Fizyka dla firm - Kraków
Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Fizyka dla firm studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Fizyka dla firm to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku fizyka dla firm w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Fizyka dla firm dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. fizyki, informatyki i matematyki, a także elektroniki i automatyki.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Fizyka dla firm dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w laboratoriach, ośrodkach naukowo-badawczych czy branży IT.

czytaj dalej wszystko o Fizyka dla firm - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FIZYKA DLA FIRM

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fizyka dla firm stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Fizyka dla firm wymaga od kandydatów zdanego egzaminu maturalnego. W regulaminie nie zostały jednak wskazane konkretne wymagane przedmioty maturalne. Rekrutacja na studia na ten kierunek bierze pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA DLA FIRM?

Fizyka dla firm to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez praktyki zawodowe czy zajęcia w formie laboratoriów.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Fizyka dla firm dają studentom możliwość wyboru ścieżki kształcenia, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Fizyka dla firm możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

     

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Fizyka dla firm umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. fizyki, informatyki, matematyki czy elektroniki i automatyki. Program studiów zakłada też, że studenci np. zdobędą umiejętność rozumienia i analizy typowych i nietypowych problemów z zakresu fizyki, zdobędą wiedzę z zakresu fizyki współczesnej i klasycznej, matematyki wyższej i nauki o danych.

Studenci kierunku Fizyka dla firm mogą również zdobyć umiejętność korzystania i obsługi systemów informatycznych i specjalistycznych programów komputerowych, obsługi zaawansowanej aparatury badawczej oraz prowadzenia badań fizycznych przy użyciu tej aparatury.

Program studiów zakłada także, że studenci np. zapoznają się z podstawami pracy w systemie Linux, poznają matematyczne metody fizyki MS czy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania wspomaganego komputerowo, nanotechnologii i materiałów czy mechaniki kwantowej.

W zależności od wybranej ścieżki kształcenia, studenci mogą też zdobyć rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych systemów pomiarowych, programowania i elektroniki czy z zakresu matematycznych analiz danych czy technik uczenia maszynowego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Fizyka dla firm: kryształy, ciecze, ciekłe kryształy; promieniowanie jądrowe w diagnostyce medycznej; uczenie maszynowe i głębokie uczenie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA DLA FIRM?

Studia na kierunku Fizyka dla firm trwają 3 lata (studia I stopnia).

Fizyka dla firm w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA DLA FIRM

Studia na kierunku Fizyka dla firm dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w laboratoriach fizycznych, ośrodkach naukowo-badawczych czy prywatnych przedsiębiorstwach. Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności z zakresu informatyki może im dać możliwość znalezienia zatrudnienia również w branży IT.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Fizyka dla firm:

  • laboratoria fizyczne,
  • ośrodki naukowo-badawcze,
  • prywatne przedsiębiorstwa,
  • przedsiębiorstwa branży IT.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizyka dla firm Kraków studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizyka dla firm Kraków studia stacjonarne

Kierunki fizyczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia