Psychologia studia niestacjonarne Łódź

Psychologia studia niestacjonarne Łódź

Psychologia studia niestacjonarne Łódź

Studia niestacjonarne w Łodzi

na kierunku psychologia 

Odkryj psychologię w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Psychologia - studia niestacjonarne Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Psychologia w Łodzi w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 11 różnych specjalności. Studia z psychologii w Łodzi w trybie niestacjonarnym (zaocznie i online) można podjąć na 6 uczelniach. Ceny na psychologii w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 5040 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku psychologia w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Niejedna osoba chciałaby poznać mechanizmy, które kierują ludzką psychiką. Studia psychologiczne pozwalają zdobyć tę wiedzę. Program obejmuje zajęcia związane m.in. z psychologią społeczną, kliniczną, czy psychologią stresu. Kierunek przygotowuje do diagnozowania oraz analizy wyników badań. 

Ośrodki terapii uzależnień i działań profilaktycznych, świetlice socjoterapeutyczne, placówki oświatowo-wychowawcze – to przykłady miejsc, w których mogą pracować absolwenci psychologii. Mają oni również szansę na pracę związaną z psychologią biznesu – w działach HR, czy firmach konsultingowych. 

 

Uczelnie

W Łodzi psychologię w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychSpołeczna Akademia Nauk w Łodzi, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku psychologia w Łodzi w roku akademickim 2023/2024 wahają się od 5040 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

 

czytaj dalej wszystko o Psychologia studia niestacjonarne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Psychologia stopień: (I)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie stopień: (Jednolite)
tryb: niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Ekonomia +

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Ekonomii w Kaliszu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia w Łodzi?

Należy pamiętać, że studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Podobnie jest w przypadku kierunku psychologia w Łodzi. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Łodzi - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

Gdzie studiować na kierunku Psychologia w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek psychologia w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Studia psychologiczne i społeczne w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Tryb dzienny studiów skupia się na edukacji, która spotkania przewiduje od poniedziałku do piątku.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Alice Miller, znana psycholog, stwierdziła: „Żadna droga w moim życiu nie była tak długa, jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej”. Psychologia to niezwykle istotna nauka, która zgłębia psychikę człowieka, weryfikuje jego zachowania i to, w jaki sposób funkcjonuje w różnych środowiskach. Skupia się także na różnych dolegliwościach psychicznych, które w obecnych czasach coraz częściej odnotowuje się wśród najpopularniejszych chorób.

Idealni kandydaci na studia psychologiczne i społeczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-społecznych. Ważne jest także, aby w zakresie Twoich zainteresowań znajdowały się treści związane z psychologią, historią czy prawem. Jeśli jesteś osobą empatyczną, komunikatywną i skorą do pracy w grupie, kierunek psychologia w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Praca po studiach

Studia psychologiczne i społeczne w Łodzi w zakresie psychologii dają bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w ośrodkach terapii uzależnień i działań profilaktycznych, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w hospicjach, w centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach pomocy społecznej, w domach opieki, w instytucjach profilaktyki społecznej, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych.

W zależności od realizowanej specjalności abiturienci zatrudniani są w placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze, w działach Public Relations i Human Resources, w placówkach oświatowo-wychowawczych, w firmach konsultingowych, w działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą, w agencjach reklamowych, w zespołach, które zajmują się promowaniem kampanii wizerunkowych, w organizacjach rządowych i pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), w instytucjach UE. Wielu absolwentów decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

4. Program studiów i przedmioty

 

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • neuropsychologia procesów poznawczych,
 • agresja, przemoc – profilaktyka i terapia,
 • psychologia podejmowania decyzji,
 • psychologia organizacji i zarządzania,
 • etiologiczne i diagnostyczne wyznaczniki zdrowia i choroby,
 • trening osobowości kreatywnej,
 • niepełnosprawność – wczesna interwencja i pomoc psychologiczna
 • i wiele innych.

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji takich jak na przykład: psychologia doradztwa zawodowego i organizacji, psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka, psychologia zdrowia i kliniczna. Specjalności wybierane są po trzecim roku. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od wyboru i potrzeb studentów, a także współczesnego rynku pracy.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje najważniejsze problemy psychologiczno-społeczne odnoszące się do procesów poznawczych, osobowości, różnic indywidualnych, procesów emocjonalno-motywacyjnych, rozwoju i funkcjonowania społecznego człowieka, wychowania i rodziny, doradztwa zawodowego, marketingu i reklamy, resocjalizacji, organizacji i zarządzania. Studenci rozwijają umiejętności komunikacyjne i pracy w grupach, co przekłada się na pracę z osobami, które wymagają różnego rodzaju pomocy psychologicznej.

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Studia na kierunku Psychologia w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Uczelnie w Łodzi studia psychologiczne oferują w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Oznacza to, że studia niestacjonarne realizujesz tak jak studia stacjonarne w trakcie pięcioletniej edukacji, która kończy się egzaminem magisterskim i zapewnia tytuł magistra, a tym samym umożliwia wykonywanie zawodu. Studenci w trakcie całego etapu kształcenia realizują wybrane specjalizacje, które pozwalają stać się ekspertem w danej dziedzinie.

