Jak napisać dobrze punktowane wypracowanie? - matura 2024

Jak napisać dobrze punktowane wypracowanie? - matura 2024

Jak napisać dobrze punktowane wypracowanie? - matura 2024

05.05.2024

Matura 2024. Jak napisać dobrze punktowane wypracowanie 

Matura 2024 rozpocznie się już we wtorek 7 maja 2024 r. - maturzyści zasiądą do arkuszy maturalnych z języka polskiego. Majówka jest ostatnią okazją na powtórki. Absolwenci szkół średnich przeglądają swoje notatki z kilku ostatnich lat, przypominają sobie najistotniejsze wątki w lekturach obowiązkowych. My z kolei, radzimy, jak napisać wypracowanie, aby otrzymać maksymalną ilość punktów.

Uważnie przeczytaj temat wypracowania

Maturzysto, polecenia i temat wypracowania czytaj uważnie, nawet kilka razy! Niedoczytanie bądź złe zrozumienie wybranego tematu jest jednym z najczęstszych powodów, przez którego zdający tracą cenne punkty. Zwolnij i na spokojnie przeanalizuj treść zadania.

Podczas matury 2024 w formule 2023 absolwenci szkół średnich napiszą wypracowanie argumentacyjne. Eksperci radzą, aby w trakcie tworzenia pracy, podkreślić sobie słowa kluczowe, dzięki czemu zagwarantujesz sobie, jak najmniej potknięć.

czytaj dalej

porady polonistów

język polski pewniaki maturalne

Zaplanuj pracę

Spora część abiturientów gubi się w pisanej przez siebie treści. Dobrym sposobem na dobre wypracowanie jest opracowanie go punkt po punkcie, bazując na wcześniej przygotowanym przez siebie w brudnopisie planie działania. Poloniści radzą zrobić to w kilku krokach: znajdź dwa przykłady i dwa konteksty, zbuduj argumenty na ich podstawie, następnie przyjrzyj się argumentom i połącz je w spójne stanowisko. Zacznij pisać wypracowanie.

Argumentuj!

Kolejnym dość często powtarzanym przez maturzystów błędem jest streszczanie treści lektury w wypracowaniu. Maturzysto, pamiętaj, że twoim zadaniem jest napisanie pracy argumentacyjnej, a nie streszczanie dzieł, które przeczytałeś. W przypadku, kiedy uczeń, zamiast argumentować, będzie tylko i wyłącznie streszczał, może to skutkować wyzerowaniem pracy!

Stosuj bogate słownictwo i składnie

Czy wiedziałeś, że Formuła 2023 egzaminu pozwala sprawdzającemu przyznanie aż 7 punktów za zakres i poprawność środków językowych? Taka punktacja piechotą nie chodzi! Negatywnie wpływają na nią m.in. błędy językowe. Możesz z kolei zabłysnąć zróżnicowaną składnią i leksyką. Rozpracujmy, co warto zawrzeć w pracy, aby otrzymać dodatkowe punkty.

Mogą to być np.: co najmniej 4 różne struktury składniowe, np. zdanie pojedyncze, zdanie złożone, zdanie wielokrotnie złożone, imiesłowowy równoważnik zdania (czyli część zdania z -ąc lub -wszy/-łszy, np. analizując ten problem), strona bierna (jest rozumiany, został zrozumiany), poprawne wprowadzanie cytatu, zdanie pytające (cóż szkodzi ci dodać pytanie retoryczne), zdanie wtrącone itd.

Zobacz także

Jak napisać streszczenie na maturze

Jak napisać rozprawkę na maturze

Jak napisać interpretację wiersza

Funkcje językowe w tekście

Błąd kardynalny na maturze

Najtrudniejsze tematy wypracowań na maturze z polskiego

Pytania jawne CKE

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia