Studia sportowe Radom

Studia sportowe Radom

Studia sportowe Radom

Największy wybór studiów

sportowych w Radomiu

Odkryj kierunki sportowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

13.01.2023

Studia sportowe Radom | woj. mazowieckie

Studia sportowe w Radomiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia sportowe Radom
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA SPORTOWE W RADOMIU - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Turystyka i rekreacja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Wychowanie fizyczne stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Radomiu są studia sportowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI SPORTOWE W RADOMIU

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

Rekrutacja i wymagania na studia sportowe w Radomiu

Aby dostać się na studia sportowe w Radomiu należy przystąpić do konkursu świadectw. Język polski, język obcy, biologia, historia, chemia – to przedmioty, które mogą mieć duże znaczenie podczas procesu rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI SPORTOWE W RADOMIU

Jak wyglądają studia sportowe w Radomiu?

Studia sportowe w Radomiu to odpowiedź na zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie. Dobrze wiemy, że aktywność ruchowa jest biologiczną potrzebą człowieka, choć niestety nie wszyscy taką potrzebę posiadają. Brak aktywności fizycznej prowadzi do tzw. chorób cywilizacyjnych, określanych też mianem chorób XXI wieku; otyłość, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze. Dlatego należy kształcić tych, którzy zmienią nawyki innych ludzi.

Studia sportowe w Radomiu to studia przeznaczone dla osób, które wierzą w słynną sentencję mówiącą, że sport to zdrowie oraz mają pewność, że na wiele chorób najlepszym lekarstwem jest ruch. Studia sportowe w Radomiu realizowane są na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego, a celem kształcenia studentów jest zdobycie przygotowania do pracy zawodowej w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej.

Przedmioty prowadzone w ramach programu nauczania, takie jak: anatomia, podstawa psychologii, biologiczne podstawy rozwoju człowieka, biochemia, fizjologia człowieka, czy edukacja zdrowotna mają dostarczyć wiedzę, dzięki której przyszli absolwenci będą mogli wpływać na zdrowie dzieci i dorosłych, niezależnie od tego w jakim miejscu znajdą zatrudnienie.

Siatka zajęć, bogata w kilka popularnych dyscyplin sportowych, takich jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, czy lekkoatletyka na pewno zachęci niejednego sympatyka aktywności fizycznej do podjęcia studiów, a potem do dzielenia się swoją pasją, wiedzą i umiejętnościami. Czy trzeba się mocno nagimnastykować? Na pewno trzeba przeczytać co oferują studia sportowe w Radomiu.

 

Praca po studiach sportowych w Radomiu

Absolwenci studiów sportowych w Radomiu nabywają wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych oraz nauk o kulturze fizycznej, a także opanowują umiejętności usprawniania ciała. Dzięki dobremu połączeniu teorii i praktyki zostają przygotowani do pracy dydaktyczno- wychowawczej, do promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy czy środowisku lokalnym, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie.

Wśród możliwości, jakie stoją przed absolwentami studiów sportowych są: podjęcie pracy w szkołach w roli nauczyciela wychowania fizycznego oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej, w roli osoby prowadzącej zajęcia pozalekcyjne w instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej. Inny miejscami, w których absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie są: kluby sportowe, wciąż bardzo popularne siłownie i kluby fitness, czy też centra odnowy biologicznej.

Zmiany zachodzące w społeczeństwie, niezależnie od tego czy w dobrą czy złą stronę, będą miały pozytywny wpływ na zatrudnienie absolwenta studiów sportowych. Promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej zawsze będzie ważnym tematem, zatem instruktorzy, czy trenerzy personalni nie powinni martwić się o swoją pracę. Sport to szerokie pojęcie i wierzyć trzeba w to, że chętnych do jego uprawiania będzie coraz więcej.

Komentarze (0)