Geofizyka - Kraków
Dodaj do ulubionych

16.05.2023

Geofizyka studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Geofizyka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku geofizyka w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Geofizyka dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. geofizyki, geologii, geodezji, górnictwa, petrofizyki, magnetometrii, metod geoelektrycznych i georadaru czy grawimetrii.
 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Geofizyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako geofizycy, projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych czy w laboratoriach geofizycznych.

 

czytaj dalej wszystko o Geofizyka - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek GEOFIZYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Geofizyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Geofizyka, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią ocen ze studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Geofizyka:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka,
 • biologia,
 • geografia,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOFIZYKA?

Geofizyka to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez praktyki zawodowe czy zajęcia w formie ćwiczeń laboratoryjnych czy audytoryjnych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geofizyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Geofizyka umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. geofizyki, geologii, geodezji, górnictwa, petrofizyki, sejsmiki czy geofizyki otworowej. Program studiów zakłada także, że studenci tego kierunku zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. grawimetrii, metod geoelektrycznych i georadaru, budowy geologicznej Polski czy zastosowania metod geofizycznych w prospekcji geologicznej i naftowej.

Studenci tego kierunku mogą również np. zdobyć umiejętności w zakresie badań stanu środowiska i jego monitoringu metodami geofizycznymi, poznać zastosowanie metod geofizcznych w zagadnieniach inżynierskich, zapoznać się z obsługą geofizyczną aparatury badawczej stosowanej w terenie oraz w warunkach laboratoryjnych. Mają także możliwość zdobycia umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wizualizacji i przetwarzania danych geofizycznych, zapoznania się z technikami zbierania, przetwarzania i interpretacji danych czy podstawową interpretacją wyników badań geofizycznych.

Program studiów kierunku Geofizyka zakłada, że studenci np. nauczą się wykonywać pomiary geofizyczne, oceniać zagrożenia naturalne i indukowane działalnością człowieka czy określać związki pomiędzy wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Geofizyka: podstawy GIS i teledetekcji, metody elektryczne i elektromagnetyczne, zarys geologii złóż, magnetometria.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOFIZYKA?

Studia na kierunku Geofizyka trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Geofizyka w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOFIZYKA

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Geofizyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach geofizycznych, górniczych i geologicznych, które zajmują się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego, ropy naftowej czy węgla, jednostkach naukowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach i obserwatoriach geofizycznych, a także jako geofizycy, projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Geofizyka:

 • przedsiębiorstwa geofizyczne, górnicze i geologiczne,
 • przedsiębiostwa zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla,
 • jednostki naukowe,
 • ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • laboratoria i obserwatoria geofizyczne,
 • geofizyk,
 • projektant systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geofizyka Kraków studia i stopnia

Geofizyka Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geofizyka Kraków studia stacjonarne

Kierunki fizyczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia