Stosunki międzynarodowe - Kielce

Stosunki międzynarodowe - Kielce

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Kielcach możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

16.01.2024

Stosunki międzynarodowe - studia Kielce 2024 | woj. świętokrzyskie

Stosunki międzynarodowe w Kielcach to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na stosunkach międzynarodowych w Kielcach w 2024 r. zaczynają się od 4000 zł za pierwszy rok studiów.

Stosunki międzynarodowe - Kielce
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Kielcach
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy w sobie takie dziedziny jak prawo, językoznawstwo czy ekonomia. Program nauczania oferuje studentom zajęcia dotyczące m.in. filozofii, statystyki i demografii, socjologii czy międzynarodowych studiów kulturowych. Jednym efektów kształcenia na stosunkach międzynarodowych są także dobrze rozwinięte kompetencje językowe. 

Osoby, które ukończyły ten kierunek potrafią analizować i prognozować trendy światowej polityki, co może dać im przepustkę do pracy w organizacjach bezpieczeństwa państwa czy w polityce. Absolwenci stosunków międzynarodowych posiadają uniwersalne umiejętności oraz kompetencje językowe, które pozwolą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach w wielu branżach.

 

Uczelnie

W Kielcach stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Kielcach na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język francuski, język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język polski, język rosyjski, język włoski, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4000 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Kielcach >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Kielcach

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język angielski
 • język francuski
 • język hiszpański
 • język niemiecki
 • język polski
 • język rosyjski
 • język włoski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Uczelnia w Kielcach, która decyduje się na poszerzenie kanonu oferowanych kierunków o Stosunki międzynarodowe, wymaga od kandydatów uzyskania takiej ilości punktów rekrutacyjnych, które przewyższyłyby ustalony wcześniej próg punktowy. W tym celu muszą oni przystąpić do rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, angielskiego, historii lub geografii i uzyskać jak najlepszy wynik procentowy, który zostanie następnie przeliczony na punkty.

Pamiętając o tym, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni w Polsce oraz ulegać pewnym zmianom w czasie, warto upewnić się w wymaganiach narzucanych przez określoną placówkę edukacyjną, aby uniknąć ewentualnych przykrych w skutkach niespodzianek, wynikających z niewiedzy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Kielcach

Jak wyglądają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Kielcach

Uczelnie w Kielcach starają się o zapewnienie studentom możliwie wysokiego komfortu zdobywania wiedzy kierunkowej, dlatego większość z nich gwarantuje szansę na rozpoczęcie niektórych kierunków studiów w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego. Wielu studentów nie ma pewności, który z trybów będzie najlepszy, biorąc pod uwagę styl ich życia, dlatego każdy z nich powinien uświadomić sobie, z czym wiąże się dokonanie poszczególnych wyborów.

Kształcenie w ramach studiów w trybie stacjonarnym umożliwia każdemu ze studentów zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności kierunkowych podczas edukacji rozłożonej na pięć dni roboczych każdego tygodnia. Jest to najlepsza opcja dla tych, którzy nie planują podejmować żadnych zobowiązań równolegle ze studiami i pragną skupić się na zdobywaniu wiedzy.

Tryb niestacjonarny został dopasowany do potrzeb większości osób pracujących lub posiadających inne obowiązki, których wypełnianie zajmuje większość czasu w tygodniu. Mimo wielu ułatwień, które wynikają ze studiowania zaocznego, studenci zobowiązują się do uiszczania regularnych opłat za czesne, które można podzielić na kilka korzystnych rat oraz skorzystać z okresowo pojawiających się zniżek. Pamiętaj, że twoje przyszłe szanse na zatrudnienie nie będą w żaden sposób zależne od wyboru trybu kształcenia.

Odkąd ludzie na całym świecie przestali ulegać sztywnym podziałom ze względu na zamieszkiwany obszar, nawiązywanie międzynarodowych znajomości stało się niezwykle cenne z punktu widzenia przedsiębiorców oraz towarzyskich osób, chcących posiadać wielu znajomych niezależnie od kręgu kulturowego, z którego się wywodzą.

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe powstały, aby odpowiedzieć na zainteresowanie młodych ludzi tematyką szeroko rozumianej gospodarki, ekonomii, języka i kultury wybranych obszarów geograficznych. Kielce są jednym z polskich miast, w których można podjąć ten wyjątkowo pragmatyczny kierunek. Zainteresowani jego podjęciem powinni zdawać sobie sprawę z konkurencji, z jaką niewątpliwie będą musieli się zmierzyć, bowiem chętnych na zgłębianie tego kierunku nie brakuje.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe gwarantują każdemu przyszłemu absolwentowi uzyskanie szerokich, kompleksowych kompetencji, dzięki którym będzie on mógł zdobyć zatrudnienie zgodne ze swoimi oczekiwaniami. Oto niektóre przedmioty, składające się na całokształt siatki studiów na Stosunkach międzynarodowych:

 • statystyka i demografia,
 • ekonomia,
 • filozofia,
 • wprowadzenie do stosunków międzynarodowych,
 • międzynarodowe studia kulturowe,
 • socjologia.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Kielcach realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Kielcach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Stosunki międzynarodowe są adresowane przede wszystkim do ludzi otwartych, o szerokich horyzontach i zainteresowanych naukami społecznymi oraz humanistycznymi. Sprostanie wymogom narzuconym przez specyfikę studiów może okazać się skomplikowane, jeżeli nie posiada się pewnych wrodzonych cech i predyspozycji. Dlatego zanim aplikujesz na ten kierunek, zastanów się dobrze, czy sylwetka idealnego kandydata jest spójna z twoją osobowością.

 

4. Program studiów

Jeśli poważnie myślisz o podjęciu Stosunków międzynarodowych, to zdecydowanie powinieneś zdawać sobie sprawę z siatki studiów, wdrażanej corocznie przez daną uczelnię w Kielcach. Mimo tego, że mogą wystąpić pewne różnice pomiędzy poszczególną specyfiką kształcenia, z jaką można spotkać się na danych uczelniach, to główne założenia programowe pozostaną takie same.

Stosunki międzynarodowe uczą przede wszystkim odnajdywania się w szeroko pojętych sytuacjach społecznych. Pokazują, jak nawiązywać i podtrzymywać relacje z ludźmi zza granicy, uprzednio zaznajamiając studentów ze specyfiką typowych zachowań dla danego obszaru kulturowego. Dla przyszłych absolwentów opisywanego kierunku szczególnie ważne powinny być również kompetencje językowe, dlatego program studiów zakłada zaprezentowanie zagadnień z przynajmniej dwóch różnych języków.

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Kielcach

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Kielcach, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Kielcach dzielą się na jednolite magisterskie oraz takie, których przebieg został rozdzielony na dwa komplementarne cykle kształcenia. Stosunki międzynarodowe zaliczają się do tej drugiej, zdecydowanie bardziej licznej grupy kierunków. Zatem co to oznacza w praktyce?

Każdy student rozpoczynający swoją przygodę z opisywanym kierunkiem będzie musiał zmierzyć się z trzyletnim kształceniem w ramach studiów licencjackich pierwszego stopnia. Po obronieniu pracy licencjackiej i zarazem ukończeniu studiów, absolwenci mogą rozpocząć karierę zawodową, zgodną z kierunkiem kształcenia.

Magisterskie studia drugiego stopnia to propozycja dla tych, którzy pozostają głodni wiedzy i chcieliby dalej uzupełniać swoje wykształcenie. Nauka na tym stopniu trwa jedynie dwa lata, a z reguły gwarantuje znacznie lepsze możliwości zawodowe.

Stosunki międzynarodowe w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Kielcach

Kwestia pracy gwarantowanej przez dany kierunek studiów jest jednym z najważniejszych czynników, motywujących kandydatów do rozpoczęcia wybranego odłamu edukacji. Dlatego też większość kandydatów na studia w Kielcach na kierunku Stosunki międzynarodowe, z pewnością chciałaby poznać perspektywy zawodowe, gwarantowane przez ukończenie tych studiów.

Absolwenci Stosunków międzynarodowych w Kielcach będą mogli postarać się o przyszłościowe zatrudnienie w ogólnoświatowych korporacjach, które podejmują współpracę z klientami z całego świata celem rozszerzania swojej działalności.

Otworzenie własnej firmy to doskonała szansa na niezależność i uniknięcie bycia podwładnym jakiegokolwiek szefostwa. Absolwenci opisywanego kierunku, pod warunkiem, że posiadają w sobie nieco przedsiębiorczości i pomysłu na siebie, z pewnością osiągną sukces idąc obraną ścieżką ku wyznaczonym celom.

Placówki administracyjne bez wątpienia docenią pracę absolwentów Stosunków międzynarodowych, gwarantując im dobrze płatne zatrudnienie. Jeżeli chciałbyś mieć wpływ na kształtowanie światowej gospodarki i ustalanie regulacji prawnych zza własnego biurka, możesz pomyśleć o zatrudnieniu się w jednej z takich placówek lub otwarciu własnej.

Szerokie spektrum możliwości zawodowych przyciąga wielu przyszłych studentów, dlatego konkurencja na Stosunki międzynarodowe jest tak duża. Jeżeli głównym predyktorem wyboru określonej ścieżki edukacji jest dla ciebie możliwość zdobycia przyszłościowego zatrudnienia, to bez wahania powinieneś wybrać opisywany kierunek studiów.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Kielcach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oferuje 40 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJKCena za pierwszy rok studiów wynosi około 4000 zł.

 

Kierunek stosunki międzynarodowe - uczelnie w Kielcach

 

czytaj dalej uczelnie w Kielcach

 

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne - uczelnie w Kielcach

 

Stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne - uczelnie w Kielcach

 

Stosunki międzynarodowe studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Kielcach
 

Uczelnie w Kielcach - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Kielcach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Kielcach

Zanim zdecydujesz się na aplikację na Stosunki międzynarodowe w Kielcach, powinieneś dobrze zastanowić się, czy odnajdziesz na tym kierunku samego siebie. W tym celu spróbuj odpowiedzieć na kilka poniższych pytań, a być może decyzja okaże się nieco łatwiejsza.

 • Jesteś otwarty i kontaktowy, lubisz ludzi i czas spędzany w ich otoczeniu?
 • Twoim konikiem są nauki humanistyczne i społeczne?
 • Zgadzasz się z twierdzeniem, że poszerzanie sieci kontaktów zagranicznych niesie za sobą wiele korzyści?

Twierdząca odpowiedź na wszystkie lub przynajmniej większość powyższych pytań może stanowić doskonały pretekst do zgłębienia dalszych informacji na temat rekrutacji na Stosunki międzynarodowe w Kielcach. Studia ekonomiczne wymagają od kandydatów posiadania dobrze ugruntowanych wiadomości matematycznych, językowych oraz społecznych, dlatego rozważ podejście do rozszerzonej matury z wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, polskiego oraz wspomnianej wcześniej matematyki.

Osoby dysponujące ponadprzeciętnym talentem w dowolnej dziedzinie bezpośrednio związanej z tematyką zainteresowania Stosunków międzynarodowych, powinny przemyśleć udział w jednej z olimpiad przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. W ten sposób mogą zapewnić sobie dodatkową liczbę cennych punktów w procesie rekrutacji albo nawet zdobyć możliwość rozpoczęcia dowolnie wybranego kierunku, jeśli uda im się zdobyć jedno z miejsc na podium.

 

Proces rekrutacji

Przed rozpoczęciem Stosunków międzynarodowych, każdego świeżo upieczonego absolwenta szkoły średniej będzie czekał obowiązek zarejestrowania swojej kandydatury za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej wybranej uczelni w zakładce „elektroniczna rejestracja kandydatów” lub zatytułowanej podobną nazwą.

Po dokładnym uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych, pozostanie ci już tylko doniesienie pliku potrzebnych do zwieńczenia całej rekrutacji dokumentów. Przygotuj fotografię do legitymacji, kserokopię świadectwa maturalnego oraz wydrukowany i wypełniony formularz aplikacyjny.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

stosunki międzynarodowe studia

stosunki międzynarodowe studia online

studia ekonomiczne w Kielcach

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Kielcach

Młody wiek świeżo upieczonych maturzystów zdecydowanie nie sprzyja podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji, których skutki będzie można obserwować przez wiele przyszłych lat. Dlatego tak wielu osobom trudno wybrać odpowiedni dla siebie kierunek studiów. Na szczęście dzięki wypowiedziom studentów kwestia wyboru może okazać się nieco łatwiejsza.

Kamil, student trzeciego roku Stosunków międzynarodowych w Kielcach, mówi:

„Znajomość różnych kultur na świecie i umiejętność nawiązywania międzynarodowych kontaktów jest dla mnie szczególnie ważne, dlatego wybór przyszłego kierunku studiów nie stanowił dla mnie problemu. Stosunki międzynarodowe okazały się strzałem w dziesiątkę, dlatego polecam ten wybór każdemu!”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Kielce studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Kielce studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Kielce studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Kielce studia niestacjonarne

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Co zdawać na maturze

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski