Politechnika Morska w Szczecinie - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Morska w Szczecinie - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Morska w Szczecinie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Politechnice Morskiej odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 20 maja 2024 r. do 15 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na PM ogłoszone zostaną 23 lipca 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.pm.szczecin.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Politechnice Morskiej w Szczecinie

Oferta dydaktyczna Politechniki Morskiej w Szczecinie powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: inżynieria modelowania przestrzennego.

 

Politechnika Morska w Szczecinie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Politechnikja Morska w Szczecinie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 15 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (17 kierunków) i drugiego (11 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PM mogą aplikować na 20 kierunków studiów stacjonarnych oraz 12 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Morska w Szczecinie kierunki 2024/2025

 

Politechnika Morska w Szczecinie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Automatyka i robotyka - Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
 • Geodezja i kartografia - Wydział Nawigacyjny
 • Geoinformatyka - Wydział Nawigacyjny
 • Informatyka - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Inżynieria modelowania przestrzennego - Wydział Mechaniczny
 • Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe - Wydział Mechaniczny
 • Logistyka -Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu
 • Mechanical engineering - Wydział Mechaniczny
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny
 • Mechatronika - Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
 • Navigation - Wydział Nawigacyjny
 • Nawigacja - Wydział Nawigacyjny
 • Oceanotechnika - Wydział Nawigacyjny
 • Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów - Wydział Nawigacyjny
 • Teleinformatyka - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Transport - Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu
 • Transport in english - Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu
 • Zarządzanie - Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu
 • Żegluga śródlądowa - Wydział Nawigacyjny

Dowiedz się więcej: rekrutacja.pm.szczecin.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 20 maja do 15 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

23 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

do 22 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 20 maja do 15 lipca 2024

Ogłoszenie wyników 23 lipca 2024

Składanie dokumentów

do 22 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I i II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 20 maja do 20 września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji czeka na aktualizację
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.pm.szczecin.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Politechniki Morskiej w Szczecinie znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Szczecinie

kierunki studiów w Szczecinie

uczelnie i studia w Szczecinie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Politechnice Morskiej w Szczecinie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Politechniki Morskiej w Szczecinie o powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: napędy hybrydowe w inżynierii mechanicznej.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Politechniki Morskiej w Szczecinie

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Morskiej w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: nawigacja (prawie 280), logistyka (prawie 220), informatyka (ponad 200).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Morskiej w Szczecinie:
 • nawigacja: prawie 280 kandydatów
 • logistyka: prawie 220 kandydatów
 • informatyka: ponad 200 kandydatów 
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Politechnika Morska w Szczecinie

Historia Politechniki Morskiej w Szczecinie rozpoczyna się pod koniec 1945 roku, kiedy to wysunięto propozycję założenia w mieście szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej. Od tego czasu uczelnia stała się nowoczesną placówką, kształcącą wysoko wykwalifikowane kadry nie tylko dla rodzimej gospodarki. Misją Politechniki jest nie tylko kształcenie studentów, lecz również reagowanie na potrzeby otoczenia społecznego uczelni, w tym rynku edukacyjnego i rynku pracy.

Politechnika Morska w Szczecinie realizuje kształcenie w ramach pięciu wydziałów. Są to: Wydział Nawigacyjny, Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynieryjno- Ekonomiczny Transportu, Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki oraz Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Studia podzielone są na pierwszy stopień, drugi stopień, jak również studia podyplomowe i doktoranckie.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramie zajęcia. Studenci mogą uczestniczyć w pracach kół naukowych, a tych w uczelni jest całkiem sporo; między innymi: Koło Naukowe Żeglugi Śródlądowej, Koło Naukowe Hydrografii Morskiej, czy Koło Naukowe Diagnostyki i Analizy Sygnałów.

Na uwagę zasługuje Program Mentorship, mający na celu motywowanie do dalszego rozwoju i pracy studentów kierunków związanych z gospodarką morską.

Politechnika Morska w Szczecinie kształci specjalistów głównie dla potrzeb gospodarki morskiej. Jednak w ofercie dydaktycznej można odnaleźć kierunki, które gwarantują pozyskanie wiedzy, którą można wykorzystać nie tylko na morzu. W katalogu dydaktycznym odnajdziemy między innymi Informatykę, Mechatronikę, czy Zarządzanie i inżynierię produkcji oraz Nawigację, Żeglugę Śródlądową, czy Oceanotechnikę.

