Informatyka studia zaoczne Lublin

Informatyka studia zaoczne Lublin

Informatyka studia zaoczne Lublin

Studia zaoczne w Lublinie

informatyka

Odkryj informatykę w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Informatyka studia niestacjonarne (zaoczne) Lublin 2021

Studia na kierunku Informatyka w Lublinie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka studia zaoczne Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek informatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Edukacja techniczno - informatyczna stopień: (I)  (II)
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja techniczno - informatyczna

Jakie są ceny studiów na kierunku informatyka w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie można realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Jeżeli zadecydujesz się na tę drugą opcję będziesz musiał opłacić czesne. Wysokość opłat może się różnić w zależności od uczelni i różnorodnych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Dlatego też bardzo ważne jest, abyś przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego dokładnie zapoznał się z obowiązującym regulaminem opłat dostępnym na oficjalnych stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach bogaty wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 09.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 31.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 31.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 31.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
do 31.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac. I stopnia:
240
II stopnia:
105
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
90
II stopnia:
90
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

 

Gdzie studiować na kierunku informatyka (niestacjonarne) w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka (niestacjonarne) w Lublinie

 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek informatyka w Lublinie?

W procesie rekrutacji na kierunek informatyka w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów
Studia informatyczne w Lublinie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów, którzy chcą zyskać gruntowne przygotowanie z obszaru nauk ścisłych i technicznych oraz związać swoją przyszłość z prężnie rozwijającą się branżą IT. Jeżeli ty także chciałbyś zostać studentem informatyki musisz spełnić określone wymagania. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do zaliczenia egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, takich jak: język polski, matematyka i język obcy nowożytny oraz wybranych przedmiotów dodatkowych. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, uczelnie decydują się na konkurs świadectw lub przyjmują kandydatów wg. kolejoności zgłoszeń. Dokładne informacje znajdziesz na stronach rekrutacyjnych uczelni.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Kierunki informatyczne w Lublinie

Rozwiń

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku informatyka w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie mają w swojej ofercie kierunki, które można realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Informatyka nie stanowi tutaj wyjątku. Studia niestacjonarne przeznaczone są dla osób, które chciałyby połączyć naukę z innymi aktywnościami, na przykład z pracą zawodową. W tym przypadku zajęcia odbywają się w wybrane weekendy semestru.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Informatyka to dziedzina nauki i techniki należąca do nauk ścisłych, która zajmuje się przetwarzaniem informacji. Początkowo dziedzina ta była częścią matematyki, a dopiero później wyodrębniła się jako odrębna dyscyplina naukowa. Do jej rozwoju w znacznym stopniu przyczyniło się powstanie pierwszych komputerów, które przypadło na koniec lat 50, a w późniejszych latach, pojawienie się internetu. Współcześnie, w dobie informatyzacji niemal każdego aspektu naszego codziennego życia, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów do spraw nowoczesnych technologi i nauk informatycznych. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek informatyka w Lublinie.
Idealnymi kandydatami na studia informatyczne w Lublinie będą osoby o zainteresowaniach powiązanych z naukami ścisłymi, które dodatkowo pasjonują się nowoczesnymi technologiami informatycznymi i chciałyby rozwijać się w tym kierunku. Jeżeli ty także należysz do tego grona, to studia na kierunku informatyka będą dla ciebie odpowiednim wyborem.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Jako że studia informatyczne zyskują coraz większą popularność, uczelnie w całej Polsce decydują się o włączenie tego typu kierunków do swojej oferty kształcenia. Informacje o uczelniach, na których możesz studiować informatykę w Lublinie w trybie niestacjonarnym znajdziesz w dziale poniżej.
 

4. Praca po studiach

Uczelnie w Lublinie kształcą specjalistów z zakresu różnorodnych obszarów, którzy doskonale sobie radzą zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami informatyki, którzy obecnie są doceniani przez pracodawców na całym świecie. Po ukończeniu studiów informatycznych będziesz przede wszystkim kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w branży IT, między innymi w zawodzie inżyniera systemów informatycznych, administratora sieci komputerowych czy programisty.
Ciekawą opcją może być także praca grafika komputerowego, projektanta gier, twórcy aplikacji mobilnych czy testera oprogramowania. Po zdobyciu odpowiedniego przygotowania pedagogicznego będziesz mógł związać swoją przyszłość z zawodem nauczyciela informatyki. Absolwenci często decydują się także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęcie kariery na arenie międzynarodowej.
 
5. Program studiów i przedmioty
 
Studia informatyczne w Lublinie charakteryzują się ciekawym i dopasowanym do realiów współczesnego świata, programem nauczania. Jako student będziesz miał szanse uczęszczać na zajęcia, których tematyka będzie oscylować wokół nauk ścisłych technicznych i przede wszystkim informatycznych.
 
W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • bazy danych
 • sieci rozproszone
 • programowanie systemowe
 • metody numeryczne
 • modelowanie i symulacja komputerowa

 

oraz wiele innych. Oprócz zajęć obligatoryjnych w programie kształcenia znajdą się także bloki specjalizacyjne. Studenci będą mogli wybrać między: programowaniem i technologią WEB, sieciami komputerowymi, analizą i projektowaniem systemów IT, systemami internetowymi, informatyką zarządczą, grafiką komputerową i projektowaniem gier oraz cyberbezpieczeństwem informatyką śledczą. Ta szeroka oferta nauczania sprawi, że będziesz miał okazję rozwinąć się na kilku polach jednocześnie i tym samym zyskać nowe perspektywy zawodowe. Uzyskaną wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki, którym poznasz branżę IT i zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Co więcej, wykształcisz kompetencje miękkie, takie jak praca w grupie czy zdolności komunikacyjne, co niewątpliwie zaprocentuje w twoim przyszłym życiu zawodowym. Dokładne informacje dotyczące planu zajęć i programu nauczania znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni.

Ile trwają studia na kierunku informatyka w Lublinie?

Studia na kierunku Informatyka w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).
Studia w Lublinie można podzielić na studia pierwszego i drugiego stopnia. Pierwsza opcja jest idealna dla osób, które ukończyły liceum, pozytywnie zdały egzamin maturalny oraz chciałyby kontynuować naukę na studiach wyższych. W tym przypadku nauka trwa sześć lub siedem semestrów oraz kończy się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata, lub inżyniera.
Natomiast, jeżeli posiadasz wykształcenie wyższe i chciałbyś rozwijać się w danym kierunku to studia magisterskie będą dla ciebie najlepszym wyborem. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na zdobywanie wykształcenia będziesz musiał poświęcić półtora roku lub dwa lata. Absolwenci, którzy otrzymają tytuł magistra będą mogli kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich, które umożliwią im rozpoczęcie kariery naukowej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek informatyka w Lublinie?

Studia informatyczne zyskują coraz większą popularność wśród studentów, którym zależy na rozwijaniu swojej wiedzy i umiejętności z obszaru nauk ścisłych, technicznych i informatycznych. Jako że IT to obecnie jedna z bardziej dynamicznych i prężniej rozwijających się branż na całym świecie, to ukończenie kierunków związanych z tą tematyką otwiera wiele zawodowych drzwi. Jeżeli ty także chciałbyś wziąć udział w rekrutacji, powinieneś zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestiami:
 • Czy w kegu twoich zainteresowań znajdują się zagadnienia z obszaru nauk ścisłych, technicznych i informatycznych?
 • Czy interesują Cię nowoczesne technologie informatyczne i ich zastosowanie we współczesnym świecie?
 • Czy chciałbyś związać swoją przyszłość zawodową z rozwijającą się branżą IT?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, to studia na kierunku informatyka w Lublinie będą dla ciebie najlepszym wyborem. Jednak, aby pozytywnie przejść przez cały proces rekrutacyjny, musisz spełnić kilka istotnych warunków. Najważniejszym z nich jest zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, do których należą matematyka, język polski i język obcy nowożytny oraz wybranych przedmiotów dodatkowych. Udział w różnego rodzaju konkursach tematycznych oraz olimpiadach naukowych będzie atutem, który pozytywnie wyróżni Cię wśród pozostałych kandydatów.
Kandydaci, którzy dokonają elektronicznej rejestracji, opłaty wpisowej oraz pozytywnie przejdą przez proces rekrutacyjny, będą zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania ustalonego przez Komisję Rekrutacyjną, harmonogramu dostarczenia obowiązkowych dokumentów. Najczęściej należą do nich: podanie o przyjęcie na studia, świadectwo maturalne oraz zdjęcia legitymacyjne. W przypadku studiów magisterskich będzie to dyplom ukończenia studiów wyższych z obszaru pokrewnych nauk. Dokładne informacje związane z rekrutacją znajdziesz na stronach internetowych wybranych uczelni.

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku informatyka w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie kształcą specjalistów, którzy doskonale odnajdują się na wymagającym rynku pracy. Podobnie jest z absolwentami informatyki, którzy dzięki zdobytemu wykształceniu i kwalifikacjom, bez problemu znajdą ciekawą i przyszłościową pracę. Przede wszystkim zostaniesz kompleksowo przygotowany do podjęcia pracy w branży IT, między innymi na stanowisku: programisty, administratora stron internetowych, inżyniera systemów informatycznych, testera oprogramowania oraz projektanta stron internetowych czy aplikacji mobilnych. Równie ciekawym rozwiązaniem może być związanie swojej przyszłości z zawodem projektanta gier czy grafika komputerowego.
Absolwenci często decydują się na pracę w działach help desk, w których są odpowiedzialni za przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników i rozwiązywanie problemów. Ponadto możesz zatrudnić się w firmach konsultingowych i doradczych, bankach, agencjach reklamowych oraz we wszystkich miejscach, w których wymagana jest wiedza i zdolności informatyczne. Interesującą alternatywą może być objęcie stanowisk kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju firmach, korporacjach i instytucjach. Po zdobyciu odpowiedniego przygotowania pedagogicznego znajdziesz zatrudnienie w oświacie, jako nauczyciel informatyki. W trakcie studiów zdobędziesz także kompetencje niezbędne do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jako że branża IT jest niezwykle popularna na całym świecie, a pracodawcy chętnie zatrudniają specjalistów z tej dziedziny, możesz rozważyć także karierę na arenie międzynarodowej. Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zasadne będzie kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych, a w dalszej kolejności także doktoranckich.

Jakie opinie mają studia na kierunku informatyka w Lublinie?

Studia informatyczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów, którzy chcą zdobyć kompleksowe wykształcenie z zakresu nauk ścisłych, technicznych oraz informatycznych.

Tak o kierunku informatyka w Lublinie wypowiada się Kamil, student drugiego roku:

Komputery to moja największa pasja. Już jako uczeń szkoły podstawowej najbardziej lubiłem zajęcia z informatyki, a w kolejnych latach moje zainteresowania ewoluowały na tyle, że zdecydowałem się aplikować na studia informatyczne. Cieszę się, że wybrałem tę drogę, ponieważ robię, to co lubię i mogę realizować swoje pasje.

Komentarze (0)