Prawo studia zaoczne Szczecin

Prawo studia zaoczne Szczecin

Studia na kierunku prawo w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: niestacjonarne

15.04.2024

Prawo - studia niestacjonarne (zaoczne) Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Prawo w Szczecinie w formie niestacjonarnej to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 23 różne specjalności. Studia z prawa w trybie niestacjonarnym (zaocznym) można podjąć na 2 uczelniach. Ceny na prawie w Szczecinie w 2024 r. zaczynają się od 4680 zł za pierwszy rok studiów.

Prawo studia zaoczne Szczecin
Studia na kierunku prawo w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Szczecinie rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Prawo Szczecin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Prawo karne, administracyjne, cywilne, finansowe – niełatwo jest odnaleźć się we wszystkich aktach i przepisach. Interpretacja poszczególnych paragrafów nie powinna być straszna dla absolwentów tego kierunku. Studenci nie tylko uczą się jak rozumieć teksty prawne, ale również, w jaki sposób je tworzyć. W trakcie kształcenia mają okazję poznać zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, nie tylko w Polsce, ale też w międzynarodowych instytucjach. 

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje, które mogą uprawnić ich do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy notariusza. Poza pracą w kancelariach i sądach, prawnicy znajdują zatrudnienie w zawodach związanych np. z polityką, administracją czy dyplomacją.

 

Uczelnie

W Szczecinie prawo w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku prawo w Szczecinie w 2024 roku to koszt około 4680 zł za pierwszy rok studiów.

Sprawdź ceny - prawo w Szczecinie.

 

Jakie są wymagania na studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku prawo w Szczecinie

W procesie rekrutacji na kierunek administracja w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Wszystkie uczelnie w Szczecinie dbają o gruntowne przygotowanie edukacyjne studentów i dokładają wszelkich starań, aby zapewnać dyplom ukończenia wybranego kierunku jedynie najlepszym, zwłaszcza jeśli chodzi o kierunki, jak prawo. Zatem jeśli chciałbyś rozpocząć kształcenie prawnicze w trybie zaocznym, postaraj się o uzyskanie możliwie wysokich wyników maturalnych z następujących przedmiotów: matematyki, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii oraz języka polskiego. Tylko w ten sposób zdołasz pokonać szerokie grono konkurentów, chętnych do zasilenia grona studentów wybranej uczelni wyższej.

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, uczelnie decydują się na konkurs świadectw lub przyjmują kandydatów wg. kolejoności zgłoszeń. Dokładne informacje na temat wymagań znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku prawo w Szczecinie

Specyfika studiów zaocznych jest dla wielu jedynym sposobem na organizację swojego życia podczas czasu akademickiego w subiektywnie najkorzystniejszy sposób. Przyszli studenci chcący rozpocząć studia wyższe wraz z pełnoetatową pracą zawodową lub myślą o pogodzeniu innych zobowiązań życiowych z kształceniem na studiach prawniczych, najczęściej decydują się na podjęcie studiów niestacjonarnych. Studia zaoczne mają charakter weekendowych, całodziennych zjazdów, które odbywają się najczęściej co kilka tygodni.

Uczestniczący w zjazdach studenci przyswajają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w sposób skoncentrowany, pozwalający na zaoszczędzenie cennego czasu podczas tygodnia roboczego. Warto pamiętać, że ukończony tryb kształcenia nie różnicuje możliwości zawodowych, w związku z czym każdy absolwent okaże się równie cenny na dzisiejszym rynku pracy.

Prawo jest kierunkiem klasycznym, istniejącym na uczelniach od wielu dziesięcioleci. Nie ulega wątpliwości, że pewne ustalenia regulowane przez władze państw systematycznie się zmieniają, dlatego też młodzi absolwenci tego elitarnego kierunku, którzy dysponują aktualną wiedzą i dążą do jej systematycznej aktualizacji, są niezwykle cennymi pracownikami kancelarii, placówek administracyjnych, jednostek związanych z wymiarem sprawiedliwości i sądownictwem, a także biur doradczych, służących fachową poradą ludziom w potrzebie.

Z jakiego powodu wyroki w pozornie identycznych sprawach są tak odmienne? Dlaczego wymiar sprawiedliwości kieruje się takimi, a nie innymi zasadami? Na jakiej podstawie orzekana jest wina osadzonych, jeżeli brakuje jednoznacznych dowodów w sprawie? Kto może liczyć na zastosowanie okoliczności łagodzących, a dla kogo wymiar kary okaże się dotkliwy? Jak powstały główne elementy kształtujące najważniejsze postanowienia prawne? Czy zbiory reguł i zasad postępowania, które można znaleźć w poszczególnych kodeksach, są najstabilniejszym filarem podczas orzekania o winie? I wreszcie – dlaczego studia prawnicze uchodzą za najbardziej elitarne, a uczelnie, które zdecydowały się na poszerzenie zbioru oferowanych kierunków o prawo, każdego roku przeżywają prawdziwe oblężenie? Aby uzyskać rzetelne odpowiedzi na te i znacznie więcej pytań, warto rozważyć aplikację na kierunek prawo w Szczecinie.

