Studia sportowe Lublin

Studia sportowe Lublin

Studia sportowe Lublin

Największy wybór studiów

sportowych w Lublinie

Odkryj kierunki sportowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

16.12.2022

Studia sportowe Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia sportowe w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia sportowe Lublin
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA SPORTOWE W LUBLINIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana stacjonarne I stopnia
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa stacjonarne I stopnia
Tourism management stacjonarne I stopnia
Turystyka historyczna stacjonarne I stopnia
Turystyka i rekreacja stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Wychowanie fizyczne stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są studia sportowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI SPORTOWE W LUBLINIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia sportowe w Lublinie

Aby dostać się na studia sportowe w Lublinie należy na odpowiednio wysokim poziomie zdać maturę z przedmiotów wiodących. Jakie to przedmioty? Sprawdźcie w wykazie rekrutacyjnym, informatory dostępne są na stronie każdego uniwersytetu przy każdym kierunku. Przedmioty te zmieniają się z roku na rok, dlatego za każdym razem warto sprawdzić, czy aby na pewno wysoki poziom zdanej matematyki ma kluczowe znaczenie czy też nie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI SPORTOWE W LUBLINIE

Jak wyglądają studia sportowe w Lublinie?

Studia sportowe w Lublinie jako takie nie są prowadzone. Możecie tu wybrać się na studia turystyczne, przygotować się do pracy w branży rekreacyjnej. Tylko Uniwersytet Przyrodniczy prowadzi studia wychowania fizycznego. Studia te przygotowują przyszłych nauczycieli w-fu do profesjonalnego wspierania rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku szkolnym.

Lublin odznacza się jednak na tle innych uczelni prowadzących kierunki sportowe specjalnością, jaka prowadzone jest na kierunku wychowanie fizyczne - jeździectwo i sporty wodne. Połączenie jazdy konnej z pływaniem - taka specjalizacja pojawia się tylko w Lublinie. Jeśli chcesz związać swoje życie z branżą turystyczną, poszukujesz wrażeń w biznesie hotelarskim, bądź w organizacji wycieczek i wakacji - to wybierz studia sportowe w Lublinie. Spójrz, jakie kierunki możesz tutaj wybrać.

 

Studia sportowe w Lublinie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia sportowe w Lublinie możesz realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata i kończą się egzaminem licencjackim. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na pierwszym stopniu. Trwają dwa lata i kończą się tytułem magistra. Lubelskie uczelnie oferują także studia podyplomowe, które umożliwiają zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie w formie podyplomowej odbywa się niestacjonarnie w trakcie dwóch semestrów. Do kategorii studiów podyplomowych zaliczyć możemy: psychologię sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego oraz wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej.

Poszczególne kierunki sportowe możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, natomiast na studiach zaocznych w weekendy. To Ty decydujesz, w jakim trybie chcesz zdobywać edukację wyższą.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów sportowych w Lublinie

Wśród kierunków sportowych, które możesz realizować na lubelskich uczelniach, znajdziesz przede wszystkim wychowanie fizyczne, turystykę i rekreację oraz aktywność fizyczną i agroturystykę kwalifikowaną. Wśród popularnych propozycji kształcenia znajdziesz także krajoznawstwo i turystykę kulturową oraz turystykę historyczną.

Placówki akademickie w Lublinie proponują edukację w języku polskim oraz w języku angielskim (tourism management). Kierunki anglojęzyczne otwierają absolwentów na podejmowanie działań naukowych i zawodowych na arenie międzynarodowej. Studia sportowe są rozwijane dzięki propozycjom specjalizacyjnym, umożliwiającym poszerzenie wiedzy i kompetencji w danej dziedzinie.

Studenci, którzy mają już tytuł poświadczający wykształcenie wyższe, mogą wybrać także studia podyplomowe. Ośrodki akademickie przedstawiają bogatą ofertę kształcenia, a poszczególne wydziały są przystosowane do realizowania postępowania dydaktycznego w zakresie nauk sportowych.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów sportowych:

 • aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana
 • krajoznawstwo i turystyka kulturowa
 • tourism management
 • turystyka historyczna
 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki sportowe w Lublinie?

Studia sportowe znajdziesz w Lublinie zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Studia turystyczne, które możemy zaliczyć do kategorii sportowej, oferuje przede wszystkim Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. To tutaj znajdziesz tourism management, turystykę historyczną, turystykę i rekreację. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odkryjesz natomiast tajniki krajoznawstwa i turystyki kulturowej.

Kierunki sportowe i turystyczne mają w swojej ofercie także Uniwersytet Przyrodniczy oraz Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza. Niezależnie od tego, czy będziesz studiował/a aktywność fizyczną i agroturystykę kwalifikowaną, wychowanie fizyczne czy też turystykę i rekreację, pamiętaj, że lubelskie uczelnie są przystosowane do realizowania kształcenia w zakresie nauk i dziedzin sportowych. Zapoznaj się szczegółowo z bogatą ofertą kształcenia poszczególnych placówek akademickich i wybierz opcję, która najbardziej Ci odpowiada.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki sportowe w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia sportowe w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Kierunki sportowe i turystyczne są idealne dla osób, interesujących się turystyką i rekreacją, krajoznawstwem, agroturystyką, wychowaniem fizycznym. Kandydaci na tego typu studia powinni odznaczać się odpowiednimi predyspozycjami, a co najważniejsze powinni być pasjonatami zdrowego tryby życia, różnego typu aktywności fizycznych, turystyki historycznej i kulturowej.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • trener personalny
 • choreograf teatralny
 • tancerz
 • nauczyciel wychowania fizycznego
 • specjalista ds. turystyki
 • specjalista ds. turystyki i rekreacji
 • menedżer organizacji sportowych
 • zarządca obiektów sportowych
 • trener przygotowania motorycznego
 • rener sportu w wybranej dyscyplinie

 

Warto śledzić rynek pracy, który zmienia się dynamicznie, a jednak przedstawia propozycje zatrudnienia w tym zakresie. Sprawdź, jakich specjalistów w danym momencie szukają pracodawcy. Może to być cenną wskazówką, która pozwoli wybrać odpowiedni kierunek z dziedziny studiów sportowych.

Absolwenci w zależności od realizowanego kierunku i specjalności mogą liczyć na pracę w klubach sportowych, klubach fitness, stowarzyszeniach dorosłych, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych, organizacjach dla dzieci i młodzieży, w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach odnowy biologicznej, instytucjach zajmujących się podtrzymywaniem i poprawą zdrowia, klubach i świetlicach terenowych, w domach kultury i w branży turystycznej. Możesz być zatrudniony/a w ośrodkach spa i wellness, sanatoryjnych i rehabilitacyjnych, biurach podróży, agencjach turystycznych, agencjach touroperatorów.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Pamiętaj, że poszczególne placówki akademickie w Lublinie przedstawiają oryginalne oferty kształcenia, co oznacza, że nie na każdej uczelni znajdziesz taki sam kierunek studiów. Jeśli chcesz studiować krajoznawstwo i turystykę kulturową, wybierz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dla tych, którym marzy się kariera w zakresie aktywności fizycznej i agroturystyki kwalifikowanej, propozycję dydaktyczną przygotował Uniwersytet Przyrodniczy.

Zupełnie inaczej będzie wyglądało kształcenie w zakresie turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Przyrodniczym w stosunku do tego prezentowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Uczelnie w Lublinie odznaczają się unikatowym charakterem, co wpływa także na sposoby nauczania. Zweryfikuj także, jakie możliwości rozwoju daje Ci dany ośrodek akademicki.

Istotne są wyjazdy międzyuczelniane zarówno krajowe, jak i zagraniczne, programy stażowe i stypendialne, zajęcia pozauczelniane, zajęcia w terenie. Sprawdź także przystosowanie techniczne i merytoryczne danej uczelni do realizowania kształcenia w zakresie nauk sportowych i turystycznych.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia sportowe w Lublinie?

Studia to jeden z najważniejszych etapów w życiu rozwijającego się człowieka. To czas zawierania najtrwalszych przyjaźni oraz zdobywania kontaktów znaczących z perspektywy tworzonej kariery zawodowej. Nic tak nie zacieśnia więzi z drugim człowiekiem, jak studia sportowe, które wymagają otwartości na życie i drugiego człowieka.

Lublin to popularne miasto akademickie, w którym czeka na Ciebie wiele atrakcji różnego rodzaju – od imprez masowych, wydarzeń sportowych i kulturalnych po festiwale naukowe. Władze miasta chętnie wspierają studentów, tworząc we współpracy z uczelniami i przedsiębiorcami programy stypendialne i stażowe. Uczelnie konsultują się z firmami i instytucjami, a dzięki temu przygotowują program studiów na podstawie wytycznych przyszłych pracodawców.

Uczelnie w Lublinie dbają o rozwój naukowy podopiecznych, zachęcając do brania udziału w grantach badawczych i konferencjach naukowych oraz do zakładania kół naukowych. Studia sportowe zobowiązują do czynnego uczestniczenia w różnego rodzaju zawodach oraz wydarzeniach związanych ze zdrowiem i sportem, a także turystyką i rekreacją. Studenci mają także szansę na realizowanie zajęć w terenie. Wybierz studia sportowe w Lublinie i postaw na rozwój nie tylko naukowy i zawodowy, ale i egzystencjalny.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach sportowych

Po studiach sportowych turystycznych czeka na Ciebie praca w hotelach, w biurach i agencjach podróży, bądź praca podróżnika - samodzielnego, zbierającego fundusze na swój własny podbój świata. Warto wybrać studia turystyczne w języku angielskim, mają one bardziej praktyczny wymiar. Przygotują Was do pracy w międzynarodowych agencjach podróży, w firmach zajmujących się marketingiem i reklamą turystyki.

Często absolwenci tego rodzaju studiów znajdują zatrudnienie w zagranicznych miejscowościach jako przewodnicy turystyczni. Współpracują z samorządami w opracowywaniu polityki turystycznej, prowadzą badania historycznego miejscowości, zajmują się turystyką z każdej perspektywy.

Po studiach wychowania fizycznego oczywiście czeka na Was praca w szkołach jako nauczyciela w-fu, jak i jako trenerzy w popularnych ORLIKACH czy na stadionach miejskich. Absolwenci wychowania fizycznego, którzy trenują wybraną dyscyplinę to także trenerzy, właściciele klubów fitness, trenerzy personalni.

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA SPORTOWE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARIE CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA SPORTOWE

W Lublinie jako takich studiów sportowych nie uświadczycie. Prowadzone są tu studia turystyczne, które należą do grupy studiów sportowych. Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej zaprasza na kierunki:

 • tourism management - studia I stopnia, stacjonarne, studia w języku angielskim
 • turystyka i rekreacja - studia I i II stopnia, stacjonarne

Dowiedz się więcej>

 


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE STUDIA SPORTOWE

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na studia wychowanie fizyczne - studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, w ramach których możecie realizować specjalności takie jak: jeździectwo i sporty wodne, specjalizacja nauczycielska.

Dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)