Bardzo często po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwenci decydują się realizować dodatkowe kursy, które zwiększają ich kompetencje zawodowe w zakresie konkretnych profili kierunkowych. Ze względu na obszerność materiału, kierunek psychologia w Łodzi nie może być podzielony na dwa komplementarne cykle kształcenia, to znaczy na studia licencjackie i magisterskie. Studenci mogą jednak realizować studia trzeciego stopnia, to znaczy studia doktoranckie.

Psychologia w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
jednolite magisterskie 5 lat magister
Jaka praca po kierunku psychologia w Łodzi?

Jaka praca po kierunku psychologia w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku psychologia gwarantują bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w ośrodkach terapii uzależnień i działań profilaktycznych, w ośrodkach pomocy społecznej, w domach opieki, w instytucjach profilaktyki społecznej, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w hospicjach, w centrach pomocy rodzinie, w placówkach oświatowo-wychowawczych, w placówkach świadczących usługi wspierające i doradcze, w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, w organizacjach rządowych i pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia), w instytucjach Unii Europejskiej, w firmach konsultingowych, w działach planowania, prognozowania i zarządzania kadrą, w działach PR, w działach HR, w agencjach reklamowych, w zespołach, które zajmują się promowaniem kampanii wizerunkowych. Abiturienci zakładają również własne działalności gospodarcze i udzielają wsparcia psychologicznego i pomocy psychologicznej.

Abiturienci pracują w służbach społecznych takich jak instytucje rynku pracy, agendy pomocy społecznej, biura karier studenckich, organizacje pozarządowych, w placówkach oświatowych i opiekuńczych, w szkołach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach dziecka, w placówkach służby zdrowia, które obejmują poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne, w policji, w wojsku, w ośrodkach leczenia uzależnień, w ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w pracowniach testów psychotechnicznych, w sanatoriach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w fundacjach i stowarzyszeniach, w ośrodkach badawczych i naukowych.

Studenci są przygotowani do pracy na stanowiskach psychologów, psychoterapeutów, doradców zawodowych, doradców personalnych, specjalistów od HR, nauczycieli, coachów, mentorów. Umiejętnie prowadzą także negocjacje i mediacje. Studia psychologiczne i społeczne umożliwiają podjęcie pracy w bardzo wielu dziedzinach, a wszechstronność kierunku pozwala na wielokrotne przebranżowienia.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek psychologia w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Kierunek psychologia w Łodzi jest jednym z najczęściej wybieranych, jeśli chodzi o nauki o wychowaniu czy nauki społeczne. Kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

 

 

Limity miejsc

Rekrutacja na określone kierunki studiów odbywa się w oparciu o limit miejsc – uczelnie mogą przyjąć ograniczoną liczbę kandydatów, dlatego przyszli studenci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, w trakcie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku psychologia w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 60

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia oferowane przez prywatne uczelnie są z reguły płatne.

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna – 5760 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – od 5080 zł
 • Uniwersytet Łódzki – 5500 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi – od 5350 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi – 5040 zł
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – 6000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie rekrutacyjnym. Przyszli studenci zostają poinformowani o decyzji uczelni w terminie wyznaczonym przez daną szkołę wyższą.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 26.09.2023

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście (bezpośrednio do siedziby uczelni) lub za pomocą poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Kandydaci mogą również przekazać komplet za pośrednictwem zaufanych osób trzecich (np. rodziców). Preferowana forma dostarczenia dokumentacji może różnić się w zależności od decyzji danej szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych ustalany jest indywidualnie przez daną uczelnię – zazwyczaj można to robić zaraz po opublikowaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci mają zaledwie kilka dni na dopełnienie niezbędnych formalności związanych z rekrutacją, dlatego powinni pospieszyć się – spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – od 14.09.2023 do 21.09.2023

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia i jednolite więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Łodzi?

Kierunek psychologia w Łodzi jest jednym z najczęściej wybieranych wśród propozycji studiów psychologicznych i społecznych. Zainteresowanie psychiką człowieka oraz funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie jest coraz częstsze przez wzgląd na liczne problemy psychologiczne, które pojawiają się w XXI wieku. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować w grupie?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań znajdują się kwestie psychologiczne?

 

Porces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Łodzi w zakresie psychologii są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe. Obowiązkowo w procesie rekrutacyjnym musisz uwzględnić biologię lub matematykę lub język polski zdawane na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo możesz przedstawić wyniki z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, geografii, informatyki, fizyki lub chemii. Maksymalną ilość punktów zapewnić Ci może udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Psychologicznej, Olimpiadzie Biologicznej lub w Olimpiadzie Geograficznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Łodzi?

Kierunek psychologia w Łodzi jest jednym z najpopularniejszych wyborów przyszłych studentów.

Dagmara, studentka czwartego roku jednolitych studiów magisterskich, stwierdziła:

Psychika człowieka była dla mnie niezgłębioną fascynacją od najmłodszych lat. Specjalizuję się w psychologii zdrowia i klinicznej, ale przede mną jeszcze długa droga nim stanę się ekspertem w tej dziedzinie. Kierunek jest doskonały dla pasjonatów nauk humanistycznych i społecznych. Polecam.

Kierunki psychologiczne i społeczne w Łodzi

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)