Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Studia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Polonistyczno - filozoficzne studia nauczycielskie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie - uczelnie >

Jakie przedmioty zdawać na maturze ?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku polonistyczno - filozoficzne studia nauczycielskie:

 

 • historia,
 • historia muzyki,
 • język grecki i kultura antyczna,
 • język obcy,
 • język polski,  
 • filozofia,
 • historia sztuki,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Twoje kompetencje połączą się na styku kilku różnych dziedzin, uwzględniając wiedzę o języku, literaturze, filozofii i etyce oraz szeroko rozumianej kulturze, także w wymiarze współczesnym.

Nauczysz się analizować i interpretować dzieło literackie podczas zajęć z poetyki i teorii literatury, opanujesz podstawy psychologii i pedagogiki, które w przyszłości poprowadzą Cię przez zawód nauczyciela a zdobytą teorię uzupełnisz o praktykę podczas różnorodnych warsztatów, między innymi takich, podczas których wypracujesz nowoczesne kompetencje wychowawcze.

Zapoznasz się z dorobkiem literatury polskiej i przyjrzysz się jej zarówno w ujęciu historycznym, jak i z uwzględnieniem współczesnych kierunków i tendencji literackich. Wiedzę o rodzimej literaturze uzupełnisz rozeznaniem w literaturze powszechnej. Weźmiesz na warsztat kanon zagadnień filozoficznych a jako oddzielne zagadnienie potraktujesz filozofię antyczną i średniowieczną, dydaktykę oraz etykę pracy nauczyciela.

Poznasz kreatywne metody edukacji stosowane w szkołach podstawowych (takie jak drama, gry logiczne, nauczanie przez sztukę) nauczysz się postępować z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, weźmiesz udział w zajęciach z emisji głosu, nauczysz się rozmawiać o różnorodności oraz planować i projektować rozwiązania wspierające współczesną edukację, oparte na rzetelnych prognozach, które także będziesz w stanie samodzielnie opracować.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • poetyki, teorii literatury oraz analizy i interpretacji dzieła literackiego
 • historii literatury polskiej
 • najważniejszych przedstawicieli, zagadnień i dzieł literatury powszechnej
 • podstaw psychologii
 • podstaw pedagogiki oraz współczesnych kompetencji wychowawczych
 • historycznych uwarunkowań rozwoju polszczyzny oraz wiedzy o współczesnym języku polskim
 • kanonu zagadnień filozoficznych oraz historii filozofii
 • etyki pracy nauczyciela polonisty
 • kreatywnych metod przekazywania wiedzy stosowanych w szkołach podstawowych, takich jak drama, nauczanie poprzez sztukę, gry logiczne
 • dykcji i emisji głosu
 • postępowania z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • planowania i projektowania rozwiązań wspierających rozwój współczesnej edukacji na podstawie autorskich prognoz

Jak wyglądają studia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie?

Nauczyciel języka polskiego – jeśli obejrzymy się przez ramię w szkolną przeszłość okaże się, że zależało od niego całkiem sporo, na przykład to, czy lekcja dotycząca „Nad Niemnem” wprowadzi Cię w senny 45-minutowy trans, czy zaskoczy i obudzi do nieśmiałego formułowania własnych literaturoznawczych interpretacji. Jeśli myślisz, że to niezbyt doniosła zasługa, powinieneś zastanowić się nad tym, co jesteśmy w stanie zyskać, dzięki świadomemu czytaniu.

Literatura pozwala nam żyć podwójnie – umiejętne obcowanie z dziełami, które powstawały na przestrzeni wieków jest więc w stanie poszerzyć naszą intelektualną przestrzeń życiową o całkiem imponujący metraż – co najmniej trzy dodatkowe pokoje, w których możemy przechowywać swoje czytelnicze kompetencje, wrażliwość, mądrość i orientację w wielu różnorodnych kontekstach – kulturowym, społecznym czy historycznym.

Dobry polonista to także przewodnik po języku, którym posługujemy się przecież wszyscy. To, czy zrozumiemy się nawzajem oraz jaki będzie poziom naszej komunikacji językowej, w dużej mierze zależy od pierwszego świadomego kontaktu z mową i pismem, od tego, czy zostaniemy nauczeni szacunku do słów oraz uświadomieni w kwestii siły, jaka w nich drzemie.

 

1. Typ i tryb studiów

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku polonistyczno - filozoficzne studia nauczycielskie możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Tematyka zajęć na powyższym kierunku będzie oscylować wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie, zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu nauk językoznawczych, literaturoznawczych, pedagogicznych oraz filozoficznych. W planie zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Drama - metody kreatywne w szkole podstawowej
 • Literatura powszechna
 • Kultura języka polskiego
 • Różnica i różnorodność społeczna

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów, oprócz wiedzy teoretycznej, rozwiniesz także cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim nauczysz się analizować wybrane zjawiska kulturowe oraz różnorodne testy z kanonu literatury polskiej i powszechnej.

Studenci rozwiną także kompetencje z zakresu pedagogiki i dydaktyki, które z powodzeniem wykorzystają w zawodzie nauczyciela. Istotnym elementem kształcenia będą praktyki, dzięki którym zyskasz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli zawsze byłeś świadomy znaczenia literatury i języka dla procesu kształcenia, masz w sobie powołanie pedagogiczne, umiesz słuchać, tłumaczyć, inspirować i dzielić się tym, co wiesz, zależy Ci na poznaniu historii literatury polskiej oraz zasad rządzących polszczyzną, ale proces zdobywania wiedzy chciałbyś potraktować interdyscyplinarnie i włączyć do niego także kurs z podstaw filozofii i etyki, studia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie mogą znakomicie wpisać się w twoje edukacyjne oczekiwania.

 

5. Gdzie studiować polonistyczno - filozoficzne studia nauczycielskie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek polonistyczno - filozoficzne studia nauczycielskie:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku polonistyczno - filozoficzne studia nauczycielskie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie? Absolwenci tego kierunku zdobywają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego oraz etyki w szkołach podstawowych na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI).

Twoje kompetencje językowe i literaturoznawcze sprawią, że z powodzeniem odnajdziesz się także w roli redaktora prasowego, radiowego lub telewizyjnego, pracownika wydawnictw lub instytucji kultury, szczególnie tych, które stawiają na edukację kulturalną najmłodszych (domy kultury, świetlice środowiskowe, muzea i galerie sztuki z ofertą wystawienniczą dostosowaną do możliwości poznawczych uczniów szkół podstawowych).

Będziesz przygotowany również do pracy w charakterze korektora, animatora kultury czy pracownika naukowego, zajmującego się kwestiami nowoczesnej, efektywnej edukacji.

 

Absolwent kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
 • nauczyciel etyki
 • pracownik wydawnictw
 • pracownik redakcji radiowych, telewizyjnych i prasowych
 • instytucjach kultury wspierających edukację najmłodszych (domy kultury, świetlice środowiskowe, ogniska pracy twórczej)
 • muzeach i galeriach sztuki z ofertą wystawienniczą dostosowaną do możliwości poznawczych uczniów szkół podstawowych
 • animator kultury
 • korektor
 • pracownik naukowo-badawczy

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie studia stacjonarne

Zobacz inne kierunki filologiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki filologiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (2)

Pan od etyki odpowiedz

Witam. Ja studiuję na WSKZ etyke. Jestem na III semestrze, więc już końcówka. Z czystym sumieniem mogę Ci polecić uczelnie.

Etyka studia odpowiedz

Potrzebuję zapisać się na etykę. Czy ktoś z Państwa obecnych tutaj może coś polecić? Szukam studiów podyplomowych.