Management and finance studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Globalizacja sprawiła, że rynek opiera się na międzynarodowych firmach zatrudniających pracowników z całego świata. Coraz częściej wymagane są zatem takie cechy oraz umiejętności jak: porozumiewania się w kilku językach, otwartości na współpracę, zdolności do logicznego myślenia i uporządkowanego postrzegania świata. Naprzeciw takim zapotrzebowaniom współczesnego rynku wychodzi kierunek Management and finance, kształcący przyszłych specjalistów średniego szczebla. Jeżeli zatem widzisz siebie u boku managera lub jako eksperta do spraw finansów to być może jest to kierunek dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Management and finance? Będzie to wiedza oraz umiejętności w zakresie zastosowania metod, technik i narzędzi organizatorskich oraz finansów i rachunkowości, przydatnych do wspomagania procesów zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny. Będziesz przygotowany do analizy, planowania inwestycji, rozwiązywania problemów finansowych i doradztwa w zakresie efektywnej komunikacji oraz pracy zespołowej w międzynarodowym środowisku. Kierunek kształci nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także kładzie nacisk na poprawę umiejętności miękkich, dzięki czemu poprawisz swoje kompetencji komunikacyjne.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Management and finance? Pracę będziesz mógł podjąć we wszelkiego rodzaju instytucjach mających do czynienia z usługami finansowymi oraz w firmach międzynarodowych jako specjalista do spraw konsultingu, specjalista do spraw zarządzania i organizacji, księgowy, asystent do spraw księgowości lub finansów, a także jako analityk finansowy. Jeżeli zatem jesteś otwarty na współpracę, a dodatkowo interesujesz się procesami gospodarczymi i społecznymi to Management and finance może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku management and finance, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, matematyka, geografia, WOS, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MANAGEMENT AND FINANCE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND FINANCE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując management and finance

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • nauk społecznych, w szczególności w zakresie dyscyplin: nauki o zarządzaniu oraz finanse, a także ich relacji do innych nauk,
  • wiedzy teoretycznej (prawnej i ekonomicznej) do szczegółowego opisu i analizy procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych w zarządzaniu korporacją, w szczególności ich skutków finansowych,
  • wiedzy o normach i regułach rządzących organizacjami biznesowymi, w szczególności tych o formie korporacyjnej, w tym o prawie i standardach sprawozdawczości finansowej oraz zasadach nadzoru korporacyjnego (corporate governance),
  • przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych w zarządzaniu korporacją, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MANAGEMENT AND FINANCE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MANAGEMENT AND FINANCE STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku management and finance

Absolwent kierunku management and finance znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • specjalista do spraw konsultingu,
  • specjalista do spraw zarządzania,
  • księgowy,
  • asystent do spraw księgowości lub finansów,
  • manager.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MANAGEMENT AND FINANCE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT AND FINANCE

Komentarze (0)