Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE MIASTEM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie miastem to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie miastem:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE MIASTEM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Zarządzanie miastem stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE ZARZĄDZANIE MIASTEM JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

ZARZĄDZANIE MIASTEM - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE MIASTEM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE MIASTEM STUDIA I STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie miastem

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE MIASTEM:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie miastem?

Podczas studiów na tym nowatorskim kierunku będziesz miał okazję ugruntować i wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną oraz uzyskać cenne umiejętności praktyczne, dzięki którym zdobędziesz dobrą pozycję na rynku pracy.

Jako student będziesz uczęszczał na liczne, niezwykle rozwijające zajęcia i warsztaty na których zagłębisz się w różnorodne aspekty zarządzania i strategie wykorzystywane przy nadzorowaniu różnorodnych dziedzin funkcjonowania miasta i samorządów terytorialnych.

W trakcie nauki dowiesz się więcej o nowoczesnych koncepcjach rozwoju przestrzeni miejskiej i poznasz takie pojęcia, jak: smart/intelligent city, circular economy.

Ponadto, zaznajomisz się z niezwykle złożoną i bogatą dziedziną, jaką jest marketing i reklama oraz nauczysz się w jaki prowadzić kampanie reklamowe, które podniosą atrakcyjność danego miasta na arenie ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej.

W programie kursu przewidziano także zajęcia fakultatywne z języków obcych: hiszpańskiego i angielskiego, dzięki którym zwiększą się twoje perspektywy zawodowe i szanse na zagraniczną karierę. Uzyskaną w czasie studiów,wiedzę teoretyczną będziesz mógł wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranym przez siebie miejscu.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • znajomość rożnych strategi zarządzania
 • wiedza z zakresu marketingu i reklamy
 • znajomość języków obcych
 • wiedza z obszaru ekonomii
 • wiedza z zakresu finansów i rachunkowości
 • umiejętność zarządzania miastem
 • znajomość nowoczesnych koncepcji rozwoju miast
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność zarządzania środowiskiem w mieście

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie miastem

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zarządzanie miastem możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie miastem jest kierunkiem, który zakłada pozyskanie wiedzy i umiejętności zarządczych odnoszących się do zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Studenci tego kierunku będą poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań, z czego jedno z nich brzmi: co sprawia, że miasta odnoszą sukces gospodarczy?

Studia na kierunku Zarządzanie miastem ukierunkowane są nie tylko na rozwijanie kompetencji menedżerskich, ale także na rozwijanie aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, z naciskiem położonym na umiejętność konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii.

Zarządzanie miastem to kierunek, którego program nauczania obejmuje zagadnienia uniwersalne dla nauk o zarządzaniu oraz tematy ściśle powiązane z funkcjonowaniem miast.

Studenci poznają zagadnienia związane z zarządzaniem infrastrukturą miejską, ekonomiką miast, marketingiem miast, finansami publicznymi, zarządzaniem gospodarką mieszkaniową, zarządzaniem gruntami, czy zarządzaniem środowiskiem w miastach.

Szeroki wachlarz umiejętności wyniesionych z zajęć stanowić ma podstawę do pełnienia funkcji administracyjnych i zarządczych w instytucjach zarządzających miastem i jego obszarem funkcjonalnym.

Zarządzanie miastem jest kierunkiem, który zazwyczaj występuje tylko na jednym stopniu kształcenia, ale jego rosnąca popularność może sprawić, że formuły nauczania będą ulegać zmianom.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Współcześnie w dobie wzmożonego rozwoju miast i zauważalnego wzrostu migracji wewnętrznych z małych wsi do dużych ośrodków aglomeracyjnych, dużą wagę przykłada się do zarządzania terytorialnego, które jest przyczyną prawidłowego funkcjonowania miasta i wszystkich związanych z tym kwestii.

Dlatego też rynek pracy jest otwarty dla specjalistów w tej dziedzinie, którzy potrafiliby kompleksowo zająć się ogólnie pojętym rozwojem miasta, marketingiem i nadzorowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

Jako odpowiedź, zarówno na potrzeby zmieniającego się świata, jak i niszy na rynku pracowniczym, powstały niezwykle innowacyjne, interesujący i zarazem perspektywiczne studia, zarządzanie miastem. I

ch program skierowany jest do wszystkich osób, których charakteryzuje kreatywne myślenie, otwarty umysł oraz niezłomność w dążeniu do obranych celów. Jeżeli ten opis idealnie do Ciebie pasuje, to koniecznie weź udział w rekrutacji na ten ciekawy kierunek!

 

4. Gdzie studiować Zarządzanie miastem

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie miastem:

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie miastem?

Studia na kierunku Zarządzanie miastem trwają 3 lata (studia I stopnia).

Zarządzanie miastem to kierunek, który można realizować w ramach studiów pierwszego stopnia. Na naukę poświęcisz trzy lata, czyli sześć semestrów. Po obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł licencjata. 

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE MIASTEM:

Jaka praca po tym kierunku?

Po zakończeniu nauki na tym niezwykle prestiżowym i interesującym kierunku studiów będziesz miał wszechstronne wykształcenie i wieloaspektową wiedzę związaną z rożnymi formami zarządzania, finansami, marketingiem oraz wieloma innymi dyscyplinami naukowymi.

Zdobyte kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe sprawią, że będziesz miał dużą szansę na znalezienie atrakcyjnej i perspektywicznej pracy. Jako absolwent idealnie odnajdziesz się na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych firmach i korporacjach.

Ponadto możesz pracować w instytucjach, zajmujących się zarządzaniem miastem oraz innych organach administracji samorządowej. Równie ciekawą opcją jest związanie swojej zawodowej przyszłości z branżą finansową, między innymi jako analityk czy księgowy.

Dodatkowo, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i zdobywać dalsze, cenne doświadczenie i wykształcenie.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie miastem znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • stanowiska kierownicze i menadżerskie
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • działy marketingu i reklamy
 • branża finansowa
 • przedstawiciel władz publicznych
 • kariera międzynarodowa

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE MIASTEM

Komentarze (0)