INTEGRACJA EUROPEJSKA

INTEGRACJA EUROPEJSKA

INTEGRACJA EUROPEJSKA

Studia w Lublinie

integracja europejska

 

Odkryj studia integracja europejska w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Integracja europejska studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Oferta kształcenia odnosząca się do integracji europejskiej umożliwi Ci zgłębianie międzynarodowych stosunków kulturalnych, politycznych, gospodarczych. Studenci mają okazję zapoznać się ze stosunkami militarnymi, jak również ochroną praw mniejszości i praw człowieka.

Kompleksowy plan zajęć wypełniony jest takimi przedmiotami jak: decydowanie międzynarodowe, polityka zagraniczna RP, polityka UE w zakresie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, organizacja i techniki służby zagranicznej, społeczno-kulturowy wymiar integracji europejskiej, polityka UE w zakresie ochrony zdrowia, religie i związki wyznaniowe.

Wszechstronne wykształcenie wpływa na zatrudnienie w konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, polskich placówkach dyplomatycznych, biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych, a także w agencjach marketingowych i wydawniczych, hotelach i biurach podróży, firmach spedycyjnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia INTEGRACJA EUROPEJSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)