Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie studia - kierunek studiów

Nauczyciel języka polskiego – jeśli obejrzymy się przez ramię w szkolną przeszłość okaże się, że zależało od niego całkiem sporo, na przykład to, czy lekcja dotycząca „Nad Niemnem” wprowadzi Cię w senny 45-minutowy trans, czy zaskoczy i obudzi do nieśmiałego formułowania własnych literaturoznawczych interpretacji. Jeśli myślisz, że to niezbyt doniosła zasługa, powinieneś zastanowić się nad tym, co jesteśmy w stanie zyskać, dzięki świadomemu czytaniu. Literatura pozwala nam żyć podwójnie – umiejętne obcowanie z dziełami, które powstawały na przestrzeni wieków jest więc w stanie poszerzyć naszą intelektualną przestrzeń życiową o całkiem imponujący metraż – co najmniej trzy dodatkowe pokoje, w których możemy przechowywać swoje czytelnicze kompetencje, wrażliwość, mądrość i orientację w wielu różnorodnych kontekstach – kulturowym, społecznym czy historycznym. Dobry polonista to także przewodnik po języku, którym posługujemy się przecież wszyscy. To, czy zrozumiemy się nawzajem oraz jaki będzie poziom naszej komunikacji językowej, w dużej mierze zależy od pierwszego świadomego kontaktu z mową i pismem, od tego, czy zostaniemy nauczeni szacunku do słów oraz uświadomieni w kwestii siły, jaka w nich drzemie.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli zawsze byłeś świadomy znaczenia literatury i języka dla procesu kształcenia, masz w sobie powołanie pedagogiczne, umiesz słuchać, tłumaczyć, inspirować i dzielić się tym, co wiesz, zależy Ci na poznaniu historii literatury polskiej oraz zasad rządzących polszczyzną, ale proces zdobywania wiedzy chciałbyś potraktować interdyscyplinarnie i włączyć do niego także kurs z podstaw filozofii i etyki, studia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie mogą znakomicie wpisać się w twoje edukacyjne oczekiwania.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Twoje kompetencje połączą się na styku kilku różnych dziedzin, uwzględniając wiedzę o języku, literaturze, filozofii i etyce oraz szeroko rozumianej kulturze, także w wymiarze współczesnym. Nauczysz się analizować i interpretować dzieło literackie podczas zajęć z poetyki i teorii literatury, opanujesz podstawy psychologii i pedagogiki, które w przyszłości poprowadzą Cię przez zawód nauczyciela a zdobytą teorię uzupełnisz o praktykę podczas różnorodnych warsztatów, między innymi takich, podczas których wypracujesz nowoczesne kompetencje wychowawcze. Zapoznasz się z dorobkiem literatury polskiej i przyjrzysz się jej zarówno w ujęciu historycznym, jak i z uwzględnieniem współczesnych kierunków i tendencji literackich. Wiedzę o rodzimej literaturze uzupełnisz rozeznaniem w literaturze powszechnej. Weźmiesz na warsztat kanon zagadnień filozoficznych a jako oddzielne zagadnienie potraktujesz filozofię antyczną i średniowieczną, dydaktykę oraz etykę pracy nauczyciela. Poznasz kreatywne metody edukacji stosowane w szkołach podstawowych (takie jak drama, gry logiczne, nauczanie przez sztukę) nauczysz się postępować z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, weźmiesz udział w zajęciach z emisji głosu, nauczysz się rozmawiać o różnorodności oraz planować i projektować rozwiązania wspierające współczesną edukację, oparte na rzetelnych prognozach, które także będziesz w stanie samodzielnie opracować.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie? Absolwenci tego kierunku zdobywają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego oraz etyki w szkołach podstawowych na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI). Twoje kompetencje językowe i literaturoznawcze sprawią, że z powodzeniem odnajdziesz się także w roli redaktora prasowego, radiowego lub telewizyjnego, pracownika wydawnictw lub instytucji kultury, szczególnie tych, które stawiają na edukację kulturalną najmłodszych (domy kultury, świetlice środowiskowe, muzea i galerie sztuki z ofertą wystawienniczą dostosowaną do możliwości poznawczych uczniów szkół podstawowych). Będziesz przygotowany również do pracy w charakterze korektora, animatora kultury czy pracownika naukowego, zajmującego się kwestiami nowoczesnej, efektywnej edukacji.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Przy rekrutacji na kierunek polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • poetyki, teorii literatury oraz analizy i interpretacji dzieła literackiego
 • historii literatury polskiej
 • najważniejszych przedstawicieli, zagadnień i dzieł literatury powszechnej
 • podstaw psychologii
 • podstaw pedagogiki oraz współczesnych kompetencji wychowawczych
 • historycznych uwarunkowań rozwoju polszczyzny oraz wiedzy o współczesnym języku polskim
 • kanonu zagadnień filozoficznych oraz historii filozofii
 • etyki pracy nauczyciela polonisty
 • kreatywnych metod przekazywania wiedzy stosowanych w szkołach podstawowych, takich jak drama, nauczanie poprzez sztukę, gry logiczne
 • dykcji i emisji głosu
 • postępowania z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • planowania i projektowania rozwiązań wspierających rozwój współczesnej edukacji na podstawie autorskich prognoz

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie?

Absolwent kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
 • nauczyciel etyki
 • pracownik wydawnictw
 • pracownik redakcji radiowych, telewizyjnych i prasowych
 • instytucjach kultury wspierających edukację najmłodszych (domy kultury, świetlice środowiskowe, ogniska pracy twórczej)
 • muzeach i galeriach sztuki z ofertą wystawienniczą dostosowaną do możliwości poznawczych uczniów szkół podstawowych
 • animator kultury
 • korektor
 • pracownik naukowo-badawczy

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLONISTYCZNO-FILOZOFICZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Komentarze (0)