Ochrona środowiska studia II stopnia Szczecin

Ochrona środowiska studia II stopnia Szczecin

Ochrona środowiska studia II stopnia  Szczecin

Studia II stopnia w Szczecinie

ochrona środowiska

Odkryj ochronę środowiska w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Ochrona środowiska studia II stopnia (magisterskie) Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku ochrona środowiska w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska studia II stopnia Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ochrona środowiska

Uczelnie, gdzie ochrona środowiska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Ichtiologia i akwakultura stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ichtiologia i akwakultura

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Szczecinie?

Aby zostać studentem kierunku ochrona środowiska będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów inżynierskich. Dodatkowo, kandydaci przejdą obowiązkowy test lub rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich wiedzę z zakresu ekologii, biologii i pokrewnych nauk.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 20.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 24.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 17.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Szczecinie

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Przedmioty:

biologia, język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac. I stopnia:
30
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska (studia II stopnia) w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska (studia II stopnia) w Szczecinie

  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Kierunki ochrona środowiska w Szczecinie

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Szczecinie?

Ochrona środowiska to całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód otoczeniu lub zasobom naturalnym. Współcześnie, w dobie rozwoju technologicznego i przemysłowego, środowisko jest narażone na coraz większą degradacje, dlatego też niezwykle ważne jest promowanie myśli ekologicznej i poodejmowanie środków mających na celu utrzymanie zrównoważonego rozwoju przyrody. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek ochrona środowiska w Szczecinie.

Idealnymi kandydatami na powyższe studia biologiczne i przyrodnicze będą osoby o wszechstronnych zainteresowaniach z zakresu ekologii, biologii i pokrewnych nauk. Jeżeli dodatkowo chciałbyś mieć realny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego, to kierunek ten będzie dla ciebie odpowiednim wyborem.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek ochrona środowiska będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, przyrodniczych i technicznych. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów związanych z tym obszarem tematycznym, między innymi:

  • Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Gleboznawstwo szczegółowe
  • Polityka ochrony środowiska
  • Planowanie przestrzenne i projektowanie

Ponadto, w czasie studiów będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, która będzie odpowiednio dopasowana do twoich zainteresowań i planów zawodowych. Aktualną ofertę modułów specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych. Jako student zapoznasz się również z regulacjami prawnymi dotyczącymi ekologii oraz ochrony środowiska i nauczysz się ich stosowania w praktyce.

Oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Tym samym poznasz techniki przeprowadzania specjalistycznych badań poziomu zanieczyszczenia środowiska oraz nauczysz się projektowania i nadzorowania procesów technologicznych z zakresu ochrony środowiska. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje z powodzeniem wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Szczecinie, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska trwają półtora roku lub dwa lata, czyli trzy lub cztery semestry. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł magistra, który otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Jaka praca po studiach?

Ukończenie studiów biologicznych i przyrodniczych w Szczecinie daje gwarancje wszechstronnego wykształcenia i stabilnej pozycji zawodowej, zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy.

Jako absolwent kierunku ochrona środowiska znajdziesz zatrudnienie w firmach i instytucjach zajmujących się ekologią i ochroną środowiska. Ponadto, idealnie odnajdziesz się w organach administracji państwowej i samorządowej, gdzie wykorzystasz kompleksową wiedzę zdobytą w czasie studiów.

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z ośrodkami badawczo-naukowymi lub specjalistycznymi laboratoriami. Co więcej, możesz także rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej o profilu dopasowanym do twojego wykształcenia.

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Komentarze (0)