Biegły rewident i audyt finansowy

Biegły rewident i audyt finansowy

Studia na kierunku biegły rewident i audyt finansowy możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Biegły rewident i audyt finansowy stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne

Biegły rewident i audyt finansowy – kierunek studiów

Studia na kierunku biegły rewident i audyt finansowy to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku biegły rewident i audyt finansowy
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biegły rewident i audyt finansowy rozpocznie się 7 maja 2024 r. i potrwa do 17 września 2024 r. | biegły rewident i audyt finansowy - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku biegły rewident i audyt finansowy możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym | biegły rewident i audyt finansowy - uczelnie >

Opis kierunku

Studia realizowane w ramach kierunku biegły rewident i audyt finansowy to ścieżka kształcenia, która obejmuje unikatowe treści dydaktyczne na skalę całego kraju. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności na temat projektowania różnorodnych systemów informacyjnych, których zadaniem jest wspieranie procesu zarządzania finansami firmowymi.

 

Wymagania rekrutacyjne

W ramach rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku biegły rewident i audyt finansowy uwzględniane jest miejsce, jakie kandydat uzyskał w rankingu. Prowadzony jest konkurs dyplomów i oceny, jaką uzyskano z przebiegu studiów pierwszego stopnia. 

Rekrutacja na studia wiąże się również z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat – np. wpisowego.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku biegły rewident i audyt finansowy absolwenci zyskują kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku kierowniczym w firmie związanej z zarządzaniem finansami i rachunkowością.

Wymagania rekrutacyjne

Kształcenie na tym kierunku studiów przeznaczone jest dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, którzy uzyskali dyplom ukończenia tych studiów.

Kierunki studiów, do których zalicza się biegły rewident i audyt finansowy, prowadzą w ramach rekrutacji konkurs dyplomów. To kierunek przeznaczony głównie dla absolwentów studiów ekonomicznych, lingwistycznych w zakresie biznesu, matematycznych, finansów czy innych pokrewnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Biegły rewident i audyt finansowy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku biegły rewident i audyt finansowy

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na tym kierunku uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie zasad przeprowadzania badań czy sprawozdań finansowych w wielu różnych firmach. Do przykładowych przedmiotów ujętych w siatce dydaktycznej można zaliczyć m.in. tematykę prawa podatkowego, podatku PIT, rewizji finansowej czy etyki zawodowej.

 

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

 • przygotowywania sprawozdań finansowych i ich analizy,
 • prowadzenia zaawansowanej rachunkowości finansowej MSSF,
 • przepisów prawa podatkowego,
 • efektywnego zarządzania finansami.

Jak wyglądają studia na kierunku biegły rewident i audyt finansowy?

1. Typ i tryb studiów

Biegły rewident i audyt finansowy to kierunek studiów, który obejmuje treści z zakresu nauk ekonomicznych, ścisłych czy np. o finansach.

 

Studia na kierunku biegły rewident i audyt finansowy możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższy kierunek można realizować w trybie niestacjonarnym. Wszystkie zajęcia przewidziane w planie dydaktycznym odbywają się w siedzibie uczelni w weekendy. Ilość i termin zjazdów ustalony jest na początku każdego semestru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program zajęć to odpowiedź na dynamiczny wzrost zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców na cenionych ekspertów, którzy zarówno zarządzają, jak i doradzają w sprawach biznesowych czy finansowych. Studenci realizują praktyczną siatkę zajęć, która oscyluje wokół tematyki przygotowywania i przeprowadzania badań sprawozdań finansowych dla wielu przedsiębiorstw o odmiennej specyfice działania.

W programie studiów na kierunku biegły rewident i audyt finansowy uwzględniono takie przedmioty, jak np.:

 • ekonomia, rynki finansowe i zarządzanie,
 • prawo,
 • teoria i zasady rachunkowości,
 • prawo podatkowe,
 • rachunkowość finansowa z MSSF,
 • rewizja finansów oraz etyka.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku biegły rewident i audyt finansowy studenci zyskują obszerną wiedzę i kompetencje w zakresie nadzorowania, zarządzania i doradzania w kwestiach biznesu i finansów.

Studenci uczą się, w jaki sposób należycie przeprowadzić badania sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwie oraz inne zadania, które określa ustawa o biegłych rewidentach. Samodzielnie przygotują ekspertyzy i opinie ekonomiczne czy finansowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Biegły rewident i audyt finansowy to studia przeznaczane dla osób, które chciałyby w przyszłości zajmować się oceną i analizą systemu finansowego w firmie. To też świetna propozycja dla absolwentów studiów ekonomicznych, finansowych, lingwistycznych w zakresie biznesu czy matematycznych.

 

5. Gdzie studiować kierunek biegły rewident i audyt finansowy

Popularne uczelnie, na których można studiować kierunek biegły rewident i audyt finansowy:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku biegły rewident i audyt finansowy trwają 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek studiów biegły rewident i audyt finansowy realizowany jest wyłącznie na drugim stopniu w trakcie 2 lat. Po ukończeniu studiów oraz obronie pracy dyplomowej uzyskuje się tytuł magistra.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biegły rewident i audyt finansowy

Praca po studiach

Absolwenci kierunku studiów biegły rewident i audyt finansowy przygotowani są do pracy na stanowisku kierowniczym w firmach z zakresu zarządzania finansami czy rachunkowością. Mogą wykonywać również zawód biegłego rewidenta lub doradcy finansowego (jeśli spełnią obowiązujące wymogi branżowe).

Odnajdą się też przy projektowaniu systemów informacyjnych, które wspierają proces zarządzania finansami firmowymi. Absolwent jest też uprawniony do kontynuowania pracy naukowej w zakresie ekonomii i finansów.

Absolwent kierunku biegły rewident i audyt finansowy znajdzie zatrudnienie m.in. jako

 • biegły rewident,
 • doradca finansowy,
 • audytor finansowy,
 • pracownik ośrodków naukowo-badawczych, 
 • kierownik w zakresie zarządzania finansami i rachunkowością.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biegły rewident i audyt finansowy studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biegły rewident i audyt finansowy studia II stopnia

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Biegły rewident i audyt finansowy

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)