Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UE ogłoszone zostaną 17 lipca 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.ue.katowice.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: rachunkowość i controlling oraz rewizja finansowa.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UE ubiegało się 3584 kandydatów. Najpopularniejsze okazały się analityk finansowy 2.0, informatyka oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze, gdzie o jedno miejsce ubiegały się ponad 3 osoby. Do popularnych kierunków należały także: international business, zarządzanie, prawo w zarządzaniu, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logistyka, informatyka i ekonometria (ponad 2 osoby na jedno miejsce) oraz ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka miejska i nieruchomości, gospodarka cyfrowa, finance and accounting for business (ponad 1,5 osób na miejsce).   

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (23 kierunki) i drugiego (24 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UE mogą aplikować na 24 kierunki studiów stacjonarnych oraz 23 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • analityk finansowy 2.0
 • analityka gospodarcza
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • e-commerce
 • ekonomia
 • finance and accounting for business
 • finanse i ekonomia biznesu
 • finanse i rachunkowość
 • finanse menedżerskie
 • gospodarka cyfrowa
 • gospodarka miejska i nieruchomości
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka turystyczna
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • international business
 • logistyka
 • logistyka w biznesie
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • prawo w zarządzaniu
 • przedsiębiorczość i finanse
 • rachunkowość i controlling
 • rachunkowość i podatki
 • rewizja finansowa
 • zarządzanie
 • zarządzanie publiczne

Dowiedz się więcej: ue.katowice.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do 10 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

17 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

od 18 do 24 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od lipca do września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura (przed ogłoszeniem wyników)

lipiec 2024

sierpień 2024

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia w języku polskim

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do 25 lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji - I tura 26 lipca 2024
Składanie dokumentów - I tura
29-31 lipca 2024
Elektroniczna rejestracja - II tura wrzesień 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji - II tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - II tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do 10 lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji - I tura 11 lipca 2024
Składanie dokumentów - I tura
12-17 lipca 2024
Elektroniczna rejestracja - II tura od lipca do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji - II tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - II tura czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do 25 lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji - I tura 26 lipca 2024
Składanie dokumentów - I tura 29-31 lipca 2024
Elektroniczna rejestracja - II tura wrzesień 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji - II tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - II tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.ue.katowice.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Katowicach

kierunki studiów w Katowicach

uczelnie i studia w Katowicach

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na UE w Katowicach 

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: analityk finansowy 2.0.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w rekrutacji 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Finanse i rachunkowość (566), Informatyka (430), Zarządzanie (337), Ekonomia (283), Logistyka (279), oraz International Business (160).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: Informatyka (3,44), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (2,48), Zarządzanie (2,25), Logistyka (2,23) oraz Analityka Gospodarcza (2,14).
Uniewrsytet Ekonomiczny w Katowicach - liczba chętnych na studia w rekrutacji 2022/2023 
 • Analityka Gospodarcza 107 zgłoszeń (2,14 osób na miejsce)
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 143 zgłoszeń (1,91 osób na miejsce)
 • Ekonomia 282 zgłoszeń (1,88 osób na miejsce)
 • Finance and Accounting for Business 58 zgłoszeń (1,16 osób na miejsce)
 • Finanse i Rachunkowość 566 zgłoszeń (2,06 osób na miejsce)
 • Finanse i Rachunkowość (Rybnik) 41 zgłoszeń (0,55 osób na miejsce)
 • Finanse Menedżerskie 46 zgłoszeń (0,92 osób na miejsce)
 • Gospodarka Cyfrowa 100 zgłoszeń (2,00 osób na miejsce)
 • Gospodarka Miejska i Nieruchomości 83 zgłoszeń (1,66 osób na miejsce)
 • Gospodarka Przestrzenna 46 zgłoszeń (0,92 osób na miejsce)
 • Gospodarka Turystyczna 54 zgłoszeń (1,08 osób na miejsce)
 • Informatyka 430 zgłoszeń (3,44 osób na miejsce)
 • Informatyka i Ekonometria 104 zgłoszeń (2,08 osób na miejsce)
 • International Business 160 zgłoszeń (2,13 osób na miejsce)
 • Logistyka 279 zgłoszeń (2,23 osób na miejsce)
 • Logistyka w Biznesie 125 zgłoszeń (1,67 osób na miejsce)
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 124 zgłoszeń (2,48 osób na miejsce)
 • Prawo w Zarządzaniu 85 zgłoszeń (1,70 osób na miejsce)
 • Przedsiębiorczość i Finanse 81 zgłoszeń (1,08 osób na miejsce)
 • Zarządzanie 337 zgłoszeń (2,25 osób na miejsce)
 • Zarządzanie Publiczne 23 zgłoszeń (0,46 osób na miejsce)

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 uczelnie ekonomiczne cieszyły się dużą popularnością wśród kandydatów – na jedno miejsce średnio przypadały 3,4 zgłoszenia. Jednym z najchętniej wybieranych uniwersytetów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, gdzie średnio na jedno miejsce przypadło 1,92 osoby.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na liście kandydatów znalazło się 3408 zainteresowanych.

Na studia I i II stopnia, a także jednolite magisterskie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przygotował 1775 miejsca.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się 10 kierunków studiów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Studia oferowane są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. finanse i rachunkowość (726), informatyka (356), zarządzanie (346), ekonomia (342), logistyka (278).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: finanse i rachunkowość (2,42), informatyka (2,37), analityka gospodarcza (2,24), logistyka (2,22).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:
 • finanse i rachunkowość: 726 osób
 • informatyka: 356 osób  
 • zarządzanie: 346 osób 
 • ekonomia: 342 osób  
 • logistyka: 278 osób 
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Najpopularniejsze kierunki studiów ze względu na liczbę kandydatów na jedno miejsce
 • finanse i rachunkowość: (2,42)
 • informatyka: (2,37)
 • analitykę gospodarczą: (2,24)
 • logistykę [inżynierska]: (2,22)
 • gospodarkę miejską i nieruchomości: (2,20)
 • zarządzanie: (1,98)
 • ekonomia: (1,95)

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest najstarszą i największą uczelnią o profilu ekonomicznym na Śląsku, która łączy bogatą tradycję z innowacyjnością programów nauczania. Uczelnia może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem zatrudnialności absolwentów wśród największych szkół wyższych z regionu, jak również faktem, iż absolwenci należą do grona najlepiej zarabiających.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oferuje studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studia podyplomowe oraz szkołę doktorską. Uczelnia, dzięki współpracy międzynarodowej, umożliwia studentom odbycie części studiów bądź praktyk w jednej z zagranicznych uczelni. Mogą to być uczelnie zrzeszone w popularnym programie Erasmus+, jak również uczelnie partnerskie, nienależące do tej wspólnoty.

Istotnym elementem kształcenia prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny jest Program Indywidualnych Ścieżek Edukacyjnych, skierowany do najambitniejszych studentów. Zakwalifikowani do programu studenci realizują indywidualne programy i plany studiów w cyklu semestralnym. Dodatkowo, odbywają spotkania z mentorami, w trakcie których przygotowując eseje oraz realizując różnorodne projekty, rozwijają umiejętności w zakresie standardów tworzenia tekstów naukowych, prezentacji wiedzy i prowadzenia dyskusji oraz debat naukowych.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to kierunki od A do Z i to również takie, które nie są ściśle związane z naukami ekonomicznymi. W katalogu edukacyjnym odnajdziemy między innymi: Analitykę gospodarczą, Dziennikarstwo i komunikację społeczną, Gospodarkę turystyczną, Ekonomię, czy Finanse menedżerskie. Niektóre kierunki realizowane są w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024 do 10.07.2024 od 03.06.2024 do 10.07.2024
Studia II stopnia od 03.06.2024 do 25.07.2024 od 03.06.2024 do 25.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 10.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.06.2024 do 25.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 10.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.06.2024 do 25.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: znaleziono 27

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Analityk finansowy 2.0

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka gospodarcza

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

E-commerce

II stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finance and accounting for business

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i ekonomia biznesu
Filia UE w Rybniku

II stopnia

niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Filia UE w Rybniku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse menedżerskie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka cyfrowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka miejska i nieruchomości

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka turystyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i ekonometria

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International business

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka w biznesie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w zarządzaniu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przedsiębiorczość i finanse

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i controlling

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i podatki

I stopnia

niestacjonarne

Rewizja finansowa

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie publiczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)