 

 

 

Harmonogram rekrtuacji Politechnika Morska w Szczecinie 2022/2023

 

Kierunek

Termin

rozpoczęcia

rekrutacji

Termin zakończenia rekrutacji

Studia stacjonarne – I stopnia

nawigacja

 

09.05.2022

 

19.07.2022

nawigacja w języku angielskim

 

09.05.2022

 

19.07.2022

żegluga śródlądowa

09.05.2022

19.07.2022

geodezja i kartografia

09.05.2022

19.07.2022

oceanotechnika

09.05.2022

19.07.2022

Studia stacjonarne – II stopnia

nawigacja w języku angielskim

09.05.2022

19.07.2022

geoinformatyka

09.05.2022

19.07.2022

oceanotechnika

09.05.2022

19.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

nawigacja

09.05.2022

16.12.2022

geodezja i kartografia

09.05.2022

23.09.2022

Studia niestacjonarne – II stopnia

nawigacja

09.05.2022

24.02.2023

nawigacja w języku angielskim

09.05.2022

24.02.2023

geoinformatyka

09.05.2022

23.09.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

informatyka

09.05.2022

19.07.2022

teleinformatyka

09.05.2022

19.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

informatyka

09.05.2022

23.09.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

mechatronika

09.05.2022

19.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

mechatronika

09.05.2022

16.12.2022

Studia stacjonarne – I stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

19.07.2022

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

09.05.2022

19.07.2022

inżynieria eksploatacji

09.05.2022

19.07.2022

inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

09.05.2022

19.07.2022

Studia stacjonarne – II stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

12.07.2022

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

09.05.2022

12.07.2022

Studia niestacjonarne – I stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

16.12.2022

Studia niestacjonarne – II stopnia

mechanika i budowa maszyn

09.05.2022

24.02.2023

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

09.05.2022

24.02.2023

Studia stacjonarne – I stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

09.05.2022

19.07.2022

logistyka

09.05.2022

19.07.2022

transport

09.05.2022

19.07.2022

zarządzanie

09.05.2022

19.07.2022

Studia stacjonarne – II stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

30.01.2023

17.03.2023

transport w języku angielskim

09.05.2022

17.03.2023

transport

30.01.2023

17.03.2023

Studia niestacjonarne – I stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

09.05.2022

23.09.2022

transport

09.05.2022

23.09.2022

logistyka

09.05.2022

23.09.2022

zarządzanie

09.05.2022

23.09.2022

Studia niestacjonarne – II stopnia

zarządzanie i inżynieria produkcji

09.05.2022

23.09.2022

transport

09.05.2022

23.09.2022

 

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 20.05.2024 do 15.07.2024
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 20.05.2024 do 15.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie - studia 2024

Specjalności - Politechnika Morska w Szczecinie: znaleziono 58

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych
Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych
Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych
Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Diagnostyka systemów przemysłowych
Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Eksploatacja jednostek morskich i śródlądowych
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Eksploatacja jednostek pływających offshore
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Eksploatacja portów floty morskiej
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Eksploatacja siłowni okrętowych
Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych
Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Eksploatacja siłowni wiatrowych
Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Eksploatacja systemów elektroenergetycznych
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Eksploatacja systemów łączności
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Eksploatacja terminali kontenerowych
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hydrografia
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka morska
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inteligentne systemy transportowe
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Internet rzeczy
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria ruchu morskiego
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria wydruku 3d
Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka łańcuchów dostaw
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka metropolitalna
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka offshore
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka przedsiębiorstw
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka transportu zintegrowanego
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Maritime transport
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika i elektrotechnika przemysłowa
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Operation of marine power plants
Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Organizacja i zarządzanie w gospodarce morskiej
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Programowanie
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Programowanie systemów informatycznych
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Programowanie systemów multimedialnych
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie i budowa jachtów
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Projektowanie i budowa jachtów
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Projektowanie i budowa okrętów
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Projektowanie i budowa okrętów
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Projektowanie systemów łączności
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Ratownictwo
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Systemy transportu zintegrowanego
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sztuczna inteligencja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technika chłodnicza i klimatyzacyjna
Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Technologia i technika recyklingu
Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Transport morski
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport morski i śródlądowy
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Utrzymanie ruchu w przemyśle 4.0
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wzornictwo przemysłowe
Wydział Mechaniczny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie jakością produkcji i usług
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w żegludze śródlądowej
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi
Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żeglarstwo morskie
Wydział Nawigacyjny

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Morska w Szczecinie

Komentarze (0)