Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

Automatyzacja procesów biznesowych - BPA

Dodaj do ulubionych

Automatyzacja procesów biznesowych - BPA studia - kierunek studiów

Studia na kierunku automatyzacja procesów biznesowych – BPA to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Automatyzacja procesów biznesowych – BPA to interdyscyplinarny kierunek, który pozwala rozwinąć umiejętności techniczne oraz oprzeć je na wiedzy z zakresu zarządzania, komunikacji oraz psychologii. Tak różnorodne kompetencje pozwolą na doskonałe przygotowanie studenta na przyszłą pracę w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowych, które również musi poddawać się technologicznym przeobrażeniom.

Studenci podczas nauki uczą się między innymi analizowania i tworzenia procesów biznesowych, które opierają się na zjawisku automatyzacji. Student poznaje również zasady funkcjonowania organizacji w dobie wszechstronnie rozwijającej się sztucznej inteligencji oraz digitalizacji.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, które przez poszczególne uczelnie ustalane są indywidualnie. Pamiętaj, że prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów egzaminów, warto pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych BPA:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - BPA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Automatyzacja procesów biznesowych - bpa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Automatyzacja procesów biznesowych - BPA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - BPA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - BPA STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyzacja procesów biznesowych - bpa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - BPA

W programie studiów na kierunku automatyzacja procesów biznesowych – BPA znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Komunikacja w środowisku wirtualnym
 • Groupware i praca wirtualna
 • Investor speec
 • i-Management Etyka nowych technologii
 • Cyfrowa transformacja w zarządzaniu
 • Technologie mobilne w biznesie
 • Podstawy zarządzania
 • Narzędzia Business Process Automation
 • Zarządzanie procesami

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się wybranymi programami komputerowymi,
 • dostrzegania szans i zagrożeń dla organizacji pod względem etycznym, prawnym i przedsiębiorczym,
 • procesów i systemów organizacyjnych oraz czynników wpływających na rozwój i doskonalenie procesów,
 • praca w zespołach stechnologizowanych,
 • zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH – BPA?

Kierunek automatyzacja procesów biznesowych – BPA opracowywany jest w kompleksowy sposób. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do tworzenia i doskonalenia dokumentacji procesowej, analityki i związanej z nią optymalizacją procesów biznesowych przy wykorzystaniu robotyki i automatyki, dewelopowania rozwiązań na platformie Blue Prism, aktualizowania i usprawniania zaimplementowanego już cyfrowego pracownika w jego rzeczywistym środowisku pracy.

Najważniejszymi komponentami studiów w zakresie automatyzacji procesów biznesowych – BPA są takie komponenty jak człowiek i zespół, proces oraz środowisko. Założenia programowe i idea kierunku powstawały w ścisłej współpracy z biznesem. Partnerem inicjującym jest Nordea.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych BPA możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek automatyzacja procesów biznesowych – BPA bierze pod uwagę trzy komponenty. Komponent człowiek i zespół sprowadza się do pracy w zespole stechnologizowanym, gdzie niezbędne są kompetencje potrzebne zarówno w środowisku rzeczywistym, jak i wirtualnym.

Studenci poznają specyfikę współpracy człowieka z maszyną, uczą się zarządzać zmianą i konfliktem zespołowym, poznają różnego typu technologie, które ułatwiają wykonywanie powierzonych zadań. Komponent procesowy odnosi się do kompetencji związanych z analizą, tworzeniem, testowaniem i doskonaleniem procesów biznesowych, które tworzone są na podstawie zjawiska automatyzacji.

Komponent środowisko sprowadza się do tego, jak funkcjonuje organizacja w dobie sztucznej inteligencji i digitalizacji. Dzięki temu możliwe jest weryfikowanie zagrożeń dla organizacji oraz komunikacja z otoczeniem realnym i wirtualnym. W siatce zajęć znajdziemy takie przedmioty jak: współpraca człowieka z maszyną, etyka nowych technologii, groupware i praca wirtualna.

 

3. Gdzie studiować Automatyzację procesów biznesowych - BPA

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Automatyzacja procesów biznesowych - BPA:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH –BPA?

Studia na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych – BPA trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH –BPA?

Absolwenci automatyzacji procesów biznesowych – BPA mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Pracują w charakterze kontrolerów robotów, pasterzy robotów (nowe stanowisko pracy, które wiąże się z rozwojem technologii cyfrowych), konsultantów PRA, developerów, analityków RPA, analityków biznesowych, administratorów RPA.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyzacja procesów biznesowych – BPA:

 • dział obsługi procesów (np. procurement, supply chain, HR)
 • dział automatyzacji procesów
 • dział optymalizacji procesów biznesowych
 • dział doskonalenia i rozwoju aplikacji
 • dział doskonalenia organizacji
 • kontroler robotów,
 • analityk biznesowy,
 • specjalista do spraw doskonalenia organizacji,
 • specjalista ds. automatyzacji procesów.

Możesz podjąć pracę w nowoczesnych i technologicznie rozwiniętych przedsiębiorstwach i różnego rodzaju firmach. Będziesz zajmował/a się tworzeniem i doskonaleniem dokumentacji procesowej, analityką i optymalizacją procesów biznesowych z wykorzystaniem robotyki i automatyki, a także dewelopowaniem rozwiązań.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH - BPA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia