Matury próbne 2023 terminy testów diagnostycznych! Odbędą się we wrześniu i grudniu!

Matury próbne 2023 terminy testów diagnostycznych! Odbędą się we wrześniu i grudniu!

Matury próbne 2023 terminy testów diagnostycznych! Odbędą się we wrześniu i grudniu!

27.12.2022

Matury próbne 2023 - terminy testów diagnostycznych! Odbędą się w grudniu!

Egzamin maturalny jest bardzo dużym przeżyciem dla większości uczniów. To właśnie on decyduje o tym, czy absolwent szkoły średniej dostanie się na wymarzone studia.

O tym, jak dobrze przygotowani są uczniowie do egzaminu dojrzałości oni sami będą mogli przekonać się już niebawem. Wyjaśniamy, kiedy odbędą się matury próbne.

Przyszli maturzyści z pewnością już teraz zastanawiają się, kiedy odbędą się matury próbne. Czy zostało im jeszcze wystarczająco dużo czasu na powtórzenie materiału? Okazuje się, że niekoniecznie, ponieważ matura próbna odbędzie się dosłownie lada dzień.

Matury próbne w 2023 roku są swego rodzaju "rozgrzewka" przed właściwym egzaminem maturalnym, który odbędzie się już za kilka miesięcy – w maju 2023 roku.

Testy diagnostyczne, które odbędą się lada dzień to już "druga edycja" matur próbnych w tym roku. Uczniowie będą musieli zmierzyć się z próbnym egzaminem maturalnym z każdego przedmiotu obowiązkowego, czyli: matematyki, języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego (zazwyczaj jest nim język angielski), a także jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Matury próbne, które będą obowiązywały maturzystów, będą przeprowadzane jedynie w formie pisemnej. Uczniowie nie będą przystępować do matury próbnej w formie ustnej, co z pewnością ucieszy wielu uczniów, dla których taka forma egzaminu jest dużym stresem.

Kiedy odbędzie się matura próbna?

Próbne matury w formule 2023 odbędą się od 12 do 22 grudnia 2022 roku. Egzaminy będą przeprowadzane w nowej formule 2023. Udział szkół w próbnych maturach jest nieobowiązkowy.

Egzamin maturalny to ogromne emocje dla uczniów. Dobrym przygotowaniem, by je okiełznać, może być matura próbna. Ten próbny egzamin pokaże również, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiedzę, potrzebną do zdania właściwiej matury w maju 2023 roku.

Pierwsza tura próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2023 odbyła się już na początku roku szkolnego 2022/2023. Uczniowie mogli przystąpić do egzaminu próbnego zorganizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjnej w następujących terminach:

  • 28-30 września 2022 roku (środa, czwartek, piątek) – próbny egzamin maturalny w formule 2023 organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 28 września odbędzie się próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, 29 września – z matematyki na poziomie podstawowym, a 30 września z języków obcych na poziomie podstawowym (język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski).

  • 12-22 grudnia 2022 roku – próbny egzamin maturalny w formule 2023 organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Testy diagnostyczne w tym terminie obejmą wszystkie przedmioty maturalne na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Terminy matury próbnej - harmonogram (grudzień 2022)

Próbne matury odbędą się  od 12 do 22 grudnia 2022. Egzaminy będą przeprowadzane w nowej formule 2023. Udział szkół w próbnych maturach jest nieobowiązkowy. Egzaminy odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Data
Godzina 9:00
Godzina 14:00
12 grudnia 2022
poniedziałek
język polski – pp*-
-
13 grudnia 2022
wtorek
język angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
14 grudnia 2022
środa
matematyka – pp
języki mniejszości narodowych – pp
filozofia – pr*
historia muzyki – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
język kaszubski – pr
język łemkowski – pr
15 grudnia 2022
czwartek
język polski – pr
język niemiecki – pr
język niemiecki – dj*
język francuski – pr
język francuski – dj
16 grudnia 2022
piątek
język angielski – pr
język angielski – dj
historia sztuki – pr
wiedza o społeczeństwie – pr
19 grudnia 2022
poniedziałek
matematyka – pr
języki mniejszości narodowych – pr
język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
20 grudnia 2022
wtorek
biologia – pr
informatyka – pr
język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
język włoski – pr
język włoski – dj
21 grudnia 2022
środa
chemia – pr
historia – pr
22 grudnia 2022
czwartek
geografia – pr
fizyka – pr

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaznacza, że przystąpienie do próbnej matury jest dobrowolne dla każdej ze szkół. Próbna matura jest przeprowadzana w celu informacyjnym – uczniowie będą mogli zapoznać się z nową formą egzaminu i oceniania wiedzy. Na podstawie matur próbnych nauczyciele nie mogą wystawiać ocen semestralnych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaleca także, by próbne matury odbyły się w podobnej formie, jak te właściwe w maju. Dzięki temu uczniowie będą mogli zaznajomić się ze wszystkimi procedurami, a to z pewnością sprawi, że matura w maju 2023 roku nie będzie dla nich aż tak stresującym przeżyciem.

MATURY PRÓBNE WRZESIEŃ:

matura próbna z języka polskiego - wrzesień

matura próbna z matematyki - wrzesień

matura próbna z języka obcego - wrzesień

 

MATURY PRÓBNE GRUDZIEŃ:

matura próbna z języka polskiego - grudzień

matura próbna z matematyki - grudzień

matura próbna z języka angielskiego - grudzień

matura próbna z biologii - grudzień

matura próbna z chemii - grudzień

matura próbna z geografii - grudzień

matura próbna z historii - grudzień

Co jeśli uczeń będzie nieobecny na próbnej maturze?

Jeżeli uczeń ze względów losowych nie będzie mógł uczestniczyć w teście diagnostycznym (próbnej maturze) w szkole, to może zapoznać się z arkuszami maturalnymi w domu, robiąc to we własnym zakresie.

W dniu, w którym będzie obywał się test diagnostyczny z danego przedmiotu, na stronie CKE oraz stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną zamieszczone arkusze i materiały niezbędne do przeprowadzenia testu diagnostycznego w Formule 2023.

Sprawdź

arkusze maturalne

Ile trwają matury 2023

Jak przygotować się do matury próbnej?

Uczniowie, przed przystąpieniem do próbnego egzaminu maturalnego, podobnie jak do właściwej matury w maju, chcą się jak najlepiej przygotować.

Co więc należy zrobić, jakich zasad przestrzegać, by wyniki z matury próbnej były zadowalające dla ucznia? Oto kilka wskazówek.

Przede wszystkim należy zapoznać się z wcześniejszymi arkuszami egzaminów maturalnych. Pozwoli to oswoić się z rodzajem zadań, a także uniknąć stresu podczas pisania matury próbnej. Należy także dokładnie sprawdzić czas, jaki będzie przeznaczony na rozwiązanie zadań z konkretnego przedmiotu (sprawdź ile trwają matury).

Warto również zapoznać się z informatorami z danych przedmiotów opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (w tym roku należy je czytać razem z aneksami do nich). Trzeba także sprawdzić, co można wnosić ze sobą na egzamin maturalny (na egzaminach z poszczególnych przedmiotów obowiązują inne zasady).

Dobrze również, by przed próbną maturą uczeń przypomniał sobie po kolei wiadomości z poszczególnych działów. Konieczne jest także systematyczne rozwiązywanie zadań – czasami sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją utrwalać i ćwiczyć swoje umiejętności, np. z matematyki.

Z języka polskiego warto przypomnieć sobie wszystkie omawiane lektury (pomóc w tym mogą na przykład streszczenia), a także plan zdarzeń, najważniejszych bohaterów książki. Szalenie istotne jest również to, by uczeń przypomniał sobie zasady pisania wypracowań (na przykład rozprawki, etc).

Maturzysta powinien także przypomnieć sobie słówka (lub dopiero się ich nauczyć) z języka obcego nowożytnego. W informatorze o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego w wymaganiach egzaminacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna wymieniła poszczególne działy, z których uczeń musi opanować słownictwo.

czytaj dalej

jak przygotować się do matury

jak przygotować się do matury z matematyki

jak przygotować się do matury z angielskiego

co warto wiedzieć przed maturą

Jak będzie wyglądała nowa matura w 2023 roku?

Matura w nowej formule będzie różnić się od tej, z którą do tej pory uczniowie mieli do czynienia. Maturzyści będą mieli do rozwiązania więcej zadań, ale dostaną też na to więcej czasu.

Na maturę z języka polskiego uczniowie będą mieli 240 minut (do tej pory było to 170 minut). Egzamin będzie składać się trzech części:

  • Język polski w użyciu (10 pkt)
  • Test historycznoliteracki (15 pkt)
  • Wypracowanie (35 pkt)

Wypracowanie przyjmie formę wypowiedzi argumentacyjnej. Uczniowie będą mieli większą dowolność w pisaniu, a dodatkowo sami wybiorą lekturę, na której oprą swoją tezę.

Co zmieni się na maturze z matematyki? Czas trwania egzaminu zostanie zwiększony o 10 minut (ze 170 na 180 minut). Liczba zadań otwartych na maturze w 2023 roku będzie z kolei wynosiła od 9 do 13. Czas trwania egzaminu z języka obcego nie zmieni się. Będzie można jednak uzyskać więcej punktów – nie 50, ale 60.

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie będą przystępować także do ustnych matur w nowej formule. Uczniowie zapoznają się wcześniej z pulą jawnych pytań na maturę i w dniu egzaminu wylosują określony zestaw.

Dowiedz się więcej

zmiany na maturze 2023

Czy każdy uczeń musi przystąpić do matury próbnej?

Pytanie, które często wybrzmiewa wśród szkolnych murów to: czy matura próbna jest obowiązkowa. Z pewnością zastanawiają się nad tym uczniowie, którzy być może z przyczyn zdrowotnych lub losowych obawiają się, że nie będą mogli do niej przystąpić.

Choć zdaje się, że większość uczniów myśli, że matury próbne, czyli testy diagnostyczne, są obowiązkowe, to wcale tak nie jest. Są one dobrowolne dla uczniów, a szkoła indywidualnie decyduje o tym, czy je przeprowadzić.

Pierwsze matury próbne w 2022 roku (przed maturą w maju 2023 roku) uczniowie mają już za sobą. Zostały one przeprowadzone we wrześniu 2022 roku, czyli na początku roku szkolnego. Uczniowie pisali wtedy maturę próbną z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Większość szkół zdecydowała się wtedy na przeprowadzenie takich testów diagnostycznych. Dlaczego? Nauczyciele mogą w ten sposób ocenić poziom wiedzy, jaką uczniowie zdobyli podczas ostatnich lat nauki w szkole średniej i jeszcze przez te kilka miesięcy, które zostały do właściwej matury – nadrobić ewentualne zaległości z maturzystami. Uczniowie z kolei mogą oswoić się z tym, w jaki sposób będzie przebiegał egzamin maturalny w maju 2023 roku.

Warto pamiętać o tym, że wyniki egzaminów diagnostycznych nie powinny w żaden sposób wpływać na oceny cząstkowe uczniów. Nie jest jednak zakazane ocenianie matur próbnych i zapewne wielu nauczycieli wystawi uczniom oceny za wynik testu diagnostycznego

Dowiedz się więcej

matura 2023

wyniki matur

matura poprawkowa

kierunki studiów

rekrutacja na studia

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia