Prawo studia niestacjonarne Katowice

Prawo studia niestacjonarne Katowice

Dodaj do ulubionych

Prawo studia niestacjonarne Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku prawo w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Prawo studia niestacjonarne Katowice

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Biznes i administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku biznes i administracja

Pokaż więcej

Jakie są ceny studiów na kierunku prawo w Katowicach?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Katowicach. Czesne za rok studiów prawniczych jest stosunkowo wysokie.

Wszystkich opłat możesz dokonać jednorazowo, w ratach miesięcznych lub w wysokości trzech rat. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni śląskich. Proces rekrutacyjny wymaga uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Prawo w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Gdzie studiować na kierunku prawo (niestacjonarne) w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo (niestacjonarne) w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Katowicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Prawo zwyczajowo uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych kierunków nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Prawnik powinien być człowiekiem z poczuciem życiowej misji, która musi sprowadzać się do walki o sprawiedliwość dla osób, które nie mogą bronić jej samodzielnie i potrzebują ekspertów, którzy swoją wszechstronną wiedzą i celnymi spostrzeżeniami będą w stanie zadbać o społeczne dobro.

Bardzo ważne jest, aby kandydaci odnajdywali się w przedmiotach humanistyczno-społecznych, ponieważ programy kształcenia na prawie budowane są na bazie filozofii, socjologii, polityki. Musisz wykazywać zainteresowanie prawem i systemem sprawiedliwości, ponieważ bycie na bieżąco to zdecydowany atut w badaniu różnego typu spraw. Jeśli jesteś komunikatywna/y, potrafisz łączyć fakty i poprawnie interpretujesz i wnioskujesz, kierunek prawo w Katowicach jest stworzony dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w Katowicach realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Uczelnie śląskie stawiają na rozwój w najpopularniejszych dziedzinach nauki. Studia prawnicze możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Prawo jest niezwykle zajmujące, stworzone dla osób ambitnych, które są gotowe do kształcenia się przez całe życie, ponieważ ustalane przepisy i akty prawne nieustannie się zmieniają i elastycznie podchodzą do kształtującego się życia w XXI wieku.

Siatka zajęć wypełniona jest przedmiotami obejmującymi różnego typu prawo, chociażby administracyjne, karne, rzymskie, cywilne, finansowe, pracy. Program kształcenia przewiduje takie zajęcia jak na przykład: historia ustroju Polski, wstęp do prawoznawstwa, terminologia łacińska dla prawników, ustrój organów ochrony prawnej, historia doktryn prawnych, etyka zawodów prawniczych. Studia niestacjonarne przewidują kształcenie w ramach wykładów, ćwiczeń czy seminariów.

Program kształcenia obfituje w zajęcia związane z prawem i jego rodzajami. Studenci zgłębiają prawo rzymskie, prawo pracy, praco cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo finansowe i tym podobne. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • historia doktryn prawnych,
 • ustrój organów ochrony prawnej,
 • etyka zawodów prawniczych,
 • postępowanie karne,
 • postępowanie sądowo-administracyjne,
 • postępowanie cywilne,
 • finanse i prawo finansowe,
 • kryminalistyka
 • i wiele innych.

Ukończenie studiów prawniczych upoważnia do podejścia do egzaminu aplikanckiego. Absolwenci dalsze kształcenie mogą kontynuować w ramach aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, radcowskiej. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji w Krakowie.

Studenci zdobywają rzetelne interdyscyplinarne wykształcenie, które obejmuje wiedzę z zakresu filozofii, prawa, nauk politycznych, socjologicznych, ekonomii, prawodawstwa. Studenci nieustająco mają kontakt z literaturą przedmiotu, orzecznictwem, obowiązującym w danym czasie ustawodawstwem. Zdobywana wiedza przekłada się na umiejętności interpretacyjne, analityczne i poprawne wnioskowanie. Przyszli prawnicy rozwijają także predyspozycje językowe i komunikatywne. Zajęcia nie obfitują jedynie w treści teoretyczne, ale przekładają się także na praktykę. Studenci muszą być przygotowani na samodzielne dokształcanie się, ponieważ w trakcie zajęć weekendowym nie zawsze możliwe jest zrealizowanie całego programu kształcenia.

 

4. Praca po studiach

Po ukończeniu wybranej aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, radcowskiej, absolwenci mogą rozpocząć karierę na pozycji sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata, notariusza. Pracują tym samym w sądach, w prokuraturach, w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych. Ukończenie aplikacji nie jest jednak warunkiem koniecznym do tego, by zdobyć po prawie zatrudnienie w opłacalnej firmie czy organizacji.

Absolwenci zatrudniani są w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach ścigania, w obsłudze prawnej przedsiębiorstw oraz organów administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, w organizacjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w organach Unii Europejskiej, w biurach organów kontroli państwowej, w urzędach skarbowych i celnych, w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ile trwają studia na kierunku prawo w Katowicach?

Studia na kierunku prawo w Katowicach trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Kierunki studiów w Katowicach takie jak prawo realizowane są w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Studia niestacjonarne realizowane są tak jak studia stacjonarne w trakcie pięcioletniej edukacji, która kończy się egzaminem magisterskim i zapewnia tytuł magistra, a tym samym umożliwia wykonywanie zawodu.

Studenci w trakcie całego etapu kształcenia przygotowują się do dalszej edukacji w ramach wybranych aplikacji. Dyplommagistra upoważnia do podejścia do egzaminu aplikanckiego i podjęcia dalszego kształcenia w ramach aplikacji sędziowskiej, radcowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej. Obfitość materiału nie pozwala dzielić studiów prawniczych na dwa komplementarne cykle kształcenia (studia pierwszego i drugiego stopnia). Studenci mogą także podjąć dalsze kształcenie w szkołach doktorskich.

Jaka praca po kierunku prawo w Katowicach?

Studia w Katowicach na kierunku prawo zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Przede wszystkim absolwenci kierunku mają możliwość dalszego kształcenia w ramach aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej, radcowskiej, co jest warunkiem koniecznym, jeśli marzy Ci się kariera sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata, notariusza. Absolwenci otwierają własne kancelarie prawnicze, ale pracują także w bankowości i izbach skarbowych.

Miejsce zatrudnienia często zależy od realizowanej aplikacji, ale ukończenie aplikacji nie jest obligatoryjne do zatrudnienia na prestiżowym stanowisku. Absolwenci pracują przede wszystkim w organach wymiaru sprawiedliwości, w organach ścigania, na przykład w prokuraturze lub w policji, w obsłudze prawnej przedsiębiorstw oraz organów administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, w organizacjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w organach Unii Europejskiej, w biurach organów kontroli państwowej, w sądach, w prokuraturach, w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, w urzędach skarbowych i celnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w administracji rządowej i samorządowej, w policji, w laboratoriach kryminalistycznych, w przedsiębiorstwach publicznych oraz prywatnych, w więziennictwie. Zajmują stanowiska doradców podatkowych, syndyków, referendarzy, mediatorów, biegłych rewidentów.

Gruntowne wykształcenie umożliwia zdobycie odpowiednich umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy w bardzo wielu dziedzinach. Wiedza z zakresu prawa i administracji otwiera drzwi do wielu firm, które poszukują specjalistów z zakresu prawa, mediatorów lub finansistów.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Katowicach?

Studia prawnicze wzbudzają zainteresowanie bardzo wielu kandydatów nie tylko w Katowicach, ale i w całej Polsce. W przypadku studiów niestacjonarnych najważniejsze jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Katowicach. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązuje kolejność zgłoszeń lub zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

 

W procesie rekrutacji na kierunek prawo w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Warto także zdawać przedmioty dodatkowe. Poziom rozszerzony z pewnością zagwarantuje Ci zdobycie większej ilości punktów. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni śląskiej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Katowicach?

Kierunek prawo w Katowicach wymaga dużego nakładu pracy i wiele cierpliwości, a także zainteresowania naukami humanistycznymi i społecznymi. Historia, ekonomia, prawo to główne nauki, które pochłaniają program kształcenia. Wymarzony zawód znajdą przede wszystkim pasjonaci i ludzie o silnym charakterze, którzy potrafią bronić własnego zdania. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy jesteś osobą komunikatywną?
 • Czy masz poczucie życiowej misji, która sprowadza się do walki o sprawiedliwość?
 • Czy lubisz zgłębiać nauki humanistyczne?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, warto rozważyć studia prawnicze w Katowicach. W przypadku studiów zaocznych i wieczorowych najważniejsze jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Katowicach. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne.

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Warto także zdawać przedmioty dodatkowe, na przykład historię, wiedzę o społeczeństwie, matematykę, język obcy nowożytny. Poziom rozszerzony z pewnością zagwarantuje Ci zdobycie większej ilości punktów. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni śląskiej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni śląskich.

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Katowicach?

Prawo wzbudza bardzo duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia humanistyczne, a powodem tej popularności jest często elitarność kierunku.

Mikołaj, student czwartego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Prawo wydaje mi się uniwersalnym kierunkiem kształcenia, który umożliwia podjęcie pracy w wielu miejscach, nawet jeśli zdecydujesz o tym, że nie chcesz dalej się kształcić w ramach wybranej aplikacji. Nie bez powodu absolwenci prawa nie mają trudności ze znalezieniem pracy. Ten zawód po prostu cieszy się renomą.

Kierunki prawnicze i administracja w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (0)