 

Dla kogo są studia na kierunku prawo

Istnieją takie kierunki studiów w Szczecinie, które wyróżniają się szczególnym prestiżem, dlatego są wybierane znacznie chętniej niż większość innych. Idealnym przykładem jest prawo. Jest to kierunek pod wieloma względami wyjątkowy, dlatego też nie każdy przyszły kandydat odniesie sukces podczas procesu rekrutacyjnego oraz samej edukacji kierunkowej. Większość przedmiotów, z którymi zetkną się przyszli prawnicy, bazuje na naukach humanistycznych i społecznych, a do doskonałego opanowania treści wymaganych kodeksów, norm i ustaleń potrzeba dobrej pamięci, zaangażowania oraz ambicji.

Jeżeli lubisz historię, nigdy nie miałeś problemu z nauką wiedzy o społeczeństwie, interesujesz się regulacjami prawnymi, według których funkcjonują społeczeństwa i instytucje, a ponadto aspirujesz do miana prawdziwego specjalisty z zakresu nauk prawniczych, to podejmij prawo w Szczecinie, a najprawdopodobniej zyskasz szansę na spełnienie swoich marzeń.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku prawo w Szczecinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów

Program kształcenia na studiach prawniczych może się różnić w zależności od danej placówki edukacyjnej, którą obierzesz za miejsce kształcenia, jednak pewne treści zarówno podstawowej, jak i bardziej specjalistyczne, powinny pozostać identyczne bez względu na wybór uczelni.

 

Czego nauczysz się na studiach

W programie kształcenia na kierunku prawo nie zabraknie zagadnień związanych z prawem karnym i wykonawczym, historii powstania nauk prawniczych, filozofii, psychologii, czy logiki. Program kształcenia powstał z myślą o uposażeniu przyszłych absolwentów w szerokie kompetencje, dzięki którym staną się prawdziwymi specjalistami w swojej niełatwej dziedzinie kształcenia. Chociaż siatka studiów na poszczególnych uczelniach, które oferują prawo, z pewnością będzie się różnić, to pewien trzon dający podstawy pod rozwój specjalistycznej wiedzy i umiejętności pozostanie niezmienny. Oto niektóre przedmioty obecne w siatce kształcenia:

 • etyka prawnicza,
 • ekonomia,
 • prawo dowodowe,
 • prawo policyjne,
 • prawo karne wykonawcze,
 • współczesne kultury prawne.

 

Jakie są ceny studiów na kierunku prawo w Szczecinie

Studia stacjonarne na kierunku prawo w Szczecinie w uczelniach publicznych są bezpłatne.

Z kolei studia niestacjonarne niezależnie czy uczelnia jest państwowa czy prywatna, są płatne, istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego w ratach – z czego bardzo często korzystają studenci. .

Więcej informacji na temat czesnego i systemu ratalnego można znaleźć na stronach internetowych szczecińskich uczelni.  

Prawo w Szczecinie - ceny:  

 • Uniwersytet Szczeciński: 4680 zł 

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie studiować na kierunku prawo w Szczecinie

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo (niestacjonarnie) w Szczecinie

 

Limity miejsc

Prawo w trybie niestacjonarnym w Szczecinie podobnie, jak inne kierunki studiów ograniczone jest limitami miejsc. 

Jak dostać się na studia w Szczecinie? O przyjęciu na studia w trybie niestacjonarnym zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń, jednak w przypadku przekroczenia ilości kandydatów w stosunku do liczby miejsc, obowiązuje konkurs świadectw – pod uwagę brana jest liczba uzyskanych punktów przez kandydata w czasie egzaminu maturalnego.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na prawo w trybie niestacjonarnym w Szczecinie to: filozofia, geografia, historia, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. 

Limity miejsc na kierunku prawo w Szczecinie:  

 • Uniwersytet Szczeciński: 250 

 *Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na prawo w trybie niestacjonarnym w Szczecinie po zarejestrowaniu się w systemie i dokonaniu opłat rekrutacyjnych zwykle muszą czekać kilka tygodni na ogłoszenie wyników rekrutacji bowiem terminy są ustalane indywidualnie przez poszczególne szczecińskie uczelnie.

Kandydaci na prawo w trybie niestacjonarnym w Szczecinie informację o wynikach będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK. Jakie dodatkowe informacje można znaleźć w systemie IRK?

Kandydaci w systemie mogą znaleźć również informację o zdobytych punktach, o zajętym miejscu, ale także i jakie dokumenty dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.  

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie:  

 • Uniwersytet Szczeciński: sierpień 2024

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Po ogłoszeniu wyników na prawo trybie niestacjonarnym w Szczecinie, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Szczecinie? 

Kandydaci na studia musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na prawo w trybie niestacjonarnym w Szczecinie powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne. Dokumenty jakie przyszli studenci prawa trybie niestacjonarnym muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kiedy należy złożyć dokumenty na studia niestacjonarne? Uczelnie w Szczecinie zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów po ogłoszeniu listy rankingowej osób zakwalifikowanych, w tym przypadku na kierunek studiów prawo w trybie niestacjonarnym.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni, jest to ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie, dlatego warto uprzednio je sprawdzić.

Jakie dokumenty zabrać? Są to m.in.: świadectwo dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, zaświadczenia o wynikach olimpiad (jeśli takowe liczyły się w rekrutacji), a także podanie i oświadczenie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Szczecinie:  

 • Uniwersytet Szczeciński: sierpień 2024

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni. 

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Szczecinie - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku prawo w Szczecinie

Studia na kierunku prawo w Szczecinie trwają 5 lat (studia jednolite).

Każdy przyszły prawnik powinien wiedzieć, że czas potrzebny na zdobycie kwalifikacji kierunkowych będzie znacznie dłuższy, niż w przypadku innych dziedzin kształcenia. Prawo jest kierunkiem jednolitym, co oznacza, że przebieg zawiera się w kilkuletnim cyklu, nieprzerwanym dodatkowym etapem. Na ukończenie tego prestiżowego kierunku będziesz musiał zagospodarować przynajmniej pięć lat. Po tym czasie odbędziesz aplikację prawniczą, podczas której zapoznasz się ze specyfiką zawodu oraz obierzesz konkretną drogę dalszego rozwoju. Zatem droga kształcenia studentów prawa jest najczęściej długa i kręta. Jednak prestiż wynikający z tytułu naukowego oraz szans zawodowych powinien wynagrodzić wszelkie niedogodności.

Prawo w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku prawo w Szczecinie

Zawód każdego absolwenta prawa jest przepełniony odpowiedzialnością za prawidłowy przebieg procesów związanych z wymiarem sprawiedliwości. W zależności od konkretnej aplikacji, absolwenci studiów prawniczych starają się o pracę w konkretnych placówkach. Jeśli ukończysz ten przyszłościowy kierunek, będziesz mógł zatrudnić się w sądownictwie, prokuraturze, więziennictwie na stanowiskach takich jak sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz. Absolwenci prawa mogą zająć się ochroną praw człowieka w międzynarodowych organizacjach pożytku publicznego, świadczyć profesjonalne usługi doradcze, a poprzez założenie własnego biura zyskują szansę na realizację najbardziej priorytetowych celów, bez konieczności wypełniania odgórnych zaleceń szefostwa.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Szczecinie

Zanim aplikujesz na prawo, powinieneś poważnie zastanowić się, czy jest to kierunek idealnie dopasowany do twoich predyspozycji i aspiracji. Jest to szczególnie ważne w perspektywie czerpania pełni satysfakcji ze zdobywanej wiedzy oraz uniknięcia przedwczesnego wypalenia zawodowego w dalszej przyszłości. Zatem jeśli:

 • Interesujesz się historią, wiedzą o społeczeństwie oraz naukami prawnymi,
 • chciałbyś związać swoją przyszłość z bardzo prestiżową dziedziną kształcenia,
 • bronienie sprawiedliwości leży w twoim interesie,

to najprawdopodobniej twoja aplikacja na prawo będzie w pełni uzasadniona. Zapoznaj się z regulaminem aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnej dozy wątpliwości i stresu, wynikających z niedoinformowania.

 

Zapisy na studia

Internetowa rejestracja kandydatów jest procesem pozwalającym na zgłoszenie swojej kandydatury do podjęcia prawa w sposób niezwykle prosty i szybki. Po wypełnieniu formularzy, które znajdziesz na stronie internetowej uczelni, na którą chcesz aplikować, pozostanie ci już tylko oczekiwanie na decyzję w sprawie twojego przyjęcia. Jeśli okaże się ona pozytywna, zadbaj o terminowe dostarczenie pliku następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego,
 • świadectwa maturalnego wraz z jego kserokopią,
 • fotografii do legitymacji studenckiej,
 • formularza pobranego ze strony internetowej.

Sprawdź czy to wszystko poprzez szczegółowe zapoznanie się z regulaminem kształcenia danego kierunku oraz uczelni.

Prawo w Szczecinie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Szczecinie

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku prawo w Szczecinie

Renoma, jaką wyróżniają się studia na kierunku prawo, jest niepodważalna. Świadczą o niej zarówno kompetencje posiadane przez absolwentów, zajmowane przez nich wysokie stanowiska, a przede wszystkim pozytywne opinie samych studentów. Zapoznanie się z nimi może ułatwić utwierdzenie się w przekonaniu, że wybór prawa jest tym najwłaściwszym.

Tomasz, student czwartego roku prawa w Szczecinie, mówi:

„Bliscy powtarzali mi, że połączenie tak wymagającego kierunku, jakim niewątpliwie jest prawo, z niestacjonarnym wymiarem kształcenia okaże się przysłowiowym strzałem w kolano. Na szczęście nie mieli racji. Co prawda bywa bardzo ciężko, jednak dla chcącego nic trudnego. Obecnie jestem prawie na finiszu mojego kształcenia, a gdybym mógł jeszcze raz od początku ukształtować swoją drogę nauki, postąpiłbym dokładnie tak samo”.

Pozostałe uczelnie w Szczecinie na których jest kierunek PRAWO

komentarze (0)