ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia w Lublinie

zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Odkryj studia zarządzanie zasobami ludzkimi w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie zasobami ludzkimi studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie zasobami ludzkimi to niezwykle popularna propozycja kształcenia, która jest zgodna z oczekiwaniami rynku pracy. Oferta jest idealna dla osób, które w życiu zawodowym chcą zająć się diagnozą i planowaniem w zakresie gospodarowania potencjałem społecznym organizacji.

Kompleksowo opracowany program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak: zarządzanie operacyjne i strategiczne w przedsiębiorstwie, pozyskiwanie kompetencji, badania marketingowe w przedsiębiorstwie, zdrowie a środowisko pracy. Studenci uczą się, w jaki sposób pozyskiwać kadry oraz rozwijają umiejętności potrzebne do prowadzenia programów rozwoju kadr i nadzorowania procesów oceny efektów pracy.

Abiturienci odznaczają się samodzielnością w działaniu, umiejętnością pracy w zespole, komunikatywnością, dobrą organizacją pracy. Zatrudniani są w działach HR, biurach karier, Human Resources, agencjach konsultingowych, jako Headhunter.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Management stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku management

Pokaż więcej

Komentarze (0)