ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku zarządzanie w administracji publicznej będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Zarządzanie w administracji publicznej stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Administracja publiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja publiczna

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w administracji publicznej

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie w administracji publicznej?

Ze względu na niezwykle rozbudowany i interdyscyplinarny program studiów będziesz miał możliwość rozwinąć się na wielu płaszczyznach jednocześnie i zyskać wiedzę o obszaru kilku najważniejszych aspektów powiązanych z administracją publiczną oraz strategiami zarządzania.

W programie studiów przewidziano wiele interesujących i rozwijających zajęć, na których dowiesz się więcej o w jaki sposób skutecznie zarządzać finansami oraz projektami w administracji publicznejPonadto, zaznajomisz się z metodami zarządzania zasobami ludzkim oraz zagłębisz się w meandry marketingu społecznego i publicznego.

Co więcej, zyskasz cenne kompetencje miękkie, między innymi komunikacyjne czy negocjacyjne, które wykorzystasz podczas kontaktów z klientami i pracownikami. Jako student będziesz miał szansę ugruntować swoje kompetencje językowe z wybranego przez siebie języka obcego, co niewątpliwie większy twoje możliwości zawodowe.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • znajomość różnorodnych strategi zarządzania
 • znajomość podstaw ekonomii
 • znajomość podstaw marketingu
 • znajomość prawa
 • znajomość podstaw rachunkowości
 • wiedza z zakresu zarządzania publicznego
 • umiejętność zarządzania projektami w administracji publicznej
 • znajomość języka obcego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie w administracji publicznej jest kierunkiem, w którym łączą się zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa. Pomimo tego, że studia nastawione są na tematykę związaną z funkcjonowaniem administracji publicznej, to w ich toku można nabyć umiejętności, które można wykorzystać także w innych sferach, między innymi w polityce. 

Program studiów kierunku Zarządzanie w administracji publicznej wydaje się dość szeroki, a ponadto uczelnie prowadzące ten kierunek bardzo często poszerzają go o nowe przedmioty. W toku nauki studenci zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: integracja i budowanie zespołu, zarządzanie ludźmi, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą.

Ponadto, w programach występują takie przedmioty jak: ustrój samorządu terytorialnego, elementy prawa urzędniczego, prawo zamówień publicznych, psychologia podejmowania decyzji. Każda szkoła wyższa realizująca kształcenie indywidualnie modyfikuje program, poszerzając go o różne przedmioty, z zakresu różnych dyscyplin. 

Różnice pomiędzy uczelniami widoczne są także w zakresie prowadzenia kształcenia. Niektóre oferują kształcenie w trybie stacjonarnym, niektóre w trybie niestacjonarnym, a jeszcze inne dają wybór, realizując kierunek w każdej formie.

Warto pamiętać o tym, że w aspekcie merytorycznym, czyli zdobywanej wiedzy nie zachodzą różnice między studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Różnica polega jedynie na tym, że studia stacjonarne polegają na odbywaniu zajęć od poniedziałku do piątku, od godzin porannych, a studia niestacjonarne zazwyczaj w weekendy.   

 

3. Dla kogo ten kierunek

Genezy słowa „administracja” należy szukać w łacińskim „ministrare”, czyli kierować, pomagać. Choć termin ten ma wiele definicji to u podstaw każdej z nich znajdują się działania na rzecz dobra wspólnego i w służbie misji publicznej.

Administracja publiczna jest nieodłącznym elementem funkcjonowania państwowości, dlatego też z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, którzy doskonale orientowaliby się w zarządzaniu i nadzorowaniu organów administracji publicznej.

Jako odpowiedź na tego typu potrzeby stawiane przez współczesny rynek prac, powstał niezwykle interesujący i zarazem perspektywiczny kierunek studiów, zarządzanie w administracji publicznej.

Jeżeli więc chciałbyś zdobyć wszechstronne i wielopłaszczyznowe wykształcenie i jednocześnie rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, to weź udział w rekrutacji na ten prestiżowy kierunek!

 

4. Gdzie studiować Zarządzanie w administracji publicznej

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie w administracji publicznej:

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej

Studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej trwają 2 lata (studia II stopnia).

Indywidualne podejście do procesu kształcenia sprawia, że każda uczelnia oferująca kierunek Zarządzanie w administracji publicznej może prowadzić go inaczej. Poszukując tego kierunku w katalogach dydaktycznych, możemy odnaleźć go na studiach magisterskich. Wybierając naukę na studiach drugiego stopnia, odbędziemy naukę trwającą 2 lata i kończącą się obroną pracy magisterskiej.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tych niezwykle prestiżowych i perspektywicznych studiów będziesz miał gruntowną wiedzę i wszechstronne wykształcenie z obszaru kilku dziedzin naukowych i dyscyplin związanych z administracją publiczną oraz zarządzaniem.

Po ukończeniu nauki będziesz kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych instytucjach, firmach i korporacjach. Ponadto, znajdziesz zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej i instytucjach Unii Europejskiej.

Równie ciekawą opcją może okazać się związanie swojej przyszłości z ośrodkami badawczymi, firmami konsultingowymi czy organizacjami międzynarodowymi.

Dodatkowo, będziesz miał miał wszelkie kompetencje do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Znajomość języka obcego umożliwi Ci podjęcie pracy w środowisku międzynarodowym, zarówno w oddziałach światowych firm i korporacji, jak i poza granicami kraju.

 

Absolwent kierunku Zarądzanie w aadministracji publicznej znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • organy administracji publicznej
 • administracja rządowa i samorządowa
 • instytucje Unii Europejskiej
 • firmy konsultingowe
 • organizacje międzynarodowe
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje i ośrodki badawcze
 • firmy prywatne
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • kariera międzynarodowa

 

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Komentarze (0)