Administrowanie środowiskiem - Katowice i woj. śląskie

Administrowanie środowiskiem - Katowice i woj. śląskie

Administrowanie środowiskiem - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

administrowanie środowiskiem

Odkryj administrowanie środowiskiem na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administrowanie środowiskiem studia Katowice 2021 | woj. śląskie

Studia na kierunku administrowanie środowiskiem to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administrowanie środowiskiem - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek administrowanie środowiskiem

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Administrowanie środowiskiem stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administrowanie środowiskiem?

Jeśli rozważasz studia na kierunku administrowanie środowiskiem, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto zapoznać się z nimi odpowiednio wcześnie, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administrowanie środowiskiem w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM W KATOWICACH I GLIWICACH?

Administrowanie środowiskiem to nowoczesny kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, zwłaszcza że w programie zajęć łączy nauki społeczne z przyrodniczymi. Będziesz miał/a okazję poznać podstawy funkcjonowania administracji jako struktury, która jest zobowiązana do stosowania instrumentów ochrony środowiska.

Propozycja kształcenia tego typu powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie wiążące się z problemami środowiskowymi, które pojawiają się coraz częściej we współczesnym świecie.

Studenci zdobywają szerokie wykształcenie, które uwzględnia prawne i środowiskowe podstawy gospodarowania zasobami środowiska. Nauczysz się identyfikować procesy i zjawiska, zachodzące w środowisku, a także czynniki, które środowisku zagrażają.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Administrowanie środowiskiem możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia w Katowicach w zakresie administrowania środowiskiem realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa dwa lata (cztery semestry).

Kształcenie w tym zakresie prowadzone jest w trybie stacjonarnym. Studia dzienne na uczelniach publicznych odbywają się bezpłatnie w ich siedzibach. Zajęcia trwają w ciągu dnia od poniedziałku do piątku.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia kierunku administrowanie środowiskiem łączy nauki społeczne, prawne, administracyjne i przyrodnicze. W trakcie zdobywanej edukacji poznasz instrumenty i narzędzia, które są wykorzystywane w różnych działach prawa ochrony środowiska.

Będziesz miał/a możliwość poszerzenia wiedzy o informacje z zakresu prawnych i środowiskowych aspektów energetyki oraz poznasz zasady gospodarowania na obszarach chronionych. Zapoznasz się także z narzędziami, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwach lub organizacjach, związanych z zarządzaniem i pozyskiwaniem finansowania ich realizacji przy poszanowaniu elementów środowiska przyrodniczego.

Wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska oraz funkcjonowania środowiska przyrodniczego ułatwi stosowanie instrumentów prawnych w celu identyfikacji cennych obiektów, zasobów i zagrożeń elementów środowiska.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM W KATOWICACH I GLIWICACH?

Studia na kierunku Administrowanie środowiskiem trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci administrowania środowiskiem są przygotowani do tego, by świadczyć usługi badawcze, ale również realizować projekty w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi lub do wykonywania działań eksperckich.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administrowanie środowiskiem:

 • organy administracji publicznej
 • przemysł
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • agencje i agendy samorządowe
 • stowarzyszenia i fundacje zajmujące się zarządzaniem zasobami przyrodniczymi

Będziesz w stanie ocenić wpływ inwestycji na środowisko naturalne, dzięki czemu odnajdziesz się w jednostkach administracji publicznej. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą, zajmując się tym samym ekspertyzami przyrodniczymi oraz oceną oddziaływania inwestycji na środowisko.

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)