ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Studia na kierunku zarządzanie w administracji publicznej możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Zarządzanie w administracji publicznej stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie w administracji publicznej jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Administracja - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Zarządzanie +

Filia w Raciborzu  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: online

Filia w Warszawie  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: online

Filia w Radomiu  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: online

Filia w Krakowie  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: online

Zarządzanie  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Filia w Tarnowie  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia WSB w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Rzeszowie)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
forma: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Administracja publiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja publiczna

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku zarządzanie w administracji publicznej
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku zarządzanie w administracji publicznej możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | zarządzanie w administracji publicznej - uczelnie >

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku zarządzanie w administracji publicznej będziesz musiał przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych.

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie w administracji publicznej?

Ze względu na niezwykle rozbudowany i interdyscyplinarny program studiów będziesz miał możliwość rozwinąć się na wielu płaszczyznach jednocześnie i zyskać wiedzę o obszaru kilku najważniejszych aspektów powiązanych z administracją publiczną oraz strategiami zarządzania.

W programie studiów przewidziano wiele interesujących i rozwijających zajęć, na których dowiesz się więcej o w jaki sposób skutecznie zarządzać finansami oraz projektami w administracji publicznejPonadto, zaznajomisz się z metodami zarządzania zasobami ludzkim oraz zagłębisz się w meandry marketingu społecznego i publicznego.

Co więcej, zyskasz cenne kompetencje miękkie, między innymi komunikacyjne czy negocjacyjne, które wykorzystasz podczas kontaktów z klientami i pracownikami. Jako student będziesz miał szansę ugruntować swoje kompetencje językowe z wybranego przez siebie języka obcego, co niewątpliwie większy twoje możliwości zawodowe.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • znajomość różnorodnych strategi zarządzania
 • znajomość podstaw ekonomii
 • znajomość podstaw marketingu
 • znajomość prawa
 • znajomość podstaw rachunkowości
 • wiedza z zakresu zarządzania publicznego
 • umiejętność zarządzania projektami w administracji publicznej
 • znajomość języka obcego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie w administracji publicznej jest kierunkiem, w którym łączą się zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa. Pomimo tego, że studia nastawione są na tematykę związaną z funkcjonowaniem administracji publicznej, to w ich toku można nabyć umiejętności, które można wykorzystać także w innych sferach, między innymi w polityce. 

Program studiów kierunku Zarządzanie w administracji publicznej wydaje się dość szeroki, a ponadto uczelnie prowadzące ten kierunek bardzo często poszerzają go o nowe przedmioty. W toku nauki studenci zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: integracja i budowanie zespołu, zarządzanie ludźmi, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą.

Ponadto, w programach występują takie przedmioty jak: ustrój samorządu terytorialnego, elementy prawa urzędniczego, prawo zamówień publicznych, psychologia podejmowania decyzji. Każda szkoła wyższa realizująca kształcenie indywidualnie modyfikuje program, poszerzając go o różne przedmioty, z zakresu różnych dyscyplin. 

Różnice pomiędzy uczelniami widoczne są także w zakresie prowadzenia kształcenia. Niektóre oferują kształcenie w trybie stacjonarnym, niektóre w trybie niestacjonarnym, a jeszcze inne dają wybór, realizując kierunek w każdej formie.

Warto pamiętać o tym, że w aspekcie merytorycznym, czyli zdobywanej wiedzy nie zachodzą różnice między studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Różnica polega jedynie na tym, że studia stacjonarne polegają na odbywaniu zajęć od poniedziałku do piątku, od godzin porannych, a studia niestacjonarne zazwyczaj w weekendy.   

 

3. Dla kogo ten kierunek

Genezy słowa „administracja” należy szukać w łacińskim „ministrare”, czyli kierować, pomagać. Choć termin ten ma wiele definicji to u podstaw każdej z nich znajdują się działania na rzecz dobra wspólnego i w służbie misji publicznej.

Administracja publiczna jest nieodłącznym elementem funkcjonowania państwowości, dlatego też z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, którzy doskonale orientowaliby się w zarządzaniu i nadzorowaniu organów administracji publicznej.

Jako odpowiedź na tego typu potrzeby stawiane przez współczesny rynek prac, powstał niezwykle interesujący i zarazem perspektywiczny kierunek studiów, zarządzanie w administracji publicznej.

Jeżeli więc chciałbyś zdobyć wszechstronne i wielopłaszczyznowe wykształcenie i jednocześnie rozwinąć swoje pasje i zainteresowania, to weź udział w rekrutacji na ten prestiżowy kierunek!

 

4. Gdzie studiować Zarządzanie w administracji publicznej

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie w administracji publicznej:

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej

Studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej trwają 2 lata (studia II stopnia).

Indywidualne podejście do procesu kształcenia sprawia, że każda uczelnia oferująca kierunek Zarządzanie w administracji publicznej może prowadzić go inaczej. Poszukując tego kierunku w katalogach dydaktycznych, możemy odnaleźć go na studiach magisterskich. Wybierając naukę na studiach drugiego stopnia, odbędziemy naukę trwającą 2 lata i kończącą się obroną pracy magisterskiej.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tych niezwykle prestiżowych i perspektywicznych studiów będziesz miał gruntowną wiedzę i wszechstronne wykształcenie z obszaru kilku dziedzin naukowych i dyscyplin związanych z administracją publiczną oraz zarządzaniem.

Po ukończeniu nauki będziesz kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych instytucjach, firmach i korporacjach. Ponadto, znajdziesz zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej i instytucjach Unii Europejskiej.

Równie ciekawą opcją może okazać się związanie swojej przyszłości z ośrodkami badawczymi, firmami konsultingowymi czy organizacjami międzynarodowymi.

Dodatkowo, będziesz miał miał wszelkie kompetencje do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Znajomość języka obcego umożliwi Ci podjęcie pracy w środowisku międzynarodowym, zarówno w oddziałach światowych firm i korporacji, jak i poza granicami kraju.

 

Absolwent kierunku Zarądzanie w aadministracji publicznej znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • organy administracji publicznej
 • administracja rządowa i samorządowa
 • instytucje Unii Europejskiej
 • firmy konsultingowe
 • organizacje międzynarodowe
 • organizacje pozarządowe
 • instytucje i ośrodki badawcze
 • firmy prywatne
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • kariera międzynarodowa

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie w administracji publicznej studia II stopnia

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (1)

Ida odpowiedz

Brat zrobił te studia online na WSKZ. Był zadowolony przede wszystkim z tego, ze nie musiał nigdzie dojeżdżać i miał po prostu czas zaoszczędzony.