ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ studia – kierunek studiów

Genezy słowa „administracja” należy szukać w łacińskim „ministrare”, czyli kierować, pomagać. Choć termin ten ma wiele definicji to u podstaw każdej z nich znajdują się działania na rzecz dobra wspólnego i w służbie misji publicznej. Administracja publiczna jest nieodłącznym elementem funkcjonowania państwowości, dlatego też z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, którzy doskonale orientowaliby się w zarządzaniu i nadzorowaniu organów administracji publicznej.

Jako odpowiedź na tego typu potrzeby stawiane przez współczesny rynek prac, powstał niezwykle interesujący i zarazem perspektywiczny kierunek studiów, zarządzanie w administracji publicznej. Jeżeli więc chciałbyś zdobyć wszechstronne i wielopłaszczyznowe wykształcenie i jednocześnie rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, to weź udział w rekrutacji na ten prestiżowy kierunek!

 

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie w administracji publicznej?

Ze względu na niezwykle rozbudowany i interdyscyplinarny program studiów będziesz miał możliwość rozwinąć się na wielu płaszczyznach jednocześnie i zyskać wiedzę o obszaru kilku najważniejszych aspektów powiązanych z administracją publiczną oraz strategiami zarządzania. W programie studiów przewidziano wiele interesujących i rozwijających zajęć, na których dowiesz się więcej o w jaki sposób skutecznie zarządzać finansami oraz projektami w administracji publicznej.

Ponadto, zaznajomisz się z metodami zarządzania zasobami ludzkim oraz zagłębisz się w meandry marketingu społecznego i publicznego. Co więcej, zyskasz cenne kompetencje miękkie, między innymi komunikacyjne czy negocjacyjne, które wykorzystasz podczas kontaktów z klientami i pracownikami. Jako student będziesz miał szansę ugruntować swoje kompetencje językowe z wybranego przez siebie języka obcego, co niewątpliwie większy twoje możliwości zawodowe.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tych niezwykle prestiżowych i perspektywicznych studiów będziesz miał gruntowną wiedzę i wszechstronne wykształcenie z obszaru kilku dziedzin naukowych i dyscyplin związanych z administracją publiczną oraz zarządzaniem. Po ukończeniu nauki będziesz kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych instytucjach, firmach i korporacjach. Ponadto, znajdziesz zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej i instytucjach Unii Europejskiej.

Równie ciekawą opcją może okazać się związanie swojej przyszłości z ośrodkami badawczymi, firmami konsultingowymi czy organizacjami międzynarodowymi. Dodatkowo, będziesz miał miał wszelkie kompetencje do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Znajomość języka obcego umożliwi Ci podjęcie pracy w środowisku międzynarodowym, zarówno w oddziałach światowych firm i korporacji, jak i poza granicami kraju.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku zarządzanie w administracji publicznej będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Kierunek zarządzanie w administracji publicznej prowadzony jest przez:

Wydział Zarządzania UŁ

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne i Administracyjne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

 • znajomość różnorodnych strategi zarządzania
 • znajomość podstaw ekonomii
 • znajomość podstaw marketingu
 • znajomość prawa
 • znajomość podstaw rachunkowości
 • wiedza z zakresu zarządzania publicznego
 • umiejętność zarządzania projektami w administracji publicznej
 • znajomość języka obcego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

 • organy administracji publicznej
 • administracja rządowa i samorządowa
 • instytucje Unii Europejskiej
 • firmy konsultingowe
 • organizacje międzynarodowe
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje i ośrodki badawcze
 • firmy prywatne
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • kariera międzynarodowa

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Komentarze (0)