SZTUKA MEDIÓW CYFROWYCH

SZTUKA MEDIÓW CYFROWYCH

SZTUKA MEDIÓW CYFROWYCH

Studia w Lublinie

sztuka mediów cyfrowych

 

Odkryj studia sztuka mediów cyfrowych w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Sztuka mediów cyfrowych studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Sztuka mediów cyfrowych to interesująca propozycja kształcenia graficznego, która umożliwi Ci realizację projektów artystycznych z zakresu grafiki cyfrowej oraz multimediów opierających się na montażu obrazu i dźwięku.

Abiturienci umiejętnie przygotowują swoje prace do druku, tworzą prezentacje ekranowe i internetowe. Odnajdują się w animacji cyfrowej i eksperymentalnych formach filmowych. Zatrudniani są jako: projektanci multimediów w studiach filmowych; w charakterze grafików komputerowych, którzy posługują się programami komputerowymi do tworzenia grafiki i animacji oraz grafiki na potrzeby stron internetowych; na stanowiskach promotorów sztuk plastycznych na rynku sztuki w instytucjach promocyjnych, mass mediach.

Studenci uczęszczają na zajęcia praktyczne obejmujące wykorzystywanie graficznych programów komputerowych (na przykład ADOBE Photoshop i Illustrator), a także przedmioty odnoszące się do grafiki wydawniczej i projektowania grafiki na strony internetowe oraz do tworzenia multimediów i animacji komputerowej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia SZTUKA MEDIÓW CYFROWYCH

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Grafika stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 5 lat • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku grafika

Komentarze (0)