Fizyka dla firm - Kraków

Fizyka dla firm - Kraków

Studia na kierunku fizyka dla firm w Krakowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fizyka dla firm stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

22.02.2024

Fizyka dla firm studia Kraków 2024 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Fizyka dla firm to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia.

Fizyka dla firm - Kraków
Studia na kierunku fizyka dla firm w Krakowie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku fizyka dla firm w Krakowie rozpocznie się 4 czerwca 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Fizyka dla firm Kraków - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Fizyka dla firm to studia, które łączą w sobie zagadnienia z takich dziedzin jak: fizyka, informatyka, matematyka, a także elektronika i automatyka. Kierunek ten oferuje zdobycie umiejętności obsługi systemów informatycznych i specjalistycznych programów komputerowych. Studenci uczą się też m.in.: analizy problemów z zakresu fizyki i prowadzenia badań przy pomocy zaawansowanej aparatury fizycznej.

Studia na kierunku fizyka dla firm dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w laboratoriach czy ośrodkach naukowo-badawczych. Uniwersalne umiejętności i wiedza informatyczna, zdobyte w trakcie studiów, mogą być przepustką do znalezienia pracy także w prywatnych przedsiębiorstwach i firmach z branży IT.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Fizyka dla firm wymaga od kandydatów zdanego egzaminu maturalnego. W regulaminie nie zostały jednak wskazane konkretne wymagane przedmioty maturalne. Rekrutacja na studia na ten kierunek bierze pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA DLA FIRM?

Fizyka dla firm to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez praktyki zawodowe czy zajęcia w formie laboratoriów.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Fizyka dla firm dają studentom możliwość wyboru ścieżki kształcenia, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Fizyka dla firm możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

     

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Fizyka dla firm umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. fizyki, informatyki, matematyki czy elektroniki i automatyki. Program studiów zakłada też, że studenci np. zdobędą umiejętność rozumienia i analizy typowych i nietypowych problemów z zakresu fizyki, zdobędą wiedzę z zakresu fizyki współczesnej i klasycznej, matematyki wyższej i nauki o danych.

Studenci kierunku Fizyka dla firm mogą również zdobyć umiejętność korzystania i obsługi systemów informatycznych i specjalistycznych programów komputerowych, obsługi zaawansowanej aparatury badawczej oraz prowadzenia badań fizycznych przy użyciu tej aparatury.

Program studiów zakłada także, że studenci np. zapoznają się z podstawami pracy w systemie Linux, poznają matematyczne metody fizyki MS czy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania wspomaganego komputerowo, nanotechnologii i materiałów czy mechaniki kwantowej.

W zależności od wybranej ścieżki kształcenia, studenci mogą też zdobyć rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych systemów pomiarowych, programowania i elektroniki czy z zakresu matematycznych analiz danych czy technik uczenia maszynowego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Fizyka dla firm: kryształy, ciecze, ciekłe kryształy; promieniowanie jądrowe w diagnostyce medycznej; uczenie maszynowe i głębokie uczenie.

Uczelnie w Krakowie - kierunek fizyka dla firm:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA DLA FIRM?

Studia na kierunku Fizyka dla firm trwają 3 lata (studia I stopnia).

Fizyka dla firm w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA DLA FIRM

Studia na kierunku Fizyka dla firm dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w laboratoriach fizycznych, ośrodkach naukowo-badawczych czy prywatnych przedsiębiorstwach. Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności z zakresu informatyki może im dać możliwość znalezienia zatrudnienia również w branży IT.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Fizyka dla firm:

  • laboratoria fizyczne,
  • ośrodki naukowo-badawcze,
  • prywatne przedsiębiorstwa,
  • przedsiębiorstwa branży IT.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizyka dla firm Kraków studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizyka dla firm Kraków studia stacjonarne

Fizyka dla firm w Krakowie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia