Geopolityka - Kielce

Geopolityka - Kielce

Studia na kierunku geopolityka w Kielcach możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Geopolityka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

05.05.2024

Geopolityka - studia Kielce 2024 | woj. świętokrzyskie

Studia na kierunku geopolityka to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Geopolityka - Kielce
Studia na kierunku geopolityka w Kielcach
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geopolityka w Kielcach rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 24 września 2024 r. | Geopolityka Kielce - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Geopolityka to interdyscyplinarny kierunek studiów, który koncentruje się na analizie relacji między polityką, geografiami państw i regionów, zasobami naturalnymi oraz innymi czynnikami wpływającymi na dynamikę stosunków międzynarodowych. Studia w tej dziedzinie łączą elementy nauk politycznych, geografii, ekonomii, historii, bezpieczeństwa i innych dyscyplin. Studenci zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności analityczne pozwalające na zrozumienie złożonych uwarunkowań geopolitycznych na świecie.

Praca po studiach

Studia w Kielcach na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy w dziedzinie stosunków międzynarodowych, analizy geopolitycznej oraz doradztwa w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętnościom analizy i interpretacji geopolitycznych trendów absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w instytucjach rządowych, organizacjach międzynarodowych, mediach i firmach doradczych. Odnajdą się w ministerstwach, gdzie mogą zajmować się polityką zagraniczną lub analizą bezpieczeństwa.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia w Kielcach na ten kierunek przeznaczona jest dla osób po szkole średniej ze zdaną maturą z takich przedmiotów, jak np. historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku geopolityka?

Kierunki studiów w Kielcach, do których zalicza się geopolitykę obejmują program łączący elementy nauk politycznych, geograficznych, historii, ekonomii, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych oraz innych dziedzin, aby zrozumieć relacje między polityką a geografią w kontekście globalnym. Studia te obejmują solidne podstawy teoretyczne, ale też praktyczne narzędzia do analizy złożonych relacji geopolitycznych i procesów międzynarodowych.

Studenci zapoznają się z podstawowymi koncepcjami i teoriami geopolitycznymi, klasycznymi i współczesnymi podejściami. Analizują przestrzenne aspekty polityki, w tym podziały graniczne, zasoby i siły geograficzne. Poznają też dzieje geopolityki i historyczne konflikty międzynarodowe. Uczelnie w Kielcach w ramach tego kierunku umożliwiają też studentom odbycie praktyk i realizację projektów, aby zdobyć doświadczenie zawodowe.

Program obejmuje wiele kursów z zakresu stosunków międzynarodowych, gdzie omawiane są teorie w tym zakresie, różne podejścia do analizy relacji międzynarodowych, w tym realizm, liberalizm czy konstruktywizm.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku geopolityka możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia licencjackie.

2. Tryb:

  • studia stacjonarne,
  • studia niestacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci rozumieją główne teorie geopolityczne, w tym klasyczne i współczesne podejścia oraz ich znaczenie dla analizy polityki międzynarodowej. Znają zależności między geografią a polityką, w tym wpływ zasobów naturalnych, ukształtowania terenu i położenia geograficznego na relacje międzynarodowe.

Potrafią dokonywać krytycznej analizy złożonych sytuacji geopolitycznych, trendów i procesów międzynarodowych. Praktycznie wykorzystują narzędzia geograficzne i dane przestrzenne w analizie geopolitycznej. Mają zdolność przewidywania i interpretacji zmian w tym zakresie, a także tworzenia scenariuszy na przyszłość.

Uczelnie w Kielcach - kierunek geopolityka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku geopolityka?

Studia na kierunku geopolityka trwają 3 lata (studia licencjackie).

Geopolityka w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku geopolityka

Absolwenci mogą pracować w ministerstwach, gdzie zajmą się polityką zagraniczną, analizą bezpieczeństwa, doradztwem strategicznym czy badaniami geopolitycznymi. Czeka na nich także praca w organizacjach międzynarodowych, zajmując się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, rozwojem, dyplomacją czy zarządzaniem kryzysowym.

Odnajdą się również w pracy w think tankach i instytucjach badawczych zajmujących się analizą geopolityczną, stosunkami międzynarodowymi i bezpieczeństwem. Mogą prowadzić badania i publikacje na temat bieżących trendów geopolitycznych oraz rekomendacji politycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geopolityka

  • instytucje rządowe i publiczne,
  • organizacje międzynarodowe,
  • think tanki,
  • ośrodki badawcze,
  • media,
  • doradztwo i konsulting,
  • dyplomacja.

Absolwenci są cenieni za swoje umiejętności analizy złożonych sytuacji geopolitycznych, zrozumienie relacji międzynarodowych oraz zdolność do przewidywania i reagowania na zmiany w globalnym środowisku politycznym.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geopolityka Kielce studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geopolityka Kielce studia stacjonarne

Geopolityka Kielce studia niestacjonarne

Geopolityka w Kielcach

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Geopolityka w miastach

Nadchodzące wydarzenia