Filozofia - Łódź

Studia w Łodzi

filozofia

Odkryj filozofię w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

11.02.2023

Filozofia studia Łódź - 2023 | woj. Łódzkie

Studia na kierunku filozofia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku filozofia w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Uczelnie
W Łodzi filozofię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ).
 

Filozofia to kierunek studiów stworzony z myślą o osobach zainteresowanych rozwiązywaniem rozmaitych problemów natury moralnej, a także znajdywaniem odpowiedzi na jedne z najtrudniejszych pytań w ludzkiej historii. Co więcej, studia filozoficzne to również szansa na znaczne wzbogacenie własnej perspektywy i światopoglądu poprzez konfrontację z wielką tradycją filozoficzną.

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w instytucjach kulturalnych, mediach, wydawnictwach czy w agencjach reklamowych.

 

 

czytaj dalej wszystko o Filozofia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek FILOZOFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filozofia w Łodzi?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filozofia:

 • biologia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek filozofia odbywa się na podstawie złożenia dyplomu ukończenia dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, pod uwagę brany będzie ranking sporządzony według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filozofia w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku filozofia w Łodzi?

Studia na kierunku filozofia pomagają swoim studentom rozwinąć jedne z najważniejszych, a zarazem uniwersalnych umiejętności – krytyczny ogląd świata, logiczne myślenie oraz zdolność do analizy złożonych problemów i prognozowania. Ponadto ukończenie filozofii pozwala na rozpoczęcie działalności w różnych sektorach rynku i przestrzeniach działalności społeczno-kulturowej. Jeśli więc cechuje Cię ciekawość i chęć zrozumienia świata, a także nieustannie zadajesz sobie pytania o sens, przyczynę, cel czy wartość tego, co inni przyjmują jako oczywiste m.in. na mocy kultury, tradycji czy obyczaju, to studia na kierunku filozofia mogą okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filozofia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W czasie kształcenia na kierunku filozofia dowiesz się, w jaki sposób artykułować oraz uzasadniać własne poglądy, a także prezentować, analizować i interpretować stanowiska filozoficzne i światopoglądowe. Dodatkowo nauczysz się swobodnie dobierać właściwe narzędzia do stawianego przed Tobą zadania i bez problemu dostosowywać się do nowych sytuacji i wyzwań. Nieobce staną Ci się zagadnienia dotyczące m.in. historii filozofii, ontologii, teorii poznania, logiki, semiotyki, retoryki, estetyki, etyki, translatoryki czy języków obcych. Co więcej, nabierzesz też rozeznania w aktualnych problemach i dylematach etycznych związanych z rozwojem nauki czy przemianami politycznymi, ekonomicznymi i kulturowymi.

 

Ile trwają studia na kierunku filozofia w Łodzi?

Studia na kierunku filozofia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filozofia w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku filozofia w Łodzi?

Jako absolwent studiów na kierunku filozofia świetnie odnajdziesz się w roli specjalisty od reklamy, polityka, dziennikarza, doradcy, specjalisty od public relations, menadżera czy organizatora życia kulturalnego. Z Twoich kwalifikacji chętnie skorzystają też różnego rodzaju organizacje o profilu politycznym i społecznym. Dodatkowo jako filozof będziesz mógł brać czynny udział w życiu kulturalnym, naukowym i społecznym, m.in. poprzez organizację warsztatów, odczytów, wystaw czy konferencji naukowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filozofia:

 • wydawnictwa,
 • media,
 • doradztwo,
 • instytucje kulturalne,
 • agencje reklamowe.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filozofia Łódź studia i stopnia

Filozofia Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filozofia Łódź studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Łodzi

logopedia
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia