistyki, rynku nieruchomości.

Studia inżynierskie zapewniają absolwentom pracę w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach, w biurach pośrednictwa i obrotu nieruchomościami. Studenci zakładają własne działalności gospodarcze, w których zajmują się zarządzaniem i wyceną nieruchomości. Są także pożądanymi kandydatami na stanowisko doradcy wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast.

Inżynierzy gospodarki przestrzennej pracują w instytucjach doradczych i pracowniach, które zajmują się projektami inwestycyjnymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego, w administracji samorządowej, która skupia się na planowaniu rozwoju, zagospodarowaniu przestrzennym i budżetach obywatelskich, w jednostkach gospodarki komunalnej, które zajmują się transportem publicznym lub rozbudowują i eksploatują infrastrukturę miejską, w przedsiębiorstwach i korporacjach, które wykorzystują zasoby przestrzeni lub działających w sieci jednostek terenowych. Studia w Olsztynie na kierunku gospodarka przestrzenna dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju, przede wszystkim dlatego, że gruntowne wykształcenie pozwala odnaleźć się w wielu dziedzinach i daje kompetencje do wykonywania pracy w różnorodnym zakresie.

Gdzie studiować na kierunku gospodarka przestrzenna w Olsztynie?

Uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka przestrzenna w Olsztynie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek gospodarka przestrzenna w Olsztynie?

Studia inżynierskie w Olsztynie na kierunku gospodarka przestrzenna to idealna opcja dla pasjonatów przedmiotów geograficznych i technicznych. Nim zdecydujesz o wzięciu udziału w rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy interesują Cię kwestie odnoszące się do ukształtowania terenu?
 • Czy jesteś osobą twórczą, która w innowacyjny sposób pragnie realizować swoje koncepcje?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać chemię, fizykę i astronomię, geografię, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił przykład w Olimpiadzie Fizycznej lub w Olimpiadzie Chemicznej.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

gospodarka przestrzenna studia

studia ekonomiczne w Olsztynie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku gospodarka przestrzenna chodzą za jedne z najbardziej obleganych studiów inżynierskich.

Łukasz, student drugiego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Planowanie przestrzeni zawsze sprawiało mi wiele radości. Wydaje się, że wiele dzieci tak ma, ale ta pasja i zmysł, który pozwala mi określić, co jest odpowiednie, a co nie, zostały ze mną do dziś. Kształcę się przede wszystkim w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości. Jest bardzo ciekawie.

Kierunki geograficzne w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)