Akademia Górniczo-Hutnicza - kierunki studiów 2022/2023

 Akademia Górniczo-Hutnicza - kierunki studiów 2022/2023

Akademia Górniczo Hutnicza

kierunki studiów 2022

Odkryj kierunki na AGH i sprawdź gdzie możesz studiować 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - kierunki studiów 2022

Kandydaci na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku akademickim 2022/2023 mają do wyboru 68 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według liczby kandydatów na jedno miejsce to: informatyka stosowana (10,75), informatyka i systemy inteligentne (9,34), cyberbezpieczeństwo (7,31), inżynieria i analiza danych (6,58), zarządzanie (6,38), informatyka społeczna (5,92), nowoczesne technologie w kryminalistyce (5,9). 

 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej:
 • informatyka stosowana (10,75) 
 • informatyka i systemy inteligentne (9,34) 
 • cyberbezpieczeństwo (7,31) 
 • inżynieria i analiza danych (6,58) 
 • zarządzanie (6,38) 
 • informatyka społeczna (5,92) 
 • nowoczesne technologie w kryminalistyce (5,9) 
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według liczby kandydatów na jedno miejsce 
 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest największą polską uczelnią techniczną, a zarazem zalicza się do najlepszych, zajmując pierwsze miejsce tego typu uczelni w Polsce. Akademia kształci studentów z najwyższą dbałością o przyszłość absolwentów, kierując się aktualnie niezbędnym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Uczelnia wyróżnia się w dziedzinie nowoczesnych technologii, oddając studentom do użytku nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę. Unikatowa atmosfera studiowania przejawia się także w stałej współpracy krajowej  i zagranicznej z innymi uczelniami oraz dzięki licznie występujących udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Akademia Górniczo-Hutnicza dysponuje szesnastoma wydziałami, na których prowadzone są dziesiątki interesujących kierunków studiów. 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza - kierunki studiów 2022/2023

 • automatyka i robotyka
 • automatyka przemysłowa i robotyka
 • budownictwo
 • ceramika
 • chemia budowlana
 • computer science
 • cyberbezpieczeństwo
 • edukacja techniczno - informatyczna
 • ekologiczne źródła energii
 • electronics and telecommunications
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • energetyka odnawialna i zarządzanie energią
 • fizyka medyczna
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • geofizyka
 • geoinformacja
 • geoinformatyka
 • geoinżynieria i górnictwo otworowe
 • geologia stosowana
 • geoturystyka
 • informatyka
 • informatyka - data science
 • informatyka i ekonometria
 • informatyka i systemy inteligentne
 • informatyka społeczna
 • informatyka stosowana
 • informatyka techniczna
 • inżynieria akustyczna
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria ciepła
 • inżynieria górnicza
 • inżynieria i analiza danych
 • inżynieria i monitoring środowiska
 • inżynieria i ochrona środowiska
 • inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
 • inżynieria kształtowania środowiska
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna i materiałowa
 • inżynieria mechatroniczna
 • inżynieria metali nieżelaznych
 • inżynieria naftowa i gazownicza
 • inżynieria obliczeniowa
 • inżynieria procesów odlewniczych
 • inżynieria produkcji i jakości
 • komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
 • kulturoznawstwo
 • matematyka
 • materiały i technologie metali nieżelaznych
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronic engineering
 • metalurgia
 • mikro­elektronika w technice i medycynie
 • mikro- i nanotechnologie w biofizyce
 • nanoinżynieria materiałów
 • nowoczesne technologie w kryminalistyce
 • recykling i metalurgia
 • rewitalizacja terenów zdegradowanych
 • socjologia
 • technologia chemiczna
 • teleinformatyka
 • tworzywa i technologie motoryzacyjne
 • zaawansowane materiały inżynierskie
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Dowiedz się więcej: kandydaci.agh.edu.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: znaleziono 68

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Automatyka i robotyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka przemysłowa i robotyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ceramika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia budowlana

I stopnia

stacjonarne

Computer science

I stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo

I stopnia

stacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekologiczne źródła energii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Electronics and telecommunications

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geofizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinżynieria i górnictwo otworowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geologia stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoturystyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka - data science

II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i systemy inteligentne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka techniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria akustyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria ciepła

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria górnicza

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i analiza danych

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i monitoring środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i ochrona środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria kształtowania środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechaniczna i materiałowa

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechatroniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria metali nieżelaznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria naftowa i gazownicza

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria obliczeniowa

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów odlewniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria produkcji i jakości

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie metali nieżelaznych

II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronic engineering

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Metalurgia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikro­elektronika w technice i medycynie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce

I stopnia

stacjonarne

Recykling i metalurgia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rewitalizacja terenów zdegradowanych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Teleinformatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Tworzywa i technologie motoryzacyjne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zaawansowane materiały inżynierskie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie popularne kierunki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)