Studia humanistyczne Kielce

Studia humanistyczne Kielce

Studia humanistyczne Kielce

Największy wybór studiów

humanistycznych w Kielcach

Odkryj kierunki humanistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia humanistyczne Kielce | woj. świętokrzyskie

Studia humanistyczne to studia dla tych, którzy lubią poszukiwać, odkrywać i zadawać pytania. To studia dla ciekawych świata i ludzi. A w którym mieście ci wszyscy ludzie mogą się spotkać i rozwijać swoje zainteresowania? W Kielcach. W stolicy województwa świętokrzyskiego znajdziecie miejsce, w którym można dołączyć do inspirującej podróży po naukach humanistycznych. Wystarczy tylko mieć dużo energii, by szukać odpowiedzi na wiele pytań. A co potem? Co robić, gdy już znajdziemy odpowiedzi na większość tych pytań? Wykorzystać rozwinięte umiejętności. Absolwenci studiów humanistycznych coraz częściej znajdują zatrudnienie w wielkich, międzynarodowych firmach, obalając tym samym mity mówiące, że mogą spełniać się wyłącznie w roli nauczyciela. Coraz chętniej i coraz częściej poszukiwani są humaniści na rynku pracy, a to dlatego, że wynoszą ze studiów odpowiednie umiejętności. Możliwość zgłębienia nauk humanistycznych oferuje, przede wszystkim, Uniwersytet Jana Kochanowskiego- uczelnia założona w 1969 roku, jako Wyższa Szkoła Nauczycielska.

Studia humanistyczne w Kielcach to podstawowy zestaw kierunków kształcenia, od dziennikarstwa i komunikacji społecznej po zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo. Ale czy po studiach humanistycznych można znaleźć pracę? Oczywiście, że tak. Absolwenci studiów humanistycznych są coraz chętniej i częściej poszukiwani na rynku pracy, a wśród potencjalnych pracodawców znajdują się, między innymi, ośrodki kultury, redakcje, czy firmy konsultingowe.

Jeśli lubisz zadawać pytania i uważnie słuchasz odpowiedzi na nie, to studia humanistyczne są właśnie dla Ciebie. Przeczytaj, jak wyglądają one w Kielcach, stolicy województwa świętokrzyskiego.

KIERUNKI HUMANISTYCZNE W KIELCACH

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KIELCACH SĄ STUDIA HUMANISTYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia humanistyczne w Kielcach

Aby dostać się na studia humanistyczne należy wziąć udział w konkursie świadectw. Na tych świadectwach obowiązkowo muszą widnieć bardzo dobre oceny z przedmiotów, takich jak: historia, język polski, język obcy, czy wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach humanistycznych w Kielcach

Humanista posiada różne talenty i umiejętności. Ponadto, może pochwalić się wiedzą z wielu dziedzin, świetnie posługuje się językami, posiada umiejętności analizowania danych, łatwo się komunikuje, potrafi nawiązywać relacje. Właśnie takie osoby poszukiwane są coraz częściej na rynku pracy. Zatrudniani bywają w takich obszarach, jak: Human Resources, marketing, Public Relations, sprzedaż, obsługa klienta, konsulting, rzecznictwo prasowe, czy administracja. Innym obszarem, w którym humaniści czują się jak w domu są media.   

Często absolwenci studiów humanistycznych wybierają tzw. wolne zawody, lub pracę projektową, na przykład w charakterze zewnętrznego konsultanta, czy copywritera. Gdzie jeszcze możemy spotkać humanistów? Wśród polityków.  

Ponadto, absolwenci studiów humanistycznych w Kielcach mogą odnaleźć się w roli nauczyciela, tłumacza, przewodnika turystycznego, pracownika ośrodka kultury. Ważne jest to, aby już podczas studiów myśleć nad przyszłością i zadać sobie pytania, jak ona powinna wyglądać i w jakim kierunku zawodowym zmierzać. Znając odpowiedzi na te pytania, możemy jeszcze mocniej rozwijać się w konkretnym kierunku i dążyć do wyznaczonego celu. 

WARTO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH STUDIA HUMANISTYCZNE

Wydział Humanistyczny:

- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Specjalności: Dziennikarstwo nowych mediów, Realizacja radiowo- telewizyjna, Wizerunek, promocja i reklama;

- Filologia angielska;

- Filologia germańska;

- Filologia rosyjska;

- Filologia polska. Specjalności: Filologia polska z komunikacją medialną, Filologia polska z logopedią, Redakcyjno- wydawnicza;

- Historia. Specjalności: Dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja, Kultura materialna i rekonstrukcja historyczna, Nauczycielska;

- Lingwistyka stosowana;

- Militarystyka historyczna. Specjalności: Bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie, Wojskowe dziedzictwo kulturowe;

- Organizacja turystyki historycznej. Specjalności: Krajoznawstwo, Turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich;

- Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo. Specjalności:  Biblioteki w procesie komunikacji, Systemy zarządzania informacją.

dowiedz się więcej 

Wydział Nauk Społecznych:

- Pedagogika. Specjalności: Doradztwo zawodowe i personalne, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, Pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego.

 


STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH STUDIA HUMANISTYCZNE

Kierunki studiów:

- Pedagogika. Specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, Resocjalizacja z socjoterapią;

- Pedagogika specjalna;

- Psychologia;

- Kulturoznawstwo. Specjalności: Reklama i Public Relations, Kultura i wizerunek regionu;

- Filologia. Specjalności: Filologia hiszpańska, Filologia rosyjska.

 TEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

 

Komentarze (0)