Geologia - Gdańsk

Geologia - Gdańsk

Geologia - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

24.12.2022

Geologia studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Geologia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku geologia w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Geologia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. paleontologii, kartografii, chemii, geofizyki czy hydrogeologii.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Geologia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach świadczących usługi geologiczne czy instytucjach naukowo-badawczych.

 

czytaj dalej wszystko o Geologia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek geologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Geologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Geologia wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geologia:

 • język obcy,
 • matematyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geologia w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOLOGIA?

Geologia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu takich dziedzin jak np. nauki geologiczne, prawo czy ekonomia. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą wiedzę o procesach geologicznych, biologicznych i chemicznych oraz umiejętności w zakresie pozyskiwania informacji i interpretacji przyczyn i skutków tych procesów.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Geologia dają studentom możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności wykorzystania jej w praktyce, np. poprzez zajęcia terenowe i laboratoryjne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Geologia umożliwiają studentom m.in. zdobycie umiejętności w zakresie prowadzenia pomiarów i obserwacji geologicznych czy sporządzania specjalistycznej dokumentacji oraz wykonywania prac na potrzeby budownictwa czy ochrony środowiska. Program studiów zakłada także, że studenci poznają zjawiska przyrodnicze i będą potrafili wyjaśnić ich przebieg w odniesieniu do procesów przyrodniczych czy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska i ochrony wód podziemnych.

Studenci kierunku Geologia mogą również np. zdobyć umiejętność identyfikowania obiektów paleontologicznych, mineralogicznych, petrograficznych i strukturalnych z użyciem odpowiednich metod czy zapoznać się ze zjawiskami i procesami, które zachodziły w przeszłości i zachodzą współcześnie zarówno we wnętrzu Ziemi, jak i na jej powierzchni. Poprzez udział w ćwiczeniach terenowych, studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia umiejętności z zakresu np. geologii dynamicznej, geologii strefy brzegowej morza, hydrogeologii czy kartowania geologicznego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Geologia: podstawy planisekcji i intersekcji, geologia osadów morskich, surowce mineralne mórz i oceanów.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOLOGIA?

Studia na kierunku Geologia trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Geologia w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOLOGIA

Studia na kierunku Geologia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach świadczących usługi geologiczne, np. pomiary i badania geologiczne, instytucjach naukowo-badawczych oraz w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, np. w wydziałach budownictwa, ekologii i ochrony środowiska czy gospodarki zasobami środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geologia:

 • przedsiębiorstwa świadczące usługi geologiczne,
 • instytucje naukowo-badawcze,
 • jednostki administracji samorządowej i państwowej (wydziały budownictwa, ekologii i ochrony środowiska, gospodarki zasobami środowiska).

 

Kierunki geograficzne w Gdańsku

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu