Geoinformatyka - Lublin

Geoinformatyka - Lublin

Geoinformatyka - Lublin

Studia w Lublinie

geoinformatyka

Odkryj kierunek geoinformatyka w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Geoinformatyka studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku geoinformatyka to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Geoinformatyka - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek geoinformatyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Geoinformatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geoinformatyka w Lublinie?

Każdy, kto myśli o realizowaniu studiów na kierunku geoinformatyka w Lublinie, powinien zawczasu dowiedzieć się nieco o wymaganiach rekrutacyjnych. Jako że kierunek ten można podjąć jedynie w ramach studiów magisterskich drugiego stopnia, najczęściej pod uwagę brane są oceny uzyskane na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu kształcenia wyższego.

Odwiedź stronę internetową wybranej uczelni celem zyskania bardziej szczegółowej wiedzy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku geoinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOINFORMATYKA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

GEOINFORMATYKA LUBLIN STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek geoinformatyka na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOINFORMATYKA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku geoinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek geoinformatyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku geoinformatyka w Lublinie?

Uczelnia, na której można studiować geoinformatykę:

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki geograficzne w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku geoinformatyka w Lublinie?

Geoinformatyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym, ponieważ bez problemu znajduje wspólny mianownik dla dziedzin matematycznych, informatycznych oraz geograficznych. Siatka kształcenia została zaprojektowana w taki sposób, abyś jako student miał okazję przyswoić niezbędne kompetencje kierunkowe.

Studenci poznają tajniki praktycznych możliwości wykorzystania wiedzy programistycznej, przede wszystkim do tworzenia oprogramowania nawigacyjnego i lokalizacyjnego, zdobywają wiedzę na temat analizy i interpretacji danych statystycznych, a ponadto uczą się modelowania danych przestrzennych i środowiskowych.

Geoinformatyka to kierunek adresowany do osób uzdolnionych technicznie, którzy chcieliby połączyć praktyczną naukę programowania z wiedzą na temat geologii, geografii i innych dziedzin pokrewnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geoinformatyka możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku geoinformatyka powstały z myślą o osobach, które kształcenie pierwszego stopnia mają już za sobą. Studia magisterskie drugiego stopnia trwają dwa lata i są idealną opcją dla tych, którzy chcieliby dalej rozwijać posiadane kompetencje oraz zdobywać całkiem nową wiedzę i umiejętności.

Geoinformatykę możesz studiować jedynie w ramach trybu stacjonarnego. Co to oznacza w praktyce? Studenci dzienni uczą się najczęściej od poniedziałku do piątku, mogąc tym samym liczyć na systematyczne pogłębianie kompetencji nieocenionych na arenie zawodowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Czego nauczysz się podczas studiów geoinformatycznych? Posiądziesz umiejętności związane z tworzeniem specjalistycznego oprogramowania z wykorzystaniem narzędzi i technik programistycznych, będziesz wiedział w jaki sposób interpretować i analizować dane z zakresu geologii, a ponadto zgłębisz tajniki tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Ile trwają studia na kierunku geoinformatyka w Lublinie?

Studia na kierunku geoinformatyka trwają 2 lata (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku geoinformatyka w Lublinie?

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że możliwości zawodowe po ukończeniu geoinformatyki sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających absolwentów. Mogą oni bowiem zatrudnić się na stanowisku projektanta lub twórcy oprogramowania dedykowanego geologii, geografii i innym naukom o ziemi.

Jeśli podczas studiów odkryjesz w sobie pasję do programowania i załapiesz tak zwanego informatycznego bakcyla, będziesz mógł połączyć życie zawodowe z tworzeniem środowiskowych baz danych, projektowaniem i implementowaniem urządzeń nawigacyjnych i lokalizacyjnych.

Doskonałą alternatywą dla powyższych opcji będzie możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w instytutach badawczych i ośrodkach naukowych, zajmujących się prowadzeniem badań i analiz geologicznych. Osoby przedsiębiorcze mogą postarać się o założenie własnej działalności gospodarczej, a zainteresowani rozwijaniem kariery na szczeblu teoretycznym mogą zając się nauczaniem w szkołach wyższych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geoinformatyka:

  • Przedsiębiorstwa o profilu geoinformatycznym,

  • Wybrane jednostki administracji rządowej i samorządowej,

  • Instytuty badawcze,

  • Przedsiębiorstwa o profilu informatycznym,

  • Własna działalność gospodarcza